Kompaksiyon deneyleri, Standart Proktor Deneyi ve Modifiye Proktor Deneyi olmak üzere iki şekilde yapılır. Zemin farklı su muhtevalarında standart enerjide sıkıştırılarak kuru birim hacim ağırlık-su muhtevası ilişkisi çizilir. Elde edilen eğrinin pik noktasından maksimum kuru birim hacim ağırlık-optimum su muhtevası belirlenir. Standart Proktor ile Modifiye Proktor testleri arasındaki fark, sıkıştırma
Slump deneyi yapılış amacı taze betonun kıvam değerlendirmesini yapmaktır. Deneyde hazırlanan taze betonlar, mala yardımı ile üçte birlik bölümler halinde slump hunisine yerleştirilir. Yerleştirilen her üçte birlik kısımda şişleme çubuğu ile 25’er kez şişleme uygulanır. Bu işlemden sonra huni sabit çekilme hızı ile çekilir ve huniden çıkan beton kıvamına bağlı
Elek analizi zeminlerin dane boyu dağılımlarını belirlemek için değişik göz açıklıklarına sahip elekler ile yapılan deneydir. Elek altında kalan zemin miktarının toplam zemin miktarına oranlanması esasına dayanır. Elek analizi testi agregaların dane boyutu dağılımının belirlenmesi için kullanılan en eski ve en iyi bilinen yöntemdir. Bu analiz, özellikle agrega olarak kullanılacak