Asfalt
Asfalt

Asfalt tanımı, çeşitleri ve emülsiyon kavramı

Asfalt tanımı hakkında Türkçe kaynaklarda geniş bilgiler bulunmasa da; ham petrolün arıtılmasından elde edilen, kuvvetli bağlayıcılık özelliği olan ve hidrokarbonlardan oluşan organik bir madde olarak tanımlanabilir. Asfaltlar katı, yarı katı veya sıvı halde bulunabilir. Hidrokarbonlardan sıvı halde olanlara petrol, gaz halde olanlara doğal gaz, katı halde olanlara ise asfalt, parafin veya bitüm adları verilir. Normal hava sıcaklığında katı olan bitüm, benzin, mazot, gazyağı veya su ile inceltilir ve kaplamalarda kullanılacak kıvama getirilir. 1 ton petrolden yaklaşık olarak; %65 oranında beyaz (benzin, dizel ve jet yakıtı), %27 – 28 oranında siyah ürün (fuel oil ve bitüm) açığa çıkmaktadır ve yaklaşık olarak %13 – 15’i benzin ve %29 – 30’u motorine dönüşmektedir. Asfaltlar kaynaklarına göre doğal ve yapay asfaltlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Asfalt çeşitleri

Doğal Asfaltlar doğada genellikle minerallerle karışmış halde bulunur, bu yüzden kullanabilmek için işlemlerden geçmesi gerekir. Göl asfaltı, kaya asfaltı doğal asfaltlara örnektir. Trinidad Göl Asfaltı en yaygın kullanılan örnektir. 10 – 15 milyon ton rezervi bulunur ve yaklaşık %55 asfalt içerir. Kaya asfaltları ise en fazla %12 oranında bitüm içermektedirler. Doğal asfaltlar asfalt çimentosuna katılarak veya plentte agregaya ilave edilerek, modifiye bitüm hazırlamak için kullanılır.

Yapay Asfaltlar petrol kuyusundan çıkan ham petrol önce tanklara, daha sonra ısıtma kulelerine gönderilir. Buradan da ısısı artırılarak damıtma kulelerinde gönderilir. Kulenin dibinde biriken kalıntılar asfalt içerir. Ham petrol; benzin, gaz yağı, dizel yağ, yağlama yağları ve ağır kalıntı olarak ayrıştırılmaktadır. Kalıntı maddeler daha da ısıtılırsa SC (Slow Curing) yavaş kür olan yol yağları elde edilir, geriye bağlayıcı bitüm kalır. Koşulların değiştirilmesi ile istenilen penetrasyon elde edilmiş olur.

Bitümlü sıcak karışımların serme işlemi için tıklayınız.

Sıvı Petrol Asfaltları asfalt çimentoları ile kolay uçan çözücü (benzin, nafta) karıştırılarak çabuk kür olan RC (Rapid Curing) Sıvı Petrol Asfaltları; orta derece uçucu çözücü (gaz yağı) karıştırılırsa orta hızda kür olan MC (Medium Curing) Sıvı Petrol Asfaltları; ağır yağlarla (bakiye) inceltilerek yavaş hızda kür olan SC (Slow Curing) Sıvı Petrol Asfaltları üretilmektedir. Sıvı petrol asfaltlarının her birinin kinematik viskozite değerleri farklıdır. Sıvı petrol asfaltları ve çimentolu temel tabakalarının satılarında kür malzemesi olarak kullanılır.

Emülsiyon Nedir?

Asfalt Emülsiyonları emülsiyon, iki sıvının birbiri içerisinde çözünmediği halde mikron mertebesindeki küçük tanecikler halinde üniform olarak dağılmasıdır. Emülgatör asfalt çimentosu taneciklerinin suda birbirlerine bağlanarak çökelmesini engeller. Çünkü asfaltın su içinde dağıtılmasıyla elde edilen emülsiyon, asfalt tanecikleri yeniden birbirine bağlanmaya başladığı için kısa bir süre sonra ayrılır. Emülgatör ise asfalt kürecikleri arasında bir film oluşturarak yeniden birleşmelerini önler. Agregayla temas eden emülsiyonlar kesilir, agregaya bağlanır, serbest kalan su buharlaşır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *