İş kazası meydana gelmeden önce alınması gereken bir dizi önlemleri beraberinde getirir. Önlemlerin alınması noktasında risk analizi en önemli basamağı oluşturur. Fakat proaktif bir uygulama için daha önceden meydana gelen olayların incelenmesi ve ders alınması tecrübeyi arttırmaktadır. Meydana gelmiş gerçek iş kazası olaylarını incelemeniz için 10 adet iş kazası örneği
Beton karışım hesabı (beton reçetesi) hazırlanırken yalnız beton dayanım kriterini göz önünde bulundurmak betonun uygulama ve durabilitesini olumsuz etkileyebilir. Dayanım faktörü yanında işlenebilirlik, dış etkilere karşı direnç, kimyasal katkı oranlarının limit değerlerinin içinde olması, malzeme oran ve çaplarının kabul edilebilir sınırlar içerisinde olması diğer dikkat edilmesi gereken hususlardır. Beton karışım
Lifli beton kısaca çimento, agrega, su gibi ana bileşenlerden oluşan beton karışımlarına belli miktarda lif takviye edilmesiyle üretilen bir beton çeşididir. Buna karşın bu karışımdaki liflerin kesin tanımı yapılamamaktadır. Lifleri tanımlayan ifadeler; lifin mekanik özellikleri, geometrik yapısı, görünüm oranı gibi şekle bağlı özelliklerdir. Lifi en iyi tanımlayan özellik ise lif