13
Sep

Bitümlü Sıcak Karışımlar

Teknik Bilgiler

Bitümlü sıcak karışım, asfalt çimentosu ve bu bağlayıcı ile üniform şeklinde karıştırılmış ve sarılmış agrega birleşiminden oluşmaktadır. Uygun bir karışım ve işlenebilirlik elde etmek için agregaları kurutmak ve asfalt çimentosunun yeterli akışkanlığını sağlamak amacıyla karıştırma işleminden önce hem agrega hem de asfalt ısıtılmaktadır ve bundan dolayı karışıma sıcak sıfatı eklenmektedir.

Okumaya Devam


10
Sep

Binalarda Yalıtım

Teknik Bilgiler

Yalıtım malzemeleri kullanılarak ortamdaki enerjinin dışarıya olan aktarımının azaltılmasını sağlama, yapıyı ses, su ve yangına karşı koruma işlemlerine yalıtım denilmektedir. Başlıca yalıtım çeşitleri; ısı ve tesisat yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımıdır.

Isı yalıtımı, yapılarda ısı kayıp ve kazançlarının uygun değerler düzeyinde tutulması için yapılan işlemlerdir. Kısaca ısı yalıtımı, farklı sıcaklara sahip iki ortam arasındaki ısı geçişini en aza indirmek için yapılan uygulamalardır.

Su yalıtımı, yapıların çeşitli yerlerden gelebilecek su veya neme karşı korunması için yapılan işlemlerdir. Yapının dayanıklılığı ve ömrü açısından en belirleyici etken sudur. Yapılara sızan sular taşıyıcı sisteme ulaşarak donatıların korozyona uğrayarak yük taşıma kapasitelerinin azalmasına neden olur. Su ayrıca, mantar ve küf oluşumuna neden olarak insan sağlığını olumsuz etkiler. Yapıların korunması ve sağlıklı alanlar yaratmak için su yalıtımının doğru şekilde temelden çatıya doğru hiçbir detay atlanmadan yapılması gerekmektedir.

Okumaya Devam


07
Sep

Geopolimer Çimento

Yapı Malzemeleri

Geopolimer terimi ilk defa 1979 yılında Davidovits tarafından tanıtılmış ve geliştirilmiştir. Geopolimer olarak bilinen polymerler, aluminosilikat esaslı inorganik polimerlerdir yani jeokimyasal kaynaklı polimerler sayılmaktadır. Bu reaksiyonların başlaması için silisyum (Si) ve alüminyum (Al) ve alkali çözelti hammadde olarak gereklidir. Geopolimerlerin özellikleri, içerdiği Si-Al oranına ve kaolinit gibi bileşenlerinden büyük ölçüde etkilenmektedirler. Geopolimerleşme aluminosilikatlar arasında yüksek alkalinitesi olan ortamlarda meydana gelen kimyasal reaksiyonlardır ve sonuçta –Si-O-Al-O- bağları oluşmaktadırlar.

Yazımızın başlığındaki fotoğraftaki bina University of Queensland Global Change Institute geopolimer beton ile yapılan ilk binadır.

Okumaya Devam


Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....