Sapphire Tower
Sapphire Tower

Sapphire Tower mimari ve mühendislik özellikleri

Sapphire Tower inşaatı 4 yıl sürmüş olup yapı kullanıma 2010 yılında hazır hale getirilmiştir. Toplam 165.169 m² inşaat alanına sahip binada 10 katı zemin altı olmak üzere toplam 66 kat bulunmaktadır. 30 metre anten ile yüksekliği 261 metreye erişmektedir. Binanın ana fonksiyonları olarak kamuya açık bir alışveriş merkezi ve otoparka ek olarak lüks konut kulesi yer almaktadır. Konut kısmının altında zeminin tam 6 kat altında ve alış veriş merkezinin zemininin ise 4 kat alında otopark bölümlerine yer verilmiştir. Lüks konut kısmında 4 konut alanı bulunmakta ve bu alanlar da kendi içerisinde her 3 katta bir gökyüzü bahçesi oluşturmaktadır. Alanlar arasında konumlanan katlarda konut kullanıcıları için çeşitli rekreasyon alanları düşünülmüştür.

Dikdörtgen planlı yapı kısa kenarlarında iki adet dikdörtgen 9×12 metre aks ölçülerinde betonarme çekirdek, içte 60 santimetre kalınlığında 3,85 metre uzunluğunda perde duvarlar tarafından taşınmaktadır. Yapı cephesinin uzun kenarında perde duvarların aks aralığı 9 metre, kısa kenarında orta aks 9 metre ve yan akslar 6 metredir. Boşluklu betonarme döşeme kalınlığı 40 santimetre olup kirişlerin kalınlığı 85 santimetredir.

Sapphire Tower taşıyıcı planı
Sapphire Tower taşıyıcı planı

Dış cephe ve devamı niteliğindeki alışveriş merkezi çatı örtüsü çelik konstrüksiyonludur. İçinde yaşayanları kötü hava koşullarından ve gürültü kirliliğinden korumak amacı ile iki bağımsız kabuktan oluşturulan cephesi ile daha düşük enerji tüketimine imkan veren doğal kaynakları optimum olarak kullanan, Türkiye’deki ilk çevre dostu yapılarından biridir. Dıştaki cephe bir güvenlik kalkanı görevi üstlenerek iç mekânı olumsuz meteorolojik koşullardan ve gürültüden korumaktadır. Projenin en belirleyici özelliklerinden olan ”dikey bahçeleri” oluşturmak ve burada yaşam konforunu sağlamak için iç cepheyi dış etkenlerden koruyacak sabit bir dış cephe tasarlanmıştır.

Sapphire Tower yapım aşamaları

Bahçeler için talep edilen doğal hava, dış cephede konumlandırılan hareketli menfezlerle sağlanmıştır. Üç katlık bölümün alt kısmında yer alan menfezlerden temiz hava içeri alınmakta ve üst kısmında yer alan menfezlerden ise kirli hava çıkartılmaktadır. Dış kabukta panel sistem kullanılmasının başka bir önemli sebebi ise, iskele kurulmasına gerek kalmadan ön üretimli panellerin hızlı bir şekilde vinç yardımıyla binaya monte edilebilmesidir.

Sapphire İstanbul’un yer altında kalan 10 katının bina dış cidarlarında tek taraflı döküm payanda sistemi ile perde kalıp sistemi birlikte kullanılmıştır. Yapının çekirdeklerinde vinçle kaldırılan tırmanır kalıp sistemi ve 3 metreden 20 metreye kadar farklı yüksekliklerde kullanılabilen taşıyıcı iskele sistemi kullanılmıştır. Sapphire projesinde, kulenin altına gelen bölümde yüksek dayanımlı C60 betonu kullanılarak 3,1 metre kalınlığında radye temel sistemi uygulanmıştır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *