İş bankası kulesi
İş bankası kulesi

İş Bankası Kuleleri Hakkında Teknik İnceleme

İş Bankası Kuleleri İstanbul’da Boğaziçi Silueti’ne geri planda hâkim bir konumda bulunan, 172.3 m yüksekliğindeki ve 52 katlı bir kule (B Blok) ve 113.4 m yüksekliğinde 36′ ar katlı iki kulenin (D Bloklar) yanı sıra, alışveriş ve kültür merkezinden oluşmaktadır. Arsanın dikdörtgen planında geniş bir tabla tasarlanmış, alışveriş ve kültür merkezi ile büroların giriş bu tablada toplanmıştır. İki yüksek büro kütlesi bu tabladan, kenarlara paralel iki kare kaide üzerinde, en yüksek üçüncü büro kütlesi de, kendi ekseninde 45° dönerek, diğer kütlelere diyagonal duracak şekilde yükselmektedir. Bu konum büroların birbirine bakan yüzlerini azaltmakta, manzaradan daha çok yararlanılmasını sağlamaktadır.

Merkezi konumdaki çekirdekler düşey sirkülasyon elemanlarının yanı sıra, tesisat bacalarını, servis mekanlarını, temizlik odalarını ve WC’leri kapsamaktadır. Binalardan 52 katlı olan B Blok köşeleri girintili sekizgen bir plan formuna sahip olup, tipik katlarda 1926 m² brüt alana ve 1526 m² net kullanım alanına, 36 katlı olan D Bloklar ise köşeleri konik kare plan formuna sahip olup, 1062 m² brüt, 802 m² net kullanım alanına sahiptir.

İş Bankası Kuleleri Planı
İş Bankası Kuleleri Planı

İş Bankası Genel Müdürlük Kompleksi Yapım Aşamaları

Her üç binada da düşey sirkülasyonu sağlayan çekirdekler merkezi konumda olup, B Blok’ta dikdörtgen planlı, D Bloklar ‘da kare planlıdır.
İş Bankası Kuleleri bir adet 52 katlı ve iki adet 36 katlı ofis binasının yatay yüklere dayanıklı taşıyıcı sistemi, dışta betonarme çerçeveli bir tüp ve içte çekirdekten oluşmaktadır. Richter Ölçeği’ne göre 8 büyüklüğündeki depreme dayanıklı olarak tasarlanan bu taşıyıcı sistemde cephe kolonları, her üç kulede de akslarından 3.5 m. aralıklarla düzenlenmiştir. Kolon boyutlan B Blok’ta 60 cm x 90 cm , D Bloklar ‘da 60 cm x 60 cm’dir. B Blok’ta yassı kiriş olarak tasarlanmış olan 35 cm yüksekliğindeki parapet kirişleri D Bloklar ‘da 60 cm genişliğinde ve 75 cm yüksekliğindedir.

Çekirdeği oluşturan perde duvarlarının kalınlığı B Blok’ta 60 cm, D Bloklar ‘da 40 cm’dir. Bu taşıyıcı sistem tasarımı, her katta çekirdekten cepheye kadar 14.8 m ve 7.6 m arasında değişen açıklıklarda, serbest çalışma alanları sağlamıştır. Çekirdek ve cephe arasındaki serbest açıklıkları geçen döşeme sistemi ise 75 cm x 75 cm boyutlarında betonarme kaset olarak tasarlanmış olup 35 cm kalınlığındadır. Yapının taşıyıcı sisteminde C35 dayanımlı beton kullanılmıştır.

Kulelerin cephesi, Türkiye’de ilk defa uygulanan panel giydirme cephe sistemi ile kaplanmıştır. Her cephe panelinin boyu binaların tipik kat yüksekliği olan 3.7 m’dir. Panel genişlikleri ise bina cephesindeki kolon aralıklarına bağlı olarak, 2.0 m ile 3.5 m arasında değişmektedir. 44 adet panel yan yana tespit edildiğinde, bir katın cephesi tamamen giydirilmiş olmaktadır. Toplam 4250 adet olan bu paneller toz boya ile kaplanmış alüminyum profiller içine yerleştirilen camlardan oluşmaktadır. Yapının radye temelinde C35 dayanımlı beton kullanılmıştır. Her 3 kulenin en üst katlarındaki geri çekilmeleri sağlayan Virendel kirişleri, özel bir kalıp sistemi geliştirilerek inşa edilmişlerdir. B blok betonarme çekirdek yapımında hidrolik tırmanır kalıp kullanılarak 4-5 günde 1 katın tamamlanması sağlanmıştır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *