Volkan Atabey
18
Aug

Yapıların GPS yöntemi ile izlenmesi

Teknik Bilgiler

Yapılar hizmet süresi boyunca çeşitli etkilerin altında kalırlar. Bu etkiler genel olarak kendi ağırlığı dışında, iklimsel değişikliklerin oluşturduğu sıcaklık değişimleri, deprem, rüzgâr gibi olaylardır. Bu etkiler yapı üzerinde deformasyona sebep olur. Yapılarda oluşan deformasyonlar, önceden belirlenip gerekli önlemlerin alınabilmesi için sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Okumaya Devam


18
Aug

Kendiliğinden Yerleşen Beton

Yapı Malzemeleri

Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan geleneksel betonlar, çapı 150 mm, boyu 300 mm olan silindir numunelerin 28 gün boyunca 20±2°C sıcaklıktaki su içinde kür edildikten sonra eksenel basınç dayanımının 50MPa'ı geçmediği beton türleri olarak tanımlanmaktadır. Doğal agregalarla üretilen geleneksel betonların birim ağırlığı 1900- 2800 kg/m3 arasındadır. Ülkemizde ve dünyada beton işlerinde en çok kullanılan bu beton türü çok katlı yapılarda kat adedi arttıkça daha büyük kesit ihtiyacını doğurmaktadır. Geleneksel betonun üretimi ağır beton ve hafif betona göre daha az uzmanlık gerektirmektedir.

Okumaya Devam


18
Aug

Yüksek binaların sosyal çevreye etkileri

Mega Yapılar

Endüstri devriminin ardından kent dokusunda iş ve yaşam alanları birbirinden ayrı konumlanmaya başlamıştır ve bu ayrışma kentin sosyal yapısını çeşitli biçimlerde etkilemiştir.

Yüksek yapıların çevrelerine yaptıkları etkinin dengelenmesi yapısal, iklimsel, davranışsal, kültürel ve kaynak düzenleyici davranışlarıyla mümkündür. Bu temel işlevler olmadan yüksek binanın çevresiyle doğru ilişkiler kurmasından söz edilemez. Yüksek binaların fiziksel ve sosyal çevreyi etkileyen bu özelliklerinin olumlu sonuç vermesi yerleşim kararlarının planlı ve bilinçli bir şekilde alınması ile doğru orantılıdır.

Yapılan araştırmalar, yüksek binaların yoğun yerleşme alanlarında alan kazandırması, yeşil alanların korunması ve toplumun birçok ihtiyacına karşılık vermesinin yanında birtakım sosyal ve psikolojik sorunları da beraberinde getirdiğini ortaya koymuştur.

Okumaya Devam


Yarma Şevi

Yarma şevinin oluşturulması işlemine aynanın açılmasıyla başlanır. Buna bir tür derinleşt...

Hakediş Hesabı

Hakediş işin başlangıcından sonuna kadar tüm maliyeti ve yapılan işleri kapsar. Hep kümül...

Tasarım İlkeleri

Temel yapı tasarımı, estetik, ekonomi ve emniyet değerleri...

Demir İşleri

Demir işleri şantiye çalışmalarının önemli bir kısmını ...

Asansörler

Asansörler binalarda insanları ve yükleri düşey doğrultuda taşıyan...