Hidratasyon olayı çimento tanelerinin su ile reaksiyona girmesi sonucu oluşan tepkimedir, söz konusu bu tepkime ekzotermik olduğu için reaksiyon sonunda ısı açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı çimento tanelerinin inceliği ile doğrudan alakalıdır. Çimento taneleri inceliği arttıkça su ile etkileşime giren yüzey alanı da artmaktadır. Böylelikle reaksiyonlar daha hızlı hale
Su yalıtım için kullanılan modern ve geleneksel malzemeler tanımlandıktan sonra, malzemelere ait bir takım mekanik, kimyasal ve fiziksel özellikler uygulamada kalite olgusunu oluşturan temel kavramlar olarak öne çıkmaktadır. Su yalıtım malzemelerinde kaliteyi yakalamak için gerekli olan kıstaslar şu şekilde sıralanabilmektedir: Permeabilite ve buhar difüzyonu, Elastisite, Yüzeye yapışma, Mekanik dayanımlar, Kimyasal
Kısa kolon, kolon kenarlarına örülen kısmi duvarlar, havalandırma ve ışıklandırma için kısmi gömülü bodrumlarda bırakılan bant pencereler, temeli eğimli arazi üzerine oturtulan binalarda oluşan kot farklılığı, yüksek kirişler, merdiven sahanlıkları ve yapıda iki kat arasında oluşturulan asma katlar nedeniyle kolon boyunun azalması ile oluşmaktadırlar. Kısa kolonların kesme kuvveti taşıma kapasitelerinin