18
May

Deprem anında ve Deprem sonrasında yapılacaklar

Deprem Sonrası

Deprem anında yapılması gerekenler

-Deprem anında sakin olun panik ve heyecan hata yapmanıza neden olur.

-Kapalı bir alandaysanız sallantı geçene kadar binada kalınmalı, yukarıdan düşebilecek malzemelerden korunmak için varsa sağlam masa vs. gibi korunaklı eşyaların yanında pozisyon alınmalıdır.

-Bina içinde güvenli, yanında korunabilecek bir cisim yok ise, pencerelerden uzakta, sırt pencereye dönük olacak şekilde diz çökülmeli, eller ensenin üzerinde birleştirilerek, kollarla da yüz korunmalı ve sarsıntının bitmesi beklenmelidir.

Okumaya Devam


18
May

Deprem felaketi ve Mühendislik

Deprem

Deprem felaketinde bir yer sarsıntısı hissedilir. Sarsıntı boyutu depremin büyüklüğüne ve süresine göre değişebilir. Yeryüzündeki bu sarsıntıyı depremin ürettiği dalgalar yeryüzüne iletir. Sarsıntının insanlar ve binalar üzerinde yarattığı etki, depremin şiddetini belirler. Başka bir ifadeyle depremin verdiği zarar ne kadar büyükse, deprem şiddeti de o denli yüksek kabul edilir.

Deprem sırasında 'yapısal olmayan elemanlar' dediğimiz unsurların durumu son derece önemlidir. Yapısal olmayan elemanlar, yapının taşıyıcı sistemine dahil olmayan tüm elemanlardır. Evlerde bulunan eşyalar, pencere camları, dolaplar, sobalar, kaloriferler ve tesisatlar yapısal olmayan elemanlara örnektir. Bu elemanların devrilmesi, düşmesi veya kırılması çok ciddi yaralanmalara, hatta ölümlere yol açabilir. Deprem öncesinde bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır. Bunlar dışında, yapısal elemanların güçsüzlüğü ve yetersizliği de yapının deprem sırasında yıkılmasına yol açabilir, bunu engellemek için, deprem öncesinde güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Okumaya Devam


18
May

Çimento üretiminde çıkan tozlar

çimento üretimi

Çimento üretimi başından sonuna kadar kapalı bir sistem içinde yürütülür. Ancak toz halindeki maddelerin taşınmasını sağlayan basınçlı hava, fırında yakıtın yakılması sonucu oluşan baca gazları işlem sonunda atmosfere atılır. Dışa atılan bu gazlar filtrelerden geçirilmesine rağmen önemli miktarda katı partikül içerir.

Çimento fabrikalarında yanma gazlarının dışarı atıldığı yüksek baca dışında, hava ve gazların atıldığı soğutma üniteleri, değirmenler, paketleme vb başka çıkışlarda bulunur. Bu çıkışlardan tozun kaçmasını engellemek ve ekonomik bir değer ifade eden yarı mamül veya mamül malı geri kazanmak amacıyla toz tutucu ekipmanlar kullanılır. Genel olarak çimento fabrikalarındaki toz tutma tesisleri yatırım bedellerinin yaklaşık olarak %15 ini işletme aşamasında ise işletme masraflarının %5-%7 sini oluşturur.

Okumaya Devam


Hakediş Hesabı

Hakediş işin başlangıcından sonuna kadar tüm maliyeti ve yapılan işleri kapsar. Hep kümül...

Tasarım İlkeleri

Temel yapı tasarımı, estetik, ekonomi ve emniyet değerleri...

Demir İşleri

Demir işleri şantiye çalışmalarının önemli bir kısmını ...

Asansörler

Asansörler binalarda insanları ve yükleri düşey doğrultuda taşıyan...

Sıva işi incelikleri

Sıva işinin her ne kadar yapı estetiği için vazgeçilmez ...