Şantiye yönetimi
Şantiye yönetimi

Proje yönetimi ile İş sağlığı ve güvenliği

İnşaat işyerlerinde proje yönetimi aşamasının en önemli başlıklarından biri iş sağlığı ve güvenliği yönetimi olup proje yönetiminin her alanında etkili olmaktadır. Proje yönetiminde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin içerilmesi artan can ve mal kaybının önüne geçilmesi için hemen her ülke, yasalar, yönetim sistemleri, iş sağlığı ve güvenliği yönetim modelleri ortaya koyarak tüm bu yönetim proseslerinin proje yaşam döngüsüne bağı dolayısıyla entegre bir yönetim ortaya koymak istemektedir.

İş sağlığı ve güvenliği konularında gerek firma içi, gerekse çeşitli araştırmalarda yer alan tarihsel veriler, yapı endüstrisine dair bilgilerle harmanlanarak başta risk yönetimi gibi konular olmak üzere, proje yönetimine dair tüm yönetim alanlarında entegre bir yönetim modelinin ortaya konulması gerekliliği iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde önemlilik arz etmektedir. Türkiye’de inşaat sektöründe iş kazalarında yıllardır anlamlı bir düşüşün olamayışının sebeplerinden birisi de proje yönetiminde iş sağlığı ve güvenliğinde yeterince önem verilmemesi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gerek proje yöneticilerinde gerekse işçilerde yeterince oturmuş olmamasıdır. Halbuki, iş sağlığı ve güvenliği, en başta can kayıplarının maddi olarak ölçülemez boyutu olan insan faktörü olmak üzere, yasalar, finansal ip uçları, iş kazası maliyetleri ve iş sağlığı ve güvenliğinin proje yönetimine yararları ele alındığında dikkat edilmesi gereken en mühim hususlardan biri olduğunu söylemek mümkündür.

Proje tabanlı endüstrilerde kaza oranları projeden projeye değişmektedir. Her projenin bir başkasına benzemeyen yapısı ve proje tipi (yol, köprü, apartman projesi vb.) kendine has karakterde, kendine has çalışma metoduyla seçilen malzemelerin farklı tekniklerle uygulanmasıdır. Malzeme türü ve çalışma tekniği de aynı zamanda yerel özelliklere göre değişim göstermektedir. Diğer sektörlere nazaran inşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında daha fazla zorluklar içermekte olup kontrol mekanizmalarının zorluğu, çalışma alanlarının geçici olması, farklı ticari alanları ve aktivitelerin karmaşık bir bütünlüğü oluşturması farklı birçok işin alt işverenlere verilmesi gibi başlıca zorluklar içermektedir.

İnşaat sektörünün proje tabanlı bir iş olma gerçeği inşaat işlerinin yönetimine başlandığında değişen çevreyi ve dinamik yapıyı yönetmede bizleri uygun organizasyonel yapı oluşturulması gerçeğiyle yüzleştirmektedir. Günden güne değişen olaylar, malzeme ve işçi temini hızlı karar vermeyi gerektirmekte olup olası risklerin planlanmasını gerektirmektedir. İnşaat sektöründe projeyi zamanında ve hesaplanan bütçede bitirilmesinin yanında projeyi güvenli bir şekilde bitirmekte önem arz etmektedir. İnşaat sektöründe yüksekten düşmeler ve üretimde beden gücünün fazlasıyla yer alması en önemli risk faktörlerinden biridir. Bunların dışında çalışılan iş ekipmanları, düşebilen malzemeler ve elektrik faktörleri de önemli riskler arasında yer almaktadır.

İş kazalarının sebepleri

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *