Boya
Boya

Duvar, Sıva ve Boya işleri sırasında dikkat edilmesi gerekenler

Boya malzeme yüzeyini dış etkilerden muhafaza etmek veya süslemek maksadıyla sürülen malzeme yüzeyinde sert veya ince bir katman oluşturan içerisinde anorganik ya da organik madde bulunan maddelerdir. Boya fabrikaları ilk olarak 1880’li yılların ortalarında genişlemeye başlamıştır. Makineleşme sayesinde boya imalatı uzman olmayan ve daha çok girişimci tarafından yapılmaya başlanmıştır. Küçük üreticilerin meydana getirdiği çevresel pazarlar, 1900’lü yılların ortalarında merkezi olmayan bir yapının hakimiyetinde kalmıştır. Bu hakimiyet altındaki yapı, çağımızda küçük ve orta ölçekli firmaların yerel pazarlara hizmet verdiği bir biçime dönüşmüştür. Sıva; inşaatın yapım aşamasında, binanın muhafaza edilmesi, dış etkenlerden korunması ve yapının daha uzun ömürlü olması için gereken bir uygulamadır.

Kiriş, hatıl ve kolon gibi unsurlarından gelen yükleri, temele aktaran veya yapılarda yaşam alanlarını bağımsız kılan, mekanları kapsayan ve yapıyı dışardan gelecek her türlü etkenlere karşı muhafaza eden düşey yapı elemanlarına duvar denir. Yatay ve düşey yüklerin etkisindeki bir yapıda duvarların, yapının yatay dengesini ve yatay yük taşıma potansiyelini yükselttiği muhtelif çalışmalar neticesinde belirlenmiştir. Duvarlar, rijitliğin ve enerji sönümleme kapasitesin artmasına, plan ve kesitteki yük dağılımının değişmesine neden olan yapı unsurudur. Yapıya dışardan gelen deprem yüklerinin bir kısmı duvarların taşıma kapasitesine göre duvarlar tarafından taşınır. Bu sayede yapının diğer taşıyıcı unsurlarına gelen yük miktarı azalır.

Sıva Boya İşlemi Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bu işlemlerde kullanılacak malzemeler üretici tarafından belirtilen koşullarda depolanmalıdır. Depolanacak alana erişimi sadece ilgili kişiler sağlamalıdır. Kullanılmış kapların yok edilmesi talimatlar doğrultusunda yapılmalıdır. Boya işlemleri kapalı alanlarda yapılıyorsa, çalışanların uzun süre aynı ortamda kalması engellenmeli, çalışma süreleri planlanmalı ve hava maskeleri kullanımı sağlanmalıdır. Makinelerde meydana gelen sorun veya aksaklık durumunda işçilerin gelişigüzel müdahale etmesi engellenmeli, bu sorun veya aksaklığın giderilmesi için en kısa sürede ilgili yetkiliye bilgi verilmelidir. Kullanılacak malzemelerin taşıma sırasında herhangi bir kazaya neden olmaması için şantiye alanında ve içerisinde kullanılan yollar temiz olmalıdır. Çalışılan bölgede aydınlatma yeterli olması gereklidir. Aydınlatma için açık ateş kullanılmamalıdır. Dış cephede yapılacak boya ve sıva işlerinde çalışacak personellere güvenli çalışma ortamı sağlayabilmeleri için gerekli eğitimler verilmelidir.

Duvar İşlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tüm personele baret, emniyet kemeri, iş elbisesi, iş ayakkabısı, eldiven, gözlük verilmelidir. Döşeme kenarlarına ve yüksek noktalara malzeme bırakılmamalıdır. Kurulacak iskele veya platformlar uygun kalas ve ayaklardan yapılmalıdır. Döşeme katlarının uç kısımlarında harç karılmamalı, ağır malzeme bulundurulmamalı, malzeme düşmesine karşı eteklik yapılmalıdır. Elektrikli çalışmalar esnasında elektriğin kapalı olmasına dikkat edilmelidir. Şantiyelerde kullanılacak malzemelerin taşınmasında uygun taşıma ekipmanları kullanılmalı, düşmeye karşı gerekli tedbirler alınmadan işe başlanmamalıdır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *