Çatı İşleri
Çatı İşleri

Çatı İşleri ve Cephe Çalışması İş Güvenliği Önlemleri

Çatı işleri konusunda çalışan personeller ekseriyetle, çatı ve cephenin uç kısımlarından, boşluklardan, iskele üzerinden ya da duvar ve saçaklardan düşme tehlikesi ile karşı karşıya gelmektedirler. Bu durum çalışanların dikkatsizliğinden meydana gelmektedir. Çatı ve cephe işlerinin yapımı esnasında personellerin bu noktalara ulaşımının güvenilir bir biçimde yapamaması, çatıda yapılan çalışmalarının devam ettiği bölgenin altındaki ve etrafındaki tehlike oluşturan noktalara işin ehli olmayan çalışanın girmemesine yönelik tedbirlerin alınmaması, çalışmalar sırasında düşen malzemelerden meydana gelebilecek yaralanmaların önüne geçmek için uygun önlemlerin alınmaması, malzemelerin indirilmesi esnasında çöp bacası, yük asansörü veya vinç gibi uygun ekipmanların kullanılmaması, çatı ve cephe kaplamalarının imalatı sırasında malzemelerin düşebilecek bölgelerde birikmesine izin verilmesi, uygun depolanmaması bu tür kazalara sebep olabilmektedir.

Çatı İşleri Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

• Her gün çalışma öncesinde çalışılacak alan ile ilgili, risk etkenleri konusunda teknik personel ve iş güvenliği yetkilisi tarafından bilgi alınmalıdır. İş güvenliği denetiminde güvenlik önlemleri alındıktan sonra çalışmaya başlanmalıdır.

• Tüm çalışanlar şantiye alanında işe uygun kişisel koruyucu malzemeleri (baret, yelek, ayakkabı) kullanmalıdır.

• Çalışma öncesi tüm kaldırma elemanları ve bağlantı ekipmanlarının kontrolü yapılmalı, yetkisiz kişiler haricinde kaldırma ekipmanları kesinlikle kullanılmamalıdır.

• Kaymayı engelleyici ve delinmeye dayanıklı ayakkabılar, çatı vb. çalışma bölgelerinde mutlaka kullanılmalıdır.

• Çalışanların paraşüt tipi emniyet kemerini sabitleme noktaları işin yapılacağı alana uygun bir nokta olmalıdır. Şantiyelerde çatıda veya cephede bulunan kirişlerde yapılması gereken işlerde, belirli aralıklarla dikmeler oluşturularak bu noktalara yatay emniyet halatları bağlanmalıdır.

• Çatıda yapılan çalışmalarda ilk olarak, çıkış ve iniş esnasında herhangi bir düşme riski varsa bu noktalarda gerekli güvenlik tedbirleri alınmalıdır.

• Düşme tehlikesi olan bölgelerde alınacak tedbirler, çalımalar başlamadan önce planlanarak uygulanmalı ve bu tedbirler çalışmalar son bulana kadar devam etmelidir.

 • Çatı çalışmalarının devam ettiği çevresinde, altında ve yanındaki bölgelere girilmemelidir.

• Düşme tehlikesi olan malzemelerden doğacak yaralanmaların önüne geçmek için uygun önlemler (ağ, vs.) alınmalıdır.

• Şantiyelerde kullanılan çatı malzemelerin düzgün bir biçimde indirilmesi için, yük asansörü veya çöp bacası kullanılmalıdır.

• Çalışanların çatı köşe noktalarında, üst kısımlarda ve kırılabilen malzemelerden yapılmış alanlarda çalışması gerektiğinde; bu alanlarda çalışırken dikkatli olunmalı ve kırılabilecek malzemelerden kaynaklı düşmeler için gerekli tedbirler alınmalıdır.

• Çatı üzerinde çalışan işçilerin düşme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları durumunda, çalışanların bulundukları alandan yere düşmemesi için korkuluklar yapılmalıdır. Bu korkuluklar dengesini kaybeden çalışanın düşmesine engel olacak sağlamlıkta olmalıdır.

• Rüzgâr hızının 40-50 km/saat olduğu, kaygan zeminlerde eğer yüksekte çalışma yapılacak ise çalışmalar durdurulmalıdır.

• Vinç ile yukarıya çıkartılan malzemeler çatı mahya seviyesinin 50 cm üzerine kaldırılmalıdır, tali kirişlere dik olacak bicimde, taşıyıcı kirişler üzerine yavaşça ve dikkatlice indirilmelidir.

• Malzeme yükünün taşıyıcı kiriş taşıma kapasitesinden daha az olmamasına dikkat edilmelidir.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *