6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’na tabi olmanın şartı ya bahsi geçen binanın riskli yapı olması ya da riskli alan içersinde yer alması gerekmektedir. Riskli alanlardaki uygulama belediyeler ya da idareler tarafından yönetilir. Riskli yapı sahipleri için kentsel dönüşüm sürecinin nasıl olacağından bahsedeceğiz. Kanun kapsamında, riskli yapı belirlenmesindeki ilk adım binada
Şantiye yerleşim planlaması, genellikle şantiyelerde en iyi geçici tesis düzenlemesini bulmak için yapılır ve böylece, personel ve ekipmanın ulaşım mesafeleri en aza indirilebilir. Şantiye alanı, bina projelerinin üretildiği bir fabrika olması nedeniyle, saha düzeni yerleşimini belirlemek gerekmektedir. Şantiye yerleşim planları yapılırken kurulacak olan şantiyenin işleyiş kolaylığı dikkate alınarak planlanmalıdır. Şantiye
Risk değerlendirme işlemleri genel anlamda iki grupta sınıflandırılır. Her çalışma ortamı farklı türde riskler içerir. Bu nedenle risk değerlendirmesi yaparken işyerinin özelliklerine uygun bir yöntem seçilmelidir. Hangi yöntemin kullanılacağı tespit edilirken, çalışma ortamının özellikleri, riskleri, bu risklerin birbiri ile olan etkileşimleri, çalışanların nasıl etkilendiği gibi etkenler göz önünde bulundurulmalıdır. Yapı