Süper akışkanlaştırıcı katkılar Beton üretiminde kullanılması gereken çimento miktarında bir azaltmaya gitmeden su/çimento oranını düşürerek akıcı, kolay işlenebilir ve yüksek dayanımlı malzeme elde edebilmek amacıyla süper akışkanlaştırıcı katkılar tercih edilmektedir. Süper akışkanlaştırıcı katkılar, sülfone melamin formaldehit polikondensesi, sülfone naftalin formaldehit polikondensesi, modifiye linyosülfonatlar, poliakrilatlar, polikarboksilatlar, amino aromatik sülfoneik asit, fenol
Kendiliğinden yerleşen betonlarda kullanılmak üzere çeşitli deneysel yöntemler, standart döküm betonlar için kullanılan deneysel yöntemlerden farklı olarak geliştirilmiştir. Yüksek mukavemetli özel betonlar sınıfında olan kendiliğinden yerleşen betonlar, kullanılan mineral ve kimyasal katkılar etkisiyle daha akışkan bir yapıya sahip olacaktır. Bu özelliğinden dolayı standart beton deneyleri dışında deneysel metotlar kullanılmaktadır. Birden
İnşaat işyerlerinde proje yönetimi aşamasının en önemli başlıklarından biri iş sağlığı ve güvenliği yönetimi olup proje yönetiminin her alanında etkili olmaktadır. Proje yönetiminde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin içerilmesi artan can ve mal kaybının önüne geçilmesi için hemen her ülke, yasalar, yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği yönetim modelleri ortaya