İskele işleri
İskele işleri

İskele işleri kurulum ve sökümünde dikkat edilecek hususlar

İskele işleri; şantiyelerde gerçekleştirilen bakım ve onarım işlerinde güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortama çalışanların güvenli bir biçimde erişmesini sağlamak için geçici oluşturulan yapılardır. Şantiyelerde yapılacak işe göre asma iskele, rampa iskele, sehpa iskele gibi farklı malzemelerden yapılmış farklı iş türlerinde kullanılmak üzere çeşitli iskeleler yapılabilmektedir. Yapılacak işe uygun iskeleler tercih edilmelidir. Bu iskeleler tercih edilirken ekonomik ve güvenli olmasına dikkat edilmelidir. Bu sebeple tercih edilen iskeleler ‘‘Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’’ kapsamında demontaj ve montajı yetkin kişiler tarafından yapılmalı veya yaptırılmalıdır.

İskele Kurulum Öncesi Dikkat Edilecek Hususlar

İnşaat mühendisi ve inşaat teknikeri iskelelerin kurulum ve söküm planını hazırlamalıdır. İşveren, iskelelerinin kurulum ve sökümünde belirtilen hususlar dahilinde koordine ve kontrol edebilecek ‘‘Ehil bir kişi’’ tayin etmelidir. İskelelerin yerine montajı sırasında kullanılan parçaların kontrolleri kurulum öncesinde yapılmalıdır. Bu parçalar kırılmış, çatlamış veya kullanılmayacak durumda ise yeni parçalar temin edilmelidir. İskelenin kurulacağı zemin düzeltilmiş ve iskele gelecek yükleri taşıyacak kapasitede olmalıdır. İskele kurulurken çevresindeki yaya ve araç yolu gibi kullanım alanlarının güvenliği alınmalıdır. İskeleler kurulurken etrafında elektrik hatları varsa hatlarda bulunan enerji kesilmeli, hatta temas etme ihtimaline karşı koruyucular kullanılmalı ve uygun mesafe kullanılmalıdır.

İskele İşleri Kurulum Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

İskelelerin kurulumunda üreticinin talimatları ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği doğrultusunda hareket edilmelidir. İskelenin zemine aktardığı yükün altlık kullanılarak daha geniş bir alana yayılması sağlanır. İskelenin kurulacağı zemin eğimli ise iskelenin terazide olması için sabit ve ayarlanabilir taban parçaları kullanılmalıdır. İskelenin girişleri için güvenli bir alan oluşturulmalı, kurulum tamamlanmadan kullanıma açılmamalıdır. İskelelerde yatay kullanımı sağlayan platformlar yerleştirilirken boşluklar olmamalı ve sabitlenmiş olmalıdır. İskele kurulurken bütün katlarında ara ve ana korkuluklar mutlaka yer almalıdır. İskelelerde katlar arası geçişi güvenli bir biçimde sağlamak için iskele merdivenleri kullanılmalıdır. İskeleler, talimatlar doğrultusunda ve işin kapasitesine göre belirtilen sayıda ve özellikte ankraj kullanılarak yapıya sabitlenmelidir. Kullanım kılavuzuna uygun işin kapsamına göre çapraz takviyeler iskele kurulumda mutlaka kullanılmalıdır.

İskele İşleri Söküm Anında Dikkat Edilecek Hususlar

Sökülecek iskele parçaları düzgün ve düzenli bir biçimde istiflenmesi için uygun bir bölge belirtilmelidir. İskelelerde yer alan takviye ve çaprazlar önemli iskele parçaları olduğu için söküme başlanmadan bu parçaların hiçbiri alınmamalıdır. İskeleler sökümü yapılırken montajın tam tersi bir uygulama ile en üst kısımdan başlayarak yapılmalıdır. Söküm işlemi ilk olarak iskelenin sökümü başlanacağı katta ankarajların ve kalasların alınması ile yapılır. Sökümü devam eden iskelede, parçaların yere düşmesini engellemek için güvenlik korkulukları yapılmalıdır. Sökümü yapan kişiler kişisel koruyucu donanım kullanmalıdır. İskele sökümü yapılırken iskelenin parçaları gelişigüzel bir şekilde bırakılmamalı veya aşağıya atılmamalıdır. Bu parçalar güvenli bir şekilde toplanmalıdır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *