Turning Torso Tower
Turning Torso Tower

Turning Torso Tower – Sanatın inşaat sektörüyle buluşması

Turning Torso Tower İsveç ülkesinin Malmö şehrinde yer almakta olup, Santiago Calatrava tarafından tasarlanan, ofis ve konut olarak kullanılan, 57 katlı, 190 metre yüksekliğinde, toplam 31.840 m² alana sahip bir yapıdır. Kulenin şekli Twisting Torso adında bir heykele dayanmaktadır. Santiago Calatrava kulenin tasarımında dönen bir insan vücudundan ilham almıştır.

Turning Torso Tower
Turning Torso Tower

Kule her biri altı kattan oluşan dokuz eşit bölüm olmak üzere toplam 55 katlıdır. Katlar 420 m² yüzeyi olan bir beşgen şekle sahiptir. Her kat bir alttaki kata göre 1.62 derece döndürülerek, zemin kat ile binanın en üst katı arasındaki toplam döndürme açısı toplam 90 derece olacak şekilde tasarlanmıştır. Betonarme çekirdek ve konsol döşemeler cephede çelik dış omurga oldukça dikkat çekici bir mühendislik örneği içeriyor. Cephe sistemi giydirme cephe panel sistem, temel sistemi kazık ve radye temel ve kalıp sistemi ise tırmanır kalıp olarak karşımıza çıkıyor.

Turning Torso Tower
Turning Torso Tower ilham kaynağı ve döndürme aşaması

Yapı dairesel planlı betonarme bir çekirdek, konsol kat döşemeleri ve dışta tüm sistemi rijitleştiren çelik bir omurga tarafından taşınmaktadır. Düşey ve yatay yükleri taşıyan, 10,5 m yarıçapındaki çekirdeğin duvar kalınlığı bodrum katında 2.5 metre kulenin tepesinde 0.40 metredir. Beşgen formlu yapının köşelerine boyutları yaklaşık 1,5×1,5 metre betonarme kolonlar yerleştirilmiştir Betonarme kat döşemelerinin kalınlığı 27 cm olup her altı katta bir döşeme kalınlığı 40-90 cm arasında değişmektedir.

Taşıyıcı sistem detayları
Taşıyıcı sistem detayları

Turning Torso Tower Yapım Aşaması

Yanal yüklerin aktarımı sırasıyla, çelik sistemden, çevresel duvarlara, konsol döşemelere, merkezi çekirdeğe ve son olarak temel sistemi ile zemine aktarılmaktadır. Turning Torso’nun yapımına 2001 yılında başlanmış ve 4 yıl süren yapım aşaması 2005 yılında tamamlanmıştır. Temel sistemi 30 metre yarıçapında ve 15 metre derinlikte silindirik bir hacimden oluşmaktadır. 15 metre olan kireçtaşı zemin fore kazıklarla güçlendirilerek, üzerine 7 metre kalınlığında radye temel sistemi uygulanmıştır. Yapının eğrisel ve dönel cephe formu nedeniyle, 2800 adet çift kavisli alüminyum giydirme cephe paneli ile 2.250 adet düz giydirme cephe paneli kullanılmıştır. Turning Torso’da dairesel çekirdek için özel tasarım otomatik tırmanır kalıp sistemi, tasarlanmıştır.

Kalıp Sistemi
Kullanılan Tırmanır Kalıp Sistemi

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *