Su miktarı beton
Su miktarı beton

Su miktarı beton basınç dayanımını nasıl etkiler?

Beton içerisindeki karışımın su miktarı beton mukavemetini etkiler. Karışım, su, kaba agrega ve kum parçacıklarını beton bileşiminde hidratlar ve bu malzemeleri hidratlamak için bağlayıcı çimento ile reaksiyona girer. Betonun hazırlanmasında kullanılacak olan su miktarı çoğaldıkça beton daha yüksek bir tutarlılık gösterir. Karışımda yeterli su yoksa çimento tamamen hidratlayamaz; agrega granül yüzeylerine göre ıslanmaz, agrega tanesi ve çimento arasındaki fark zayıftır ve beton yeterli dayanıma ulaşamaz. Su/çimento oranı arttıkça beton boşlukları daha çok olur ve daha düşük beton dayanımı oluşur. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, su/çimento oranı arttıkça, beton mukavemeti azaldığını göstermektedir.

Karışımda kullanılan su/çimento oranı azaldıkça betonun dayanımı artar ve boşlukların miktarı azalır. Boşluk miktarı az ise basınç mukavemet değeri yüksek ayrıca diğer fiziksel kriterlerinde istediğimiz seviyelere ulaşması gözlenir.

Beton karışım suyu beton bünyesinde iki önemli görev için yer alır. Birincisi, çimento hidratasyonu sırasında kimyasal tepkimeler yapmak için gereken suyun karıştırılması ve ikincisi, kalıpları yerleştirmek için beton karışımının akışkan olmasını sağlamak, yani betonun plastik tutarlılığını korumaktır. Su/çimento oranını belirlerken, beton karışım suyu en azından bu iki su ihtiyacının toplamından daha fazla olmaya çalışılır. Su/çimento oranı betonun tüm fiziksel özelliklerini, özellikle de mukavemeti ve geçirgenliği etkiler. Su/çimento oranının arttırılması, betonun basınç dayanımını ve betonun dayanıklılığını düşürür.

Beton, karma suyu, betonun işlenebilirliği ve çimento hidratasyonu için kullanılan çok hassas ve önemli bir hammaddedir. Su miktarı taze yani sertleşmemiş beton için tüm özelliklerini etkileyebilecek öneme sahiptir. Beton karma suyu içersinde klorür, sülfat, asit, şeker, organik madde, endüstriyel atıklar, yağ, kil ve silt gibi maddeler olduğunca az olmalı karma suyu temiz olmalıdır. Çimento bünyesinde hidratasyonun gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan su miktarı ağırlığının %25’i kadardır. Bu miktarların üzerinde kullanılan su miktarı, yalnızca işlenebilirliği arttırmayı amaçlar.

Su zamanla betonun bünyesini terk ederek yerini boşluklara bırakmaktadır. Karma suyu fazla olursa dayanım ve durabilite olumsuz etkilenecektir. Ayrıca karma suyunun fazla olması demek beton boşluk oranınında o denli artması demektir. Aslında dayanım ve durabilite değerlerini olumsuz etkileyen de boşluk oranlarının fazlalığıdır. %10 eksik su, basınç dayanımını %10, %20 fazla olması ise %30 azalmaya neden olur. Kıvamı arttırmak amacıyla beton karşım hesabına fazladan su katılması demek dayanımı ve durabiliteyi yok eden bir faktördür.

Beton karışım hesabı için tıklayınız.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *