İş kazası raporları
İş kazası raporları

İş Kazası Raporları

İş kazası örnek raporları,bilir kişi tespitleri üzerinden hazırlanmış olup, ders alınması ve tecrübe edinilmesi için, sektör çalışanları ve öğrencilere açık kaynak olarak sunulmuştur. İnşaat sektörü tehlikeli ve riskli bir sektördür, eksikliklerin giderilmesi, iş güvenliği konusunda alınması gereken önlemlerin uygulanması ve ciddi denetimlerle iş kazaları önemli ölçüde azaltılabilir.

İş Kazası 21 Tarih: 07.03.2009 Yer: DENİZLİ

Açıklama: 07.03.2009 tarihinde Saat: 16.00 sıralarında B. Ö.’e ait inşaatta çalışmakta olan D.T. yağan yağmurla birlikte çalışmasına ara vermiş, yağmurun dinmesinin ardından iş arkadaşı M. A.’ ın ipe bağladığı demirleri yukarı çekmekte olduğu sırada, bastığı sac panonun kayması sonucu yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek yaralanmıştır.

Kazanın Sebepleri: Çalışma sırasında işçilerin düşmeye karşı emniyet kemeri kullanılmaması, Döşeme kenarlarına düşmeyi önleyici korkuluk ve uyarıcı emniyet şeridi sarılmaması, Toplu koruma önlemlerinden döşeme kenarı ağ sistemlerinin kurulmaması, döşeme boşluklarının kapatılmaması, İşçilere çalıştıkları alanlar ve yaptıkları işin özelliklerine uygun günlük eğitimlerin verilmemesi

Sonuç: 1 yaralı İşveren B. Ö.%60, kazazede ise %40 oranında kusurlu bulunmuştur.

İş Kazası 22 Tarih: 27.06.2012 Yer: KAYSERİ

Açıklama: 27.06.2012 günü, Saat: 17:30 sıralarında, S. İnşaat’a ait yükleniciliğini O. S. ve Z. Y.’ın üstlendiği inşaatta 2. katta kalıp sökümü işi yapmakta olan S. D. yüksekten düşerek yaşamını yitirmiştir.

Kazanın Sebepleri: Gerekli denetim ve gözetim faaliyetinin yerinde ve zamanında gerçekleştirilmemesi, İş güvenliği ilkelerine uygun tarzda denetim sorumluluğunun yerine getirilmemesi, İşçilere çalıştıkları alanlar ve yaptıkları işin özelliklerine uygun günlük eğitimlerin yeterli şekilde verilmemesi, Kişisel koruyucular verilmekle birlikte, kemerin bağlanıp bağlanmadığının denetlenmemesi, sağlam bir yere bağlama konusunda da gerekli eğitimlerin verilmemesi, uygun ankraj noktaları sabitlenmemesi, Toplu koruma önlemleri arasında yer alan ağların bulunduğu, ancak alt katlardaki işler bitmeden üst katlara taşınıp, olay sırasında olay mahallini koruyucu bir durumda sabitlenmemesi, Döşeme boşluklarının ve kenarlarının düşmeye karşı herhangi bir önlem barındırmaması

Sonuç: 1 ölü O. S. ve Z. Y.’nin olayın oluşumunda tali kusuru bulunduğu, yine aynı gerekçelerden hareketle şantiye şefi E. Ş.’nin da olayda tali kusurlu olduğu, taşeron A. Y.’nin olayın oluşumunda asli derecede kusurlu olduğu, Müteveffa işçinin de tali kusurlu kanaatine varılmıştır.

İş Kazası 23 Tarih: 13.10.2012 Yer: ÇORLU

Açıklama: 13.10.2012 tarihinde, Saat: 10:30 sıralarında apartmanın dış cephesini mantolama ve çatı tamir ve izolasyon işi ile ilgili olarak yüklenici firma, İ. Yapı İz. İskele San.Tic.Ltd.Şti. işçisi E. Ç. mantolama işi sırasında havalandırma boşluğu üzerindeki sarı plastik esaslı aydınlığa bastığında, bu parçanın kırılması sonucu yüksekten düşerek yaşamını yitirmiştir.

Kazanın Sebepleri: İş yapımı sırasında denetim ve gözetimden sorumlu bir teknik elemanın görevlendirilmemesi, Çalışma sırasında kırılma riskine karşı, kalas, çatı merdiveni, tahta yürüme platformu ve benzeri uygulamaların yapılmaması, Kazalıya riskler konusunda gerekli eğitimi vermemesi, Kırılma riski olan platformların çevresinde güvenlik şeridi veya bunların üzerinin kalaslarla kapatılması gibi önlemleri sağlanmaması, Kazalıya emniyet kemeri verilmemesi

Sonuç: 1 ölü İşveren D. G.’ in asli kusurlu, müteveffa E. Ç. tali kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır.

İş Kazası 24 Tarih: 02.09.2011 Yer: KİLİS

Açıklama: 02.09.2011 tarihinde, Saat: 15:10 sıralarında Kilis Ö. L. arkasında yer alan Ö. Y. inşaatının, yerden 30-40 metre yükseklikte inşaatın 8. katında beton dökülen kısmın çökmesi sonucu yüksekten düşen M. T. yaşamını yitirmiştir.

Kazanın Sebepleri: Gerekli denetim ve gözetim faaliyetinin yerinde ve zamanında gerçekleştirilmemesi, iş güvenliği ilkelerine uygun tarzda denetim sorumluluğunun yerine getirilmemesi, İşçilere çalıştıkları alanlar ve yaptıkları için özelliklerine uygun günlük eğitimlerin verilmemesi, Yüksek katlı yapıda seçilen iş iskelesinin ağır yük iskele sistemi olmaması, iskelenin kendi yükü ve beton dökülmesi düşünülen döşeme yükünü taşıyabilecek dayanımda olmaması ve seçilen iskele sisteminin statik tahkikler sonucu hesabı yapılmamış bir iskele sistemi olması, Kazalıya emniyet kemeri verilmemesi

Sonuç: 1 ölü İnşaat mühendisi sıfatıyla, fenni yeterliliği olan bir kişi olarak, aynı zamanda işveren vekili de olan Ö. Ö. asli kusurlu İnşaat teknikeri olması ve iş organizasyonunda hiyerarşik açıdan Ö. Ö.’in altında, onun sevk ve idaresinde olması gerekçelerinden hareketle sanık M. K. Ö.’in olayda tali derecede kusurlu, müteveffa işçinin kusursuz olduğu kanaatine varılmıştır.

İş Kazası 25 Tarih: 28.06.2007 Yer: Etimesgut/ ANKARA

Açıklama: 28.06.2007 günü, Saat: 07:15 sıralarında, taşınmazın girişinde duvarın boyanması için kurulan iskelede boya yapan Y. Ö. bastığı kalasın kırılması sonucunda düşerek yaşamını yitirmiştir.

Kazanın Sebepleri: Gerekli denetim ve gözetim faaliyetinin yerinde ve zamanında gerçekleştirilmemesi, iş güvenliği ilkelerine uygun tarzda denetim sorumluluğunun yerine getirilmemesi, İşçilere çalıştıkları alanlar ve yaptıkları için özelliklerine uygun günlük eğitimlerin yeterli şekilde verilmemesi, Kişisel koruyucu (emniyet kemeri) kullanılmaması, Toplu koruma önlemleri (korkuluk, ağ sistemleri gibi) kurulmaması

Sonuç: 1 ölü Kendi işçilerinin denetim ve gözetim faaliyetini yerine getirmek, yasa tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymak, bizzat işi alan ve ekibiyle birlikte çalışan Y. Ö. sorumluluğunda bulunmaktadır. Müteveffa yüklenici sıfatıyla işi almış, gerekli önlemlerin hiçbirisini almamıştır. Dikkatsiz ve tedbirsiz davranmak suretiyle kendi canını tehlikeye attığı, bu konudaki yasa ve tüzük maddelerine aykırı davrandığı, kişisel koruyucuyu kullanmadığı hususları göz önüne alınarak ASLİ kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır. Mal sahibi sıfatıyla, işi Y. Ö.ye ihale eden C. E.’in, TALİ derecede kusurlu bulunduğu, kanaatine varılmıştır.

İş Kazası 26 Tarih: 18.10.2012 Yer: Beşiktaş/İSTANBUL

Açıklama: 18.10.2012 günü, Saat: 10:35 sıralarında, Z. C. inşaatında, kalıp işçisi olarak çalışan A. A.yaklaşık 6 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaşamını yitirmiştir.

