Kürleme beton numune kür havuzu
Kürleme beton numune kür havuzu

Kürleme yöntemleri ve Beton üzerinde uygulanabilirliği

Beton genellikle değişik hava koşullarında ve çeşitli kütlelerde dökülür. Betonun içinde bulunduğu ortam ve duruma göre betona uygulanması gereken bakım değişiklik göstermektedir. Bu yüzden çeşitli kürleme yöntemleri geliştirilmiştir. Çimento hidratasyonunun devam edebilmesi ve betonun su kaybederek kurumasını önlemek için şu yöntemler uygulanabilir; Beton yüzeyinin sürekli olarak nemli kalması için hortum ya da mekanik spreyleme sistemi gibi yöntemlerle su püskürtülerek su ihtiyacı karşılanır. Beton yüzeyi su geçirmeyen (naylon, polietilen gibi) örtü ile kapatılır. Kimyasal katkılar kullanılarak beton yüzeyindeki su kaybı azaltılır.

Su kürü, kürleme yöntemleri arasında en idealidir. Suyun doğrudan betona uygulanması ile gerçekleştirilir. Bu sayede beton yüzeyi sürekli ıslak tutulur. Su kürü uygulanması minimum 7 gün sürmelidir. Kürleme suyu temiz olmalı ve zararlı maddeler içermemelidir. Su kürü uygulamaları da kendi içinde çeşitlilik göstermektedir. Beton yüzeyi spreyleme yöntemi ile su püskürterek sürekli olarak sulanır ve bu yöntem en iyi kür metodudur. Eğer sulama işlemi belli aralıklarla yapılacaksa bu süreçte beton yüzeyinin kuru kalmamasına dikkat edilmelidir. Su kürünün priz bitiminden hemen sonra başlatılması bünyesel kurumayı önlemek için önemlidir. Fakat taze betona su/çimento oranını değiştirecek şekilde su girmesi önlenmelidir. Bu yöntemin tek dezavantajı maliyetinin yüksek olması ve tecrübeli uygulayıcı gerektirmesidir. Diğer bir yöntem beton yüzeyinde yaklaşık 5 cm kalınlığında bir su birikintisi oluşturulur ve böylece hem betonun su kaybetmesi önlenir, hem de betonun eş dağılımlı sıcaklığı sağlanır. Bu yöntem genellikle döşemelerde, kaldırımlarda ve beton yollarda uygulanır. Ayrıca suya doygun hale getirilmiş su tutucu örtüler (telis bezi, pamuklu hasır vb.) kullanılarak beton yüzeyi kaplanır ve buharlaşmanın daha az olması sağlanır.

Beton yüzeyinin naylon ya da polietilen örtüler ile kaplanması her uygulama için verimli değildir fakat bazı özel uygulamalar için zorunludur. En büyük avantajı yatay ve düşey elemanlarda kullanılabilir olmasıdır. Polietilen ya da naylon örtüler kalıplar söküldüğü andan itibaren en fazla yarım saat içerisinde beton yeterli sertliği kazandığı gibi başlanmalıdır. Kullanılan örtüler sağlam ve esnek olmalıdır. Uygulama esnasında kullanılan örtülerde oluşan herhangi bir yırtık, açıklık örtünün etkinliğini azaltır. Beton yüzeyi kış aylarında koyu renk, yaz aylarında ise açık renk malzemelerle kaplanmalıdır.

Kürleme için kullanılan kimyasal malzemeler 0,2-0,25 kg/m2 arası bir kalınlıkta uygulanmalıdır. Bu malzemeler, harç ya da taze beton ile boya gibi diğer yüzey kaplamalarının arasındaki aderansı önleyebilir. Kullanılan kimyasal maddeler işin cinsine göre değişiklik gösterir. Alüminyum rengi veya beyaz renkte olan kimyasal katkılar beton yüzeyinde bir tabaka oluşturur. Oluşan bu tabaka suyun beton yüzeyinden buharlaşarak ayrılmasını en aza indirir. Ayrıca sıcak havalarda güneş ışınlarının beton yüzeyinden kırılmasını ve yansımasını sağlar. Kimyasal katkıların asla kuru yüzeylere uygulanmaması gerekir. Çünkü beton sıvı bileşiği emebilir. Ayrıca yüzey fazla suluda olmamalıdır. Su kimyasal maddenin etkinliğini azaltır.

Hızlandırılmış kür uygulamaları daha çok kalıpların kısa sürede sökülmesi ve betonda yüksek basınç dayanımı sağlanması istenilen durumlarda kullanılır. Hızlandırılmış kür yöntemlerinin maliyeti yüksek ve uygulaması zordur. Ayrıca uygulama sonrasında oluşacak hızlı ısı kaybına dikkat edilmelidir. Genellikle yerinde beton uygulamalarında kullanılır. Hızlandırılmış kür olarak sıcak su kürü, kaynar su kürü ve buhar kürü gibi çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Buhar kürü, atmosfer basınçlı buhar kürü ve yüksek basınçlı (otoklav) buhar kürü olmak üzere iki farklı metotla uygulanabilmektedir. Atmosfer basınçlı buhar kürü genellikle prefabrik yapılarda ve soğuk havalarda, yapının etrafı kapatılarak uygulanan bir yöntemdir. Otoklav kürü ise, çok yüksek erken dayanımın gerekli olduğu küçük boyutlu yapılara uygulanmaktadır. Hızlandırılmış kür teknikleri betonun erken yaş mukavemetlerini arttırır fakat ileri yaş mukavemetlerinde düşüşe sebep olur.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *