Mikrotremor

Mikrotremor yöntemi

Mikrotremor kavramını tanımlarken kaynağının doğal ya da yapay etkenlerden oluştuğu, sayısal olarak genliğinin 0,1 ve 1 mikron, periyodunun ise 0,05 ve 2 saniye arasında değişen… Devamı

Plaka yükleme deneyi

Plaka yükleme deneyi

Plaka yükleme deneyi zeminin taşıma gücünü belirlemek amacıyla yapılan bir arazi deneyidir. Bu deney rijit bir plakaya uygulanan yük ile birlikte, plakanın yapacağı oturmanın ve… Devamı

Sarsma masası

Sarsma Masası Deneyi

Sarsma masası en basit tanımıyla, bir, iki veya üç boyutlu titreşim hareketlerini yapay olarak üreterek dinamik hareketleri taklit eden platform olarak adlandırılmaktadır. Test edilecek model… Devamı