Kazanın Sebepleri: Emniyet kemeri yanında olmasına karşın müteveffanın bunu takmaması, Gerekli denetim ve gözetim faaliyetinin yerinde ve zamanında gerçekleştirilmemesi, iş güvenliği ilkelerine uygun tarzda denetim sorumluluğunun yerine getirilmemesi, İşçilere çalıştıkları alanlar ve yaptıkları için özelliklerine uygun günlük eğitimlerin verilmemesi, İskelenin usta kişilerce kurulmaması ve kurulum sırasında teknik bir personelin nezaret etmemesi, tahta kalasların uygun şekilde yerleştirilmemesi, Toplu koruma önlemleri (korkuluk, ağ sistemleri gibi) önlemlerin alınmaması

Sonuç: 1 ölü Alt yüklenici firma D. D. İnş. Mim. Ltd.Şti. sorumlu müdürü A. A. ve İş Güvenliği sorumlusu H. D. eşit oranda ve asli kusurlu bulunmuştur. Kendisine verilen kişisel koruyucuyu kullanmayan, uyarılara kulak asmayan müteveffa işçi A. A. olayın oluşumunda tali oranda kusurlu bulunmuştur.

İş Kazası 27 Tarih: 07.09.2012 Yer: Esenyurt/İSTANBUL

Açıklama: 07.09.2012 tarihinde Saat: 17.30 sıralarında, inşaatta çalışmakta olan A. C. giriş kattaki 1 nolu dairede (ters dubleks olarak tabir edilen daire) merdiven boşluğundan düşerek yaşamını yitirmiştir.

Kazanın Sebepleri: Merdiven boşluğunun kenarlarına kalas konduğu, kalasların sabitlenmediği ve aralarında boşluk bulunması, Gerekli denetim ve gözetim faaliyetinin yerinde ve zamanında gerçekleştirilmemesi, Asansör boşluklarının kapatılmaması, Yeterli toplu koruma önlemlerinin alınmaması (uygun korkuluklar, boşlukları kapatacak platformlar), Yeterli aydınlatmanın yapılmaması, Yeterli iş güvenliği işaret ve uyarı levhalarının yerleştirilmemesi.

Sonuç: 1 ölü Ö. İnşaat firması sahibi Z. Ö. ASLİ kusurlu Müteveffanın işvereni A. G. ise G. Mobilya sorumlusu olup, işçisine işin riskleri konusunda gerekli bilgi ve eğitimi vermemiş, kendisini muhtemel riskler konusunda uyarmamış olduğundan TALİ kusurlu Öte yandan olay tarihinde aklı başında ve deneyimli bir işçi olan kazazedenin, dikkatsiz ve tedbirsiz davranmak suretiyle kendi canını tehlikeye attığı, bu husustan dolayı da olayın oluşumunda TALİ kusurlu bulunduğu kanaatine varılmıştır.

İş Kazası 28 Tarih: 03.08.2008 Yer: ERZURUM

Açıklama: 03.08.2008 tarihinde, Saat: 09.00 sıralarında, 10 katlı bina inşaatının çatısında kiremit altı tahtaları çakmakta olan H.Ö. dengesini kaybederek düşmüş ve yaşamını yitirmiştir.

Kazanın Sebepleri: Müteveffa H. Ö.’in üzerinde emniyet kemeri olmaması, Toplu koruma önlemleri arasında yer alan çatı kenarı korkuluğu, iskele, düşmeyi önleyici ağ sistemleri gibi iş güvenliği ekipmanlarının da yerleştirilmemesi, Baret ve emniyet kemerinin verildiği, bunların kullandırılması için uyarıların yapılmaması, İş güvenliğini denetleyen herhangi birisinin bulunmaması

Sonuç: 1 ölü İşveren %80, müteveffa %20 oranında kusurlu bulunmuştur .

İş Kazası 29 Tarih: 06.06.2008 Yer: İZMİR

Açıklama: 06.06.2008 günü, Saat: 11.00 sıralarında, D. Bo. Sac Yapı El. İmal. San.Tic.Ltd.Şti. ünvanlı işyeri işçisi M. A. inşası sürdürülen çatı üzerinde çalışırken, 19 m. Uzunluğunda ve 2 m. enindeki aydınlatma boşluğundan 13 metre aşağıya beton zemine düşerek yaşamını yitirmiştir.

Kazanın Sebepleri: Aydınlık boşluğunun açık olması, çevresinde herhangi bir önlem alınmaması, Kazazede işçinin deneyimsiz bir işçi olması, işçi sağlığı-iş güvenliği eğitimleri almadığı ve yüksekte çalışma başta olmak üzere yapılan işin riskleri hakkında bilgilendirilmemesi, Çatıda çalıştığı sırada müteveffanın kemer takıp ancak, emniyet kemerini halata bağlamaması.

Sonuç: 1 ölü D. B. Saç Yapı El. İml. San.Tic.Ltd.Şti. ortağı ve yetkilisi M.Ş.Y. olayda %80, müteveffa işçi ise %20 oranında kusurlu bulunmuştur.

İş kazası örneklerinin devamı için tıklayınız.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *