Sıva işinin incelikleri

22.05.2018
Sıva işi

Sıva işinin her ne kadar yapı estetiği için vazgeçilmez bir uygulamaysa da aynı zamanda yapı elemanlarını olumsuz dış faktörlerden korumak için de gerekli bir imalat uygulamasıdır. Sıva çeşitlerinin oluşumunda estetik nedenler belirleyici olsa da sıva malzemesinin üretiminde seçilecek olan bazı yapı kimyasalları ile sıvanın koruyuculuk özelliği arttırılabilmektedir.

Sıvalar içlerinde kullanılan malzemelere göre kaba sıva, ince sıva, alçı sıva, perlitli sıva, mozaik sıva vb. adlandırılırken, yapılış şekillerine göre serpme sıva, püskürtme sıva vb. adlandırılırlar.

Kum ve bağlayıcı ile yapılan sıva harçları kireç harcı, temditli harç, takviyeli harç ve çimento harcı başlıkları altında ele alınır.

Kireç harcında, sıva kum 1m3, sönmüş kireç 0,330 m3, su 140-170 olacak şekilde bir oranlama söz konusudur. İç ve dış sıva yapımında sıkça uygulanan takviyeli harcın karışım oranları, sıva kumu 1m3, sönmüş kireç 0,150-0,300 m3, çimento 100-250 kg, su 140-170 lt olacak şekildedir. Temditli harç, takviyeli harç ile çimento harcı arasında dayanım sağlayan bir harçtır. Çimento harcının hızlı priz alması sebebiyle düşük miktarda kireç ilavesiyle işlenebilirlik süresini arttırabilmek amacıyla türetilmiştir.

Temditli harç için karışım oranları, sıva kumu 1m3, sönmüş kireç 0,050-100 m3, çimento 350-500 kg, su 120-170 lt'dir. Çimento harcı, yüksek dayanımın ve düşük su emmenin beklendiği durumlarda uygulanır. Çimento harcı için karışım sıva kumu 1 m3, çimento 350-500 kg su 140-170 lt oranlarındadır. Bu oranların uygulanması için hacmi bilinen kaplar ile karıştırılacak malzemenin miktarı belirlenmelidir. Sıva ustalarındaki yaygın eğilim kireç oranının yüksek olduğu harçlar hazırlamaktır. Bunun önüne geçmek için karışım süresince imalatın başında durmak ve harç karışım malzemeleri de bu oranlara uygun stoklanarak sıva ekibine teslim edilmelidir.

Sıvalarda hızlı priz almanın sonucu olarak rötre çatlakları görülmektedir.

Hızlı priz almanın nedenleri sıvanın hızlı su kaybetmesidir. Bunun engellenmesi amacıyla iç hacimlerde sıva yapılacak yüzeylerin ıslatılması, sıvanın sulanması gibi işlemler yapılırken dış yüzeylerde mümkün olduğunca güneş alan yüzeylere sıva yapılmamalıdır.

Sıvanın çatlamasındaki bir başka neden sıvadaki ani kalınlık değişiklikleridir. Bu durumda kalın ve ince sıva tabakalarının farklı priz süreleri nedeniyle meydana gelen gerilmeler çatlamaya neden olmaktadır. Daha çok tuğla duvarlarda gözlenen ve tuğla derzlerini belli edecek şekilde görülen bu çatlamaları engellemek için sıva yapmadan önce tuğla derzlerinin tuğla yüzeyine kadar kaba sıva ile doldurulması gerekmektedir. Doldurulan harcın kurumasından sonra tüm duvar yüzeyine kaba sıva uygulanmalıdır. Kaba sıva uygulanmadan asla ince sıva uygulanmamalıdır.

Kaba sıva, üzerine gelecek ince sıva, alçı sıva yada perlitli sıvaya temel teşkil eden gözenekli ve dişli bir sıvadır. Bu sıva pürüzlü yapısı sayesinde üzerine uygulanan sıvayı tutar.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...