Kullanım Koşulları

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Site sahibi bu Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site’yi ve işbu Site Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu Site’nin sahibi, Volkan ATABEY’dir (bundan böyle “volkanatabey.com.tr” olarak anılacaktır).

1.3. Bu Site’de sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, volkanatabey.com.tr tarafından işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu Site Kullanım Koşulları 08/04/2019 tarihinde Site üzerinden yayınlanarak, Site’yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları, volkanatabey.com.tr hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. Site: volkanatabey.com.tr tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi

2.2. Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişi(ler)

2.3. Link: Site üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı

2.4. İçerik: Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan, veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler

2.5. Video: volkanatabey.com.tr tarafından belirlenen kişilerin, belirlenmiş konular hakkında öznel görüşlerini içeren konuşmalarının, volkanatabey.com.tr tarafından sağlanacak her türlü ses ve görüntü kayıtları

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. volkanatabey.com.tr’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3.2. Her Kullanıcı, Volkanatabey.com.tr ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; Volkanatabey.com.tr’ye açıkladığı ve yolladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, Volkanatabey.com.tr’ye açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda Volkanatabey.com.tr’in hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, Video’ları, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla Volkanatabey.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.3. Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan Video’lardan ve İçerik’lerden dolayı Volkanatabey.com.tr’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Volkanatabey.com.tr çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Volkanatabey.com.tr, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.4. Kullanıcılar, Site’yi kullanarak, Volkanatabey.com.tr’nin, diğer Kullanıcılar’ın ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcılar’ın işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Volkanatabey.com.tr’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.5. Kullanıcılar, Volkanatabey.com.tr’ye Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan yorumların, bilgilerin ve İçerik’lerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Volkanatabey.com.tr, Kullanıcılar tarafından Volkanatabey.com.tr’ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan yorumların, bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla; bu yorum, bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.6. Kullanıcılar, Site dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Volkanatabey.com.tr’nin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

3.7. Volkanatabey.com.tr, Site’de yer alan İçerik ve Video’ları ve Kullanıcılar tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme/silme hakkını saklı tutmaktadır. Volkanatabey.com.tr, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, Volkanatabey.com.tr’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Volkanatabey.com.tr tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Volkanatabey.com.tr tarafından yapılabilir. Volkanatabey.com.tr tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılar’a aittir.

3.8. Site üzerinden, Volkanatabey.com.tr’nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya İçerik’lere ve/veya dosyalara Volkanatabey.com.tr tarafından Link verilebilir. Bu Link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki Link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link’ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Volkanatabey.com.tr’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.9. Volkanatabey.com.tr, Kullanıcı tarafından Site üzerinden kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Bildirgesi ve Kullanıcı ile yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Volkanatabey.com.tr, aynı zamanda, Kullanıcı’nın veya ziyaret edenin kimliğini, elektronik posta adresini, web sitesini, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de Kullanıcı ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.10. Volkanatabey.com.tr, Site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

3.11. Volkanatabey.com.tr, üyeler tarafından Volkanatabey.com.tr’ye iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İçerik’lerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve İçerik’lerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerik’lerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve İçerik’ler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Site’nin tüm elemanları (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar – hepsi birden Volkanatabey.com.tr’nin telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) Volkanatabey.com.tr’ye ait ve/veya Volkanatabey.com.tr tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar, Volkanatabey.com.tr hizmetlerini, Volkanatabey.com.tr bilgilerini ve Volkanatabey.com.tr’nin telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Volkanatabey.com.tr’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde Volkanatabey.com.tr tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde, Kullanıcılar, Volkanatabey.com.tr’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4.2. Volkanatabey.com.tr, işbu Site Kullanım Koşulları dahilinde sarahaten yetki verilmediği hallerde, Volkanatabey.com.tr hizmetleri, Volkanatabey.com.tr bilgileri, Volkanatabey.com.tr’nin telif haklarına tabi çalışmaları, Volkanatabey.com.tr ticari markaları, Volkanatabey.com.tr ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.3. Kullanıcılar, Site’ye yüklenen içerikleri yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, internet, intranet veya başka mecralarda yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak veya başkasının kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. Kullanıcılar, diğer Kullanıcılar tarafından Site’ye yüklenen içerikleri çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

5. SİTE KULLANIM KOŞULLARI’NDA DEĞİŞİKLİKLER

Volkanatabey.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, işbu -Site Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda, Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Site Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır.

6. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Volkanatabey.com.tr, işbu Site Kullanım Koşulları ve Gizlilik Bildirgesi’nden doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Volkanatabey.com.tr açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Volkanatabey.com.tr’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep” terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Volkanatabey.com.tr’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, Volkanatabey.com.tr’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep sayılır.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Site Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu -Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu -Site Kullanım Koşulları, Volkanatabey.com.tr tarafından, Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar, Site’yi kullanmakla, işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerini, kabul etmiş olmaktadırlar.

Share