Reaktif pudra beton
Reaktif pudra beton

Reaktif Pudra Beton üretimi hakkında bilgiler

Reaktif pudra beton yüksek mekanik dayanımların sağlamasında üretim aşamasında; akışkanlaştırıcı katkılar, çelik lifler ve mineral katkılar gibi ek malzemeler ihtiyaç duyması sebebiyle, üretiminde titiz kalite kontrolü gerekmektedir. Bu yüzden yerinde imalattan ziyade, prefabrik tesislerde, laboratuar ortamında kontrollü üretimi sağlanabilecek bir malzemedir.

Son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde yüksek mukavemetli betonlara ihtiyaç giderek artmaktadır. Artan ihtiyaçlar doğrultusunda, yıllar geçtikçe betondan beklenen dayanım ve dayanıklılık isteği artmaktadır. TS500, C50’ye (28 günlük silindir basınç dayanımı 50 MPa) varan beton dayanımı öngörmekle birlikte TS EN 206-1, C100’e kadar beton sınıfını hedeflemektedir. Buna karşın, Eurocode 2’de normal beton sınıfları C80 ve altıdır. Avrupa’da Almanya’nın öncülüğünde C60- C100 arasındaki beton sınıfları için yeni tasarım ilkeleri ve hesap yöntemleri geliştirilmektedir.

Günümüzdeki büyük gelişmelerin sonucu olarak hem üretim teknolojisi hem de deneysel tekniklerdeki gelişmeler betonun dayanımına da yansımıştır. Özellikle betonun iç yapısı ve mekanik davranışlarının birlikte incelenmesi ve değerlendirilmesi araştırmalara yeni boyutlar kazandırmıştır. Yüksek dayanımlı betonların; reaktörler, açık deniz yapıları, savunma amaçlı depolama binaları gibi uzun servis ömrü istenen yapılarda kullanması artan bir ilginin oluşmasına neden olmaktadır.

Reaktif pudra beton dikkate değer eğilme dayanımına ve oldukça yüksek sünekliğe sahiptirler. Süneklikleri normal betona kıyasla 300 kat daha fazladır. Düşük porozite değerleri bu betonlara önemli durabilite ve düşük geçirimlilik özellikleri kazandırır. Bunlar çeşitli iklim koşullarının etkisindeki bazı özel yapılar için potansiyel olarak uygun bir malzeme niteliği sağlar.

Reaktif Pudra Beton Çimento ve Agrega Seçimi

Çimento seçiminde, kalite programını tam olarak uygulayan bir üretici aranmalıdır. Çimento fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikler bakımından iyi nitelikte olmalı ve kalitesi fazla değişken olmamalıdır. Kullanırken kontrolleri uygun biçimde yürütülmelidir. Reaktif pudra beton granüler matrisin performansını ve kalitesini belirlemede ana parametrelerinden biri de su içeriğinin, işlenebilirliğini sağlayan en düşük oranın belirlenmesidir. En düşük su / bağlayıcı oranı (bağlayıcı olarak çimento ve mikro silika malzemeleri) yoğun Reaktif pudra beton karışımlarında 0,08 olarak belirlenmiştir.

Reaktif pudra betonlarının üretiminde iyi nitelikli, temiz, sert ve sağlam agregaların seçilmesi büyük önem taşır. Yaklaşık olarak 40 MPa’lık bir basınç dayanımına kadar agreganın yüksek dayanımlı olması birinci derece öneme sahiptir. Betonda kırılma esnasında çatlak oluşumu önce agrega-matris temas yüzeyinde başlar, sonra matris çatlar ve yayılma matriste gelişir. Dayanımı yüksek agrega kullanılmasıyla daha yüksek dayanıma sahip betonlar elde edilir.

1 thought on “Reaktif Pudra Beton üretimi hakkında bilgiler”

  1. reaktif betonda en yüksek dayanım kaç buldunuz . (küp dayanımı) iyi çalışmalar …

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *