Permalink

0

Çimento Fabrikalarında Emisyon Kontrolü

Çimento fabrikalarındaki yakma ve öğütme tesislerinde meydana gelen katı partikül (toz) ile CO, SO2, NOx gibi emisyon çevre Kirlenmesini Kontrol Yönetmeliği esaslarına göre kontrol edilmesi gerekir. Bu Yönetmelik yanma prosesi içeren bütün tesisler, bu arada çimento fabrikaları için özel emisyon …

Devamı…

Permalink

0

Tapu hakkında temel bilgiler

Bir inşaat çalışmasının yapılabilmesi için öncelikle inşaatın ilgilendirdiği tüm taşınmazların sahiplerinin onayı gereklidir. Taşınmazların sahipliğini gösteren belgenin adı ise Tapu dur. Taşınmaz ile ilgili yapılacak ruhsat ve belge işlerinin hepsinde tapu üzerinde belirtilmiş taşınmaz sahiplerinin yada onların vekalet ile yetkilendirdikleri şahısların dışında …

Devamı…

Permalink

0

Çimentonun Mukavemet Üzerine Etkisi

Mukavemet, betonların kalite kontrolünde en önde yer alan kriterdir. Bir betonun kalitesi en iyi şekilde, standart sıcaklık ve rutubet kürüne (21  °C sıcaklık ve % 100 relatif rutubet) tabi tutulmuş olan 28 günlük deney numunelerinin basınç mukavemeti ölçülerek belirlenebilir. Atmosferde …

Devamı…