İnşaat projesi
İnşaat projesi

İnşaat projesinde kaba inşaat ve ince işler ne anlama gelir?

İnşaat projesinin uygulaması başlamadan önce yapılması gereken işler sırasıyla, ihtiyaca uygun olan alanın seçilmesi, mimar tarafından uygun projenin çizilmesi, inşaat mühendisi tarafından mimari projeye uygun statik projenin çizilmesi, ilgili mercilerden izinlerin alınması, yeterli kaynakların ve iş gücünün sağlanması için plan yapılması ve iş programının oluşturulması olarak sıralanabilir.

Hafriyat ve toprak işleri söz konusu projenin zeminin üzerine oturacağı uygun dayanımda platformun oluşturulması için hali hazırdaki zeminin projede belirtilen derinliğe kadar kazılması, kazılan malzemenin proje sahasından uzaklaştırılması, zeminin uygun dayanıma gelmesi için gerekiyorsa mühendislik çözümler olan kazık, ankraj, zemin iyileştirme gibi işlemlerin yapılması olarak sayılabilir.

Kaba inşaat uygun dayanıma getirilmiş zeminin üzerine düzgün bir platform kurulması için grobeton adı verilen düşük dayanımlı beton dökülmesi, temel demirlerinin hazırlanması ve yerleştirilmesi, temelin uygun kalıp ile çevrilmesi ve temel için dayanımı yüksek beton dökülmesi ve ilgili izolasyon, drenaj vb. işlerin yapılması ile bodrum kolon ve kirişleri için demir donatıların hazırlanması ve uygun kalıp sistemi ile kapatılması, kalıplara beton dökülmesi ve her kat için demir, kalıp beton işleminin tekrar etmesi olarak özetle sıralanabilir. Bu işlem yapının taşıyıcı sisteminin inşa edilmesi yani iskeletin oluşturulması olarak düşünülebilir. Projeye göre değişmekle birlikte tekrar yapılması gereken uygun malzeme (mıcır, toprak vb.) ile tekrar doldurma işlemi olan dolgu işleri ile gerekmesi durumunda önceden imal edilmiş precast donanımın montajı ve bunlarla ilgili mantoloma, drenaj vb işler kaba inşaat kalemlerinden sayılmaktadır.

İnşaat Projelerinde ince işler yapının taşıyıcı sisteminin üretilmesi dışında ki işler olarak sayılabilir. Kaba işler binanın ayakta durmasını sağlarken ince işler binanın kullanım amacına uygun olarak hazırlanmasını sağlar. İnce işler şu şekilde sıralanabilir:

Elektrik işleri; kaba inşaatın bitmesi ile başlayan ve elektrik tesisatının şehir şebekesinden kullanım alanına kadar getirilmesini amaçlayan işlemdir. İki ayrı kalemde planlanır. İlk olarak şehir şebekesinden gelen hattın her daire veya her ayrı sayaca kadar getirilmesi, ikinci olarak ise kullanım ihtiyacına göre son sayaçtan ilgili bölge içerisine dağıtımı işlemidir.

Ahşap işleri; kaba inşaatın bitimiyle başlayan ve kapı, pencere, banyo ve mutfak dolapları gibi ahşap malzemelerin imalat ve montajının yapıldığı süreç olarak özetlenebilir.

Mekanik tesisat işleri; sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, yangın tesisatı ve özellikle asansör tesisatı gibi kullanım amacına göre bir yapıda olması gereken tesisatların kurulum ve montaj işleri olarak sayılabilir.

Metal işleri; çelik kostrüksiyon gerektiren bazı projeler ile demir kapı, korkuluk vb. metal işlerin yapıldığı bölüm olarak özetlenebilir.

Dış cephe işleri; Yapının dış cephesinde yapılacak olan dış cephe izolasyonu, dış cephe sıvası, boyası vb. işlemleri içeren bölümdür. İskele kurulumu gerekmekte ve yüksekte çalışma ciddi yüksekliklerde yapılmaktadır.

Boya işleri; Yapı iç duvarlarının ve ilgili diğer bölümlerin sıvanması ve boyanması işleri olarak sıralanabilir. Çeşitli boyar kimyasalların ve yanıcı maddelerle çalışmanın yanında yüksekte çalışma da söz konusudur.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *