Hidratasyon olayı çimento tanelerinin su ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan tepkimedir, söz konusu bu tepkime ekzotermik olduğu için reaksiyon sonunda ısı açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı çimento tanelerinin inceliği ile doğrudan alakalıdır. Çimento taneleri inceliği arttıkça su ile etkileşime giren yüzey alanı da artmaktadır. Böylelikle reaksiyonlar daha hızlı hale
Kil çok uzun zamandan beri kullanılmasına karşın, kil bilimi genç bir bilim dalıdır. Kil yapısı inceleyen bilim; fizik, kimya, biyoloji ve mineraloji gibi çok birçok bilim dalını bir araya getiren disiplinler arası bir bilim dalıdır. Kil minerali, doğada kolayca ve bol miktarda bulunabilen, yumuşak ve çok ince taneli yapıya sahip
Yapıların insan üzerindeki etkisini öncelikle yapının dış cephe veya görünüşü ile insan gözü arasındaki iletişimi ile gerçekleşmektedir. Bu ilişki dış cephe tasarımının insan üzerindeki etkisini oluşturur. Birçok tasarımcı da bundan yola çıkarak dış cephe tasarımını yapının tanıtımı ve birincil algısı olarak kabul eder. Dış cephe tasarımında kullanılacak olan malzemelerin görsel