Su miktarı
Su miktarı

Su miktarı beton özelliklerine etkisi ve saha betonu

Betonun fiziksel ve kimyasal yapısını etkileyen en önemli parametre bünyesindeki su miktarı olmaktadır. Betonun dayanım ve kıvamının belirleyen en önemli faktör ise S/Ç oranıdır. Beton hesabında betona katılması için bulunan su miktarının iki ana görevi vardır. Bunlardan biri hidratasyon için gerekli olan su diğeri işlenebilirlik için olan su miktarıdır. Ancak işlenebilirlik için gerekli olan su betonu kalıba yerleştirdikten sonra önemini yitirmektedir. Bu su miktarının bir kısmı terleme yoluyla atılsa da, bir kısmı agrega taneleri arasında sıkışıp kalır ve ilerleyen zamanlarda buharlaşarak buralarda kılcal boşluk oluşmasına sebep olmaktadır.

Eğer ki agrega tanecikleri arasındaki bütün hacim çimento hamuru ile doldurulmuş ve beton karışımı içerisine gereğinden fazla su eklendiğinde sertleşmiş beton tamamen su geçirmez olmaktadır. Ama bu durum pek mümkün olmadığından oluşan boşluklar beton basınç dayanımını düşüreceği gibi betonun maruz kalacağı tekrarlı dış etkilere karşı da dayanıklılığı da olumsuz etkileyecektir. Eğer ki hesaplarda S/Ç oranı fazla çıkarsa beton kompasitesinde azalma olmaması için süper akışkanlaştırıcılar kullanılması tercih edilmelidir. Yine tam tersi durumda bu oran çok az çıkarsa katkılar eklenerek ile bu durum aşılmalıdır. Çünkü su miktarının azalması her ne kadar iyi gibi görünse de işlenebilirliği az olan beton kalıba döküldükten sonra iyi yerleşemez ve boşluklu beton üretilmiş olmaktadır. Bundan dolayı su hesabı betonda dikkat edilmesi gereken en önemli, en hassas meseledir.

Uygulamanın en çok kullanıldığı saha betonu, ağır kullanım yüklerine maruz alanlarda, beklenilen hareketli ve sabit yükleri taşımak için yeterli dayanım ve dayanıklılığa sahip olarak tasarlanan beton olarak tarif etmek doğru olacaktır. Diğer elemanlara göre saha betonunun iki önemli işlevi vardır. Saha betonu yapı taşıyıcı sisteminin bir parçasıdır. Yapı serviste olduğu süre içinde taşıyıcı özelliğini sürdürür. Saha kullanıcı araçlarının bir parçasıdır. Saha betonları üzerinde kullanıcı araçları yer alır ve belli miktarda trafik yükü vardır.

Saha betonu aşamaları şu şekilde sıralanabilir: Gerekli minumun kalınlığın belirlenmesi gerekir. Taban zemininin homojen, sıkıştırılmış olması, zemin üstünde su birikintisi olmaması ve drenaj için gereken eğimin verilmesi, beton altına su emilimini önlemek için polietilen örtü serilmesi, kalıptan sonra paspayına göre hasır donatının yerleştirilmesi gibi şantiye hazırlıklarının yapılması önemlidir. Malzeme ve işçilik planlamasının yapılması aksama olmasın diye yapılır. Betonun yerleştirilmesi ve sıkıştırılması işlemlerinin uygun olarak yapılması yine kritik noktalar arasında yer alır. Perdahlama işlemi ve sonrasında yüzey sertleştirici işleminin yapılması gereklidir. Yüzey alanı büyük betonlardaki büzülmeden kaynaklı çatlakların önüne geçilmesi için kontrol derzlerinin bırakılır. İmalatından sonra oluşabilecek su miktarı kaybını engelleyip rötre çatlaklarının önüne geçmek ve hidratasyonun uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak için bakım ve kür işlemlerinin yapılır.

Saha betonları rötreye bağlı çatlamalar, aşınma, darbeler, asit-bazdan etkilenme, geçirgenlik, yüksek sıcaklık etkisi, donma çözülme etkisi ve yüzey tozlanması gibi sorunlara maruz kalabilmektedirler. Bu sorunların birçoğu düşük kompasiteden kaynaklı meydana gelmektedir. Bunun için mümkün olduğunca geçirimsiz beton üretmek birinci hedefimiz olmalıdır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *