Topografya kitabı
Topografya kitabı

Topoğrafya Ölçme Bilgisi

Topoğrafya ölçme bilgisi kitabı temel bilgilerden oluşuyor. Çeşitli branşlardan teknik elemanların faydasına sunulan kitap bir çok üniversitenin ders işleyişine kaynak oluşturuyor. Kitabın önemine değinecek olursak; basit ölçme tekniklerini İnşaat, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Jeoloji, Maden, Çevre ve Ziraat gibi mesleklerde faaliyet gösteren teknik elemanların bilmesi gerekiyor. Bu bilgileri edinmeleri için temel bir kitaba ihtiyaç duyulduğu düşünülmektedir. Bu noktada Nobel yayıncılık tarafından basımı yapılan ve Prof. Dr. Cevat İnal, Dr. Ali Erdi, Prof. Dr. Ferruh Yıldız gibi değerli hocaların yazar olarak yer aldığı kitabı tavsiye ediyorum.

Topografya Kitap İçeriği

Topografya kitabı içindekiler 1
İçindekiler 1
Topografya kitabı içindekiler 2
İçindekiler 2
Topografya kitabı içindekiler 3
İçindekiler 3
Topografya kitabı içindekiler 4
İçindekiler 4
Topografya kitabı içindekiler 5
İçindekiler 5
Topografya kitabı içindekiler 6
İçindekiler 6
Topografya kitabı içindekiler 7
Kitap içindekiler 7

Giriş bölümünde topografyanın tanımından başlayan kitap harita kavramının tanınması, ölçü birimleri, ölçekler ve sayısal örneklerle devam ediyor. İkinci bölümde hatalara yer verilmiş. Üçüncü bölümde aletlerin tanınması ve kullanılması işlenmiş. Dördüncü bölümde basit ölçme aletleri ve harita alım yöntemleri yer almakta. Beşinci bölüm alan hesaplarına ayrılmış. Altıncı bölümde dik koordinat sistemine ilişkin detaylar bulunuyor. Yedinci bölüm yatay kontrol notlarının kavramsal bilgilerini açıklıyor. Sekizinci bölüm son derece önemli olan yükseklik ölçmelerine açıklık getiriyor. Dokuzuncu bölümde takimetre hakkında bilgiler veriliyor. Onuncu bölüm hacim hesaplarına ayrılmış durumda. On birinci bölümde inşaat üzerine çalışan teknik elemanları yakından ilgilendiren yapı işletmesi üzerine önemli konular işlenmiş. On ikinci bölüm fotogrametri konusuna ayrılmış. On üçüncü yani son bölümde ise planların büyütülmesi ve küçültülmesi yer alıyor.

Kitabın ekler bölümünde Eş yükseklik eğrileri ve kot noktaları; Karayolları ve tesisleri, Demiryolu metro tramvay ve tesisleri; Hidroğrafik bilgiler; Nakil hatları ve haberleşme tesisleri; Sınırlar; Yapılar; Bitki örtüsü ve tarım alanları; Taşlık ve kayalıklar; Şevler; Pafta açılımı; Trigonometrik noktalar; Pafta içi yazı ve rakamlar; Gösterimler bulunuyor. Kitap içeriğinde örnek uygulamalar ve kolay anlaşılır çizimler yer alıyor. Bu durum kitabın basit bir anlatıma sahip olmasını sağlıyor. Kendi alanındaki en anlaşılır en temel kitap tanımını kullansak yanlış olmaz. Eser 11. Baskıya ulaşarak bir çok öğrenciye fayda sağlamıştır. İnşaat Mühendisliği Topoğrafya dersi müfredatına uygun olarak ilerlemektedir. Sınavlara hazırlık ve ders takibi için kullanılabilir. Piyasada çalışırken bilinmeyen unutulan konular için başvurulabilir.

Topoğrafya’nın önemi: https://volkanatabey.com.tr/baraj-tasariminin-ve-teknik-detaylarinin-belirlenmesi

1 thought on “Topoğrafya Ölçme Bilgisi”

  1. Merhaba acab bu kitaop ziraat öğrencileri için güzel bir seçenek olur mu ölçme bilgisi dersiiçin?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *