Köpük Beton
Köpük Beton

Hücresel Hafif Beton / Köpük Beton

Köpük beton tanım olarak; çimento, su ve agrega karışımından oluşan harç içine uygun köpük jeneratörüyle elde edilen kararlı köpüğün hava boşlukları oluşturularak beton içerisine homojen şekilde yerleştirilmesiyle üretilen hafif bir malzeme olarak tarih edilebilir. Yani bileşiminde doğal agrega ve çimento dışında bir malzeme olmadığı gibi harcın içine katılan köpüğünde asıl maddesi köpük ajanı tamamen doğal bir malzeme olduğundan insan sağlığı açısından da tehlike yaratmamaktadır.

Bir çevre kirliliği olan gürültüyü engeleyebilmek, iç duvarların ve endüstriyel yapıların ses geçirimsizliğinin sağlanabilmesi ve ülkemizin enerji ihtiyacındaki dışa bağımlılığının azalması için son zamanlarda ses ve ısı yalıtımı önemli hale gelmiştir. Bundan dolayı üretim ve kullanım aşamalarında daha az kaynakla daha yüksek enerji verimine sahip ısı yalıtım malzemelerinin geliştirilip üretilmesi önem teşkil eder. Bu yüzden günümüz şartlarında hücresel hafif beton malzemenin önemi artmıştır.

Köpük beton testere ile istenilen boyutlara kolayca kesilebilir.
Köpük beton keskin testere ile dağılmadan, istenilen boyutlara kolayca kesilebilir.

Köpük Beton teknik özellikleri

Farklı yoğunluktaki köpük ajanları (400-1600 kg/ m³) uygun dozajlarda ayarlanarak köpük beton üretilebilir. Bünyesinde hacminin %75-%80’i oranında birbirinden bağımsız kapalı hava boşlukları bulunmaktadır. Yüksek akışkanlık, düşük birim ağırlık, minimum düzeyde agrega kullanımı, düşük dayanım gibi özellikleri vardır. En önemli özelliği, ısı ve ses izolasyonu sağlayan hava boşluklu yapının kapalı hücrelerden oluşmasından dolayı su izolasyonuda sağlamaktadır. Isı ve ses izolasyonu sayesinde yalıtım malzemesi olarak tüm binaların iç ve dış duvarları ile zeminlerinde kullanılan yapı elemanlarının yerine alternatif bir malzeme olarak kullanılabilir. Bunu yanında oda bölmesi, dolgu ve taşıyıcı duvarlarla kullanmak mümkündür. Daha yüksek mukavemetin gerekli olduğu yerlerde yani yol alt tabanları, zemin ve çatı kaplamalarında da kullanılabilir.

Hücresel hafif beton çeşidi olan köpük betonların normal betonlara göre birim hacim ağırlığı düşük olduğundan dolayı yapılardaki ölü yükün azalmasıyla taşıyıcı eleman boyutları da küçülecek ve yapının tüm ağırlığında azalma meydana gelecektir. Yapının tüm ağırlığında azalma meydana gelmesiyle maliyette azalmış olacak ama mühendislik açısından en önemlisi deprem olayı sırasında meydana gelecek dinamik kuvvetlerin etkisi azalacaktır. Bu dinamik etkilerin oluşturacağı gerilmelerin küçülmesiyle yapılar depreme daha dayanıklı olacaktır. Köpük betonlar iyi bir ısı ve ses yalıtımı özelliğine sahiptirler. Aynı zamanda yangına dayanıklı olması, üretiminin kolay olup daha az iş gücüne ihtiyaç olması gibi özelliklerinden dolayı inşaat sektöründe kullanım payı artmaktadır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *