geçirimlilik
geçirimlilik

Betonun geçirimlilik özelliğinin durabilite noktasında etkileri

Betonda dayanıklılık sürdürülebilirlik açısından son derece önemlidir. Dayanıklılığı etkileyen parametrelerden bir tanesi de geçirimlilik. Betonun boşluksuz ve geçirimsiz bir yapıda olması durabilite açısından önemlidir. Bilindiği gibi betonun geçirgenliği, kapiler boşlukların büyüklüğü ve boşlukların birbiri ile bağlantılı olup olmaması durumuna göre değişmektedir. Hava sıcaklığı ve nem döngülerinden kaynaklanan mikro çatlaklar da betonun geçirimlilik özelliğini önemli ölçüde arttırır. Beton, dış ortamdaki etkilere maruz kaldığı zaman durabilitesinin iyi olması istenmektedir. Beton durabilitesini etkileyen birçok parametre bulunmaktadır. Sülfat etkisi, klorür etkisi, alkali silika reaksiyonu, asit etkisi, deniz suyu etkisi, donma-çözülme etkisi, aşınma duyarlılığı, çelik donatının korunması, ısıl çatlaklar, kürleme hassasiyeti, erken yaşta sıcaklık artışı beton durabilitesini etkileyen parametrelerden bazılarıdır.

geçirimli beton

Suyun beton malzemenin içine girmesi sonucunda yapı yüzeylerinde kir, çiçeklenme, küf ve mantar oluşumu gözlenebilir. Bunun yanı sıra, zeminde bulunan sülfat vb. iyonlarının su ile birlikte malzeme bünyesine nüfus etmesiyle kimyasal bozulmalar da gözlenir. Bu kimyasal reaksiyonlar sonucu malzeme içindeki boşluk oranı hızla artar. Boşluk sayısının artması ile birlikte malzeme içine iren zararlı madde miktarının da artmasına neden olur. Su, beton üzerinde olduğu kadar betonarme elemanlarda kullanılan çelik donatı üzerinde de birçok olumsuz etki oluşturmaktadır. Betonarme eleman içerisine giren su çelik donatıda korozyona sebep olmaktadır. Kullanılan betonun geçirimsiz bir yapıda olması, betonarme elemanın zararlı dış etkilerden daha az etkilenmesini sağlamaktadır.

Ülkemizde ve dünyada beton geçirimliliğini azaltmaya yönelik birçok çalışma yapılmış ve halen yapılmakta. Geçirimliliği azaltmak için betonda mineral katkı kullanılması, son zamanlarda yaygın olan bir uygulamadır. Betonun geçirimliliği su/çimento oranı azaltılarak ya da karışımda uçucu kül, yüksek fırın cürufu ve silis dumanı gibi bazı mineral katkılar kullanılarak düşürülebilir. Uçucu kul taneleri genellikle yuvarlak yapısı nedeni ile betonun işlenebilme kabiliyetini iyileştirmesi, taze betonda terlemeyi azaltması, betonun hidratasyon ısısını düşürmesi gibi birçok olumlu özelliğini geliştirmekte.

Beton karışımı içine ilave edilen yan sanayi atığı katkı maddeleri betonun geçirimsizlik özelliklerini iyileştirirken, betonun mekanik özelliklerine de olumlu yönde katkı yapar. Mineral katkı maddesi kullanılarak üretilen betonların basınç dayanımlarının normal betonlara göre daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Betonun hem durabilite hem de mekanik özelliklerini arttıran mineral katkılar ayrıca ekolojik olarak da çevreye katkı sağlar. Beton geçirgenliğini azaltan bir başka parametrede su/çimento oranıdır. Beton karışımında su/çimento oranı düştükçe dayanım artmakta ve betonun geçirgenliği azalmaktadır. Beton içerisine fazladan ilave edilen karışım suyu, beton içerisinde kapiler boşluklara sebep olmakta ve bu da betonun geçirgenliğini olumsuz yönde etkilemektedir.

Geçirimli beton yazımız: https://volkanatabey.com.tr/gecirimli-beton

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *