Puzolan

Puzolan ve Puzolanik Aktivite

Puzolan kendi başına bağlayıcılık özelliği çok az olan veya hiç olmayan, ancak çok ince öğütüldüğü takdirde ve nemli ortamda kalsiyum hidroksitle kimyasal reaksiyona girerek bağlayıcılık… Devamı

Çimento Çeşitleri

Çimento Çeşitleri

Çimento Silisyum(Si), Kalsiyum(Ca), Alüminyum(Al) ve Demir oksitleri (Fe2O3) içeren hammaddelerin sinterleşme derecesine kadar pişirilmesi ile elde edilen yarı mamul madde klinkerin, bir veya birden fazla… Devamı