Asma Köprü

28.11.2018
Asma Köprüler

Köprüler insanların eski zamandan beri hayatlarını kolaylaştıran en önemli yapılardan biridir. Çok önceden köprüler, akarsuların, hatta kıtaların, derin vadilerin geçilmesini sağlayan ve insanların birbirlerine erişmek için kullanılan bir yapıydı. Eski zamanlarda yapılan köprüler ensiz, küçük açıklıklı ve az yükleri kaldırabilecek vasıfta, ahşap ve kargir malzemelerden yapılırken; son günlerde bu köprülerin yerini çelik ve betonarme köprüler almıştır. Bu maksatla şimdiki zamanda engin, uzun açıklıklı ve ağır yüklemeleri kaldırabilecek çelik ve betonarme köprüler yapı edilmektedir.

Okumaya Devam


Bina deprem performansının belirlenmesi

27.11.2018
Bina Deprem Performansı Yazılımları

Son yıllarda dünya üzerinde meydana gelen depremler, depremlerin tekrarlanma süresi, şiddeti, büyüklüğü ve neden olduğu can ve mal kayıpları göz önüne alındığında depreme dayanıklı yapıların önemi ortaya çıkmaktadır. Geçmiş yıllarda yaşanan depremler, gelecekte de ülkemizde depremlerin olacağının habercisidir. Günümüzde depremlerin hangi büyüklükte, nerede ve ne zaman olacağının bilinmesi ve olabilecek depremlerin önlenebilmesi maalesef mümkün değildir.

Okumaya Devam


Betonarme Binaların Güçlendirilmesi

25.11.2018
Güçlendirme

Güçlendirme, binaların deprem güvenliğini artırmak için yapılan işlemleri içerir. Bu işlemler bazen binanın tümüne, bazen de sadece bir takım taşıyıcı sistem elemanlarına uygulanır. Binaların güçlendirilmesi iki nedenden dolayı gerekebilir. Bunlardan birincisi, depremden kaynaklanan bir hasardan dolayı güvenliğin artırılmasına karşı duyulan ihtiyaçtır. İkincisi ise, herhangi bir hasar bulunmadığı halde, binanın depreme karşı yeterince güvenli olmadığının yapılan çalışmalarla tespit edilmesidir.

Okumaya Devam


Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...