İnşaat projeleri ve Başarı faktörü

Diğer
15.11.2018
İnşaat Proje

Projeler; belirli bir bütçe, zaman ve kalite sınırlamasına sahiptir. Bununla birlikte projeler sınırlı beşeri kaynakların ve beşeri olmayan kaynakların bir araya getirilmesi gibi özellikleri nedeniyle diğer işlerden farklılık göstermektedirler. İnşaat projeleri ise sahip oldukları çeşitli özellikleri nedeniyle diğer projelerden farklıdırlar. Bu özellikler; uygulanacak her bir projenin kendine has olması, projelerin karmaşıklık özelliği, değişken olması ve risk barındıran özelliği ve değişik emek gruplarını bir araya getirme özelliği şeklinde sıralanabilir.

Okumaya Devam


Alkali-Silika Reaksiyonu Deneyi

İnşaat Deneyleri
13.11.2018
Alkali Silika

Agregaların alkali silika yönünden reaktif olup olmadığını, tayin etmek için yapılır. Harç çubuklarının, yüksek sıcaklıkta 1 Normal NaOH çözeltisi içindeki genleşmelerine dayanarak hızlı bir şekilde tespitini hedeflemektedir. Farklı karışımlara ait harç çubukları hazırlanır. Numuneler (24±2) saat sonra kalıptan çıkarılır ve ilk boyları ölçülür. Numuneler sonra (80±2) ºC‟de saf suya daldırılıp (24±2) saat sonra çıkarılır ve sıfır ölçümleri alınır. Numuneler daha sonra (80±2) ºC sıcaklıktaki NaOH çözeltisine konulur periyodik (3 gün, 7 gün, 14 gün) genleşme ölçümleri yapılır. Agrega numunesi farklı karışım oranlarından elde edilir 5 set harç çubukları olarak hazırlanır.

Okumaya Devam


Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık Deneyi

İnşaat Deneyleri
13.11.2018

Bu deneyde kaya örneğinin 2 standart çevrim süresince kurumaya ve ıslanmaya bırakılması durumunda ve zayıflamaya karşı gösterdiği duraylılığın belirlenmesi amaçlanır.

Deney araç ve gereçleri:

Tambur: Sabitleştirilmiş sert tabanlı, 140 mm çapında, uçları kapatılmamış, 100 mm uzunluğunda, 2mm standart açıklığa sahip elek tamburu, tambur 105 ⁰C sıcaklığa dayanıklı olup ayrılabilir bir kapağı vardır. Deney tamburu, eksenin 20 mm alt seviyesine kadar su alabilecek ve serbestçe dönebilecek bir yatay mille desteklenmiştir. Tamburun içine konulduğu saydam fiber haznenin tabanı ile tambur arasında, tamburun yerleştirme işleminden sonra 40 mm‟lik bir açıklık kalmaktadır.Tamburun dakikada 20 devir yapmasını sağlayabilen motor 10 dakikalık çevrim süresince dönme hızını % ±5‟lik sınır içinde sabit tutabilmektedir.

Okumaya Devam


Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benz...

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaş...

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10...

Günümüzde, enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının kullan...

Yüksek yapı elemanlarını Kolon, Perde, Kiriş, Döşe...