Metilen mavisi testi şantiyede veya laboratuvarda uygulanabilen ucuz ve hızlı bir metottur. Beton agregalarında 2 mm göz açıklıklı elekten geçen malzemenin kil içeriğinin belirlenmesi amacıyla metilen mavisi deneyi TS EN 933-9 standardına uygun olarak yapılabilir. Bu deney ince agrega içindeki kil miktarı hakkında boya absorbsiyonu yardımıyla fikir verebilir. Ancak, kil
Merdiven farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin eşya ve malzemelerin sirkülasyonunu sağlayan yapı elemanlarıdır. Yangın ve deprem gibi felaketlerde katlar arası bağlantıyı sağlayarak önemli bir görev yaparlar. Merdivenler genel olarak üç ana bölümden oluşur. Bunları; üzerinde basamakların bulunduğu eğimli basamak kolu, yatay merdiven sahanlığı ve inip çıkma esnasında güvenliği sağlayan
Karayolları Standartlarına göre mesnet açıklığı 10.00 m ye kadar olan (10.00 m dahil) yapılara Menfez, 10.00 m den yukarı açıklıktaki yapılara Köprü denir. Orman yolların da ise 6.00 m açıklığa kadar (6.00 dahil) menfez, 6.00 m den yukarı olan yapıya köprü denilmektedir. Boru menfez, kutu menfez, kemerli menfez ve tabliyeli