Miksere beton yerleştirme ve karılma işlemi

Miksere beton yerleştirme ve karılma işlemi belirli bir sıraya göre yapılmalıdır. Karışım oranları tespit edilmiş olan malzemelerden hangilerinin mikser teknesine daha önce yerleştirileceğine, ve karışım oranlarına uymak koşuluyla, hangilerinin azar azar veya bir defada yerleştirilmesi gerektiğine dair standartlarca belirtilmiş bir …

Beton ne kadar uzaklığa pompalanabilir?

Beton ne kadar uzaklığa pompalanabileceği konusu bir takım faktörlere bağlıdır. Bunlar, (1) Pompa kapasitesi, ve pompalama hızı, (2) Betonun üniform akışını engelleyecek durumların mevcudiyeti, (3) Kullanılan boruların boyutları, (4) Pompalanacak betonun özelikleri Pompalanacak beton, boru içerisindeki akışı esnasında, boru iç …

Pompalanabilir betonun agrega analizi

Pompalanabilir betonun granülometrik analizide diyebiliriz. Agregaların toplam yüzeyi küçüldükçe, müstakil agregaların veya sadece iri agregalar ile kompoze olmuş betonun daha iri olduğunu görmekteyiz. Bu ise kaba agregaların göreceli olarak küçük yüzeylerinden ileri gelmektedir. Bu durumun onaya çıkardığı dezavantaj ise müstakil …