Şantiyelerde iş güvenliği
Şantiyelerde iş güvenliği

Şantiyelerde İş Güvenliği ve Çevre Güvenlik Önlemleri

Şantiyelerde iş güvenliği iş kalemlerinin çok yönlü olması, tehlike oranını artırmaktadır. Bundan dolayı iş güvenliğine önem verilmelidir. Yapılması gereken başlıca çalışmalar kurallara uygun bir şekilde olmalıdır. Bu süreçte çalışma öncesinde, çalışma sırasında yapılması gerekenler ve tamamlanan çalışmaların doğru yapılıp yapılmadığının takibi yapılmalıdır. Çalışma sonrasında neyin, nerede, nasıl uygulandığı veya uygulanmadığı sorgulamasının yapılması, saha içerisinde olması gerektiği gibi uygulanması için özveride bulunulması durumu değerlendirilmelidir.

Şantiyelerde başlamadan önce yapılması gerekenler

Makine ve teçhizatların temin edilmesi için bir satın alma yönteminin belirlenmeli. İhale sözleşmelerine yapılacak olan her işe uygun sağlık ve güvenlik şartlarının eklenmeli. İş süreci planlanırken zarar görebilecek çalışan sayısı göz önünde bulundurulmalı. Çalışanların sağlığına zarar verebilecek gürültülü çalışmalar çalışan sayısının en az olduğu zamanlarda yapılmalı. Kontrol önlemi olan eğitim faaliyetleri çalışanların işe başlamadan önce yapılmalı. İş sağlığı ve güvenliği eğitimi konularında çalışanların bu eğitime katılmaları için uygun şartlar oluşturulmalı. Firmalarda görev yapan yönetim de dahil bütün çalışanların eğitimlerini almış olması ve sağlık ve güvenlik konusunda önemin artırılmalıdır.

Şantiye sahası iş güvenliği önlemleri

Şantiye giriş çıkışlarında ziyaretçiler mutlaka kayıt edilmeli ve ziyaretçi kartı verilmelidir. Çalışma alanına izinsiz girişler engellenmelidir. Ziyaret için gelenler kendilerine gösterilen yerlerde görüşmelidir. İnşaat alanına giriş noktasına üçüncü şahısların izinsiz girişlerini engellemek için güvenlik kulübeleri koyulmalıdır. Çalışanlar açıkça belirtilen yolları kullanmalıdırlar. Herhangi bir noktaya ulaşım için çalışma alanına kesinlikle girilmemelidir. Giriş kaydı yapılmamış ve kimlik kartı olmayan kişilerin şantiye sahasına girişlerine izin verilmemelidir. Her ne sebeple olursa olsun çalışanların ziyaretçileri çalışma alanında bulunmamalıdır. Ziyaretçilerin şantiye alanında bulunabilmesi için yetkili personelden yazılı izin alınmalıdır. Bu ziyaretçiler şantiye alanında şantiyeye hâkim görevlendirilmiş kişiler tarafından dolaştırılmalıdır. Şantiye alanı ve çevresi güvenlik nedeni ile yeterince aydınlatılmalı, çevresi uygun malzemeler ile kapatılmalıdır.

Bütün çalışma alanlarında giriş yolları emniyetli olmalıdır. Bu yollarda girişi engelleyici malzemeler bulundurulmamalıdır. Giriş yolları sürekli temizlenmeli, buz, çamur gibi tehlikelerin olmamasına dikkat edilmelidir. Kayganlığına engel olamadığımız yollarda kaymayı engelleyici kum, kül vb. malzemeler kullanılmalıdır. Giriş ve geçiş noktalarında engeller ve çıkıntılar varsa bunların varlığı açıkça belirtilmelidir. Çıkıntılar sivri ve yaralanmaya neden olabilecek şekilde ise elastik malzemeler kullanılarak kaplanmalıdır. Çalışmaların devam ettiği giriş ve kapıların üst kısımlarında malzemeler bulunuyorsa bu noktaların üzerine en az 5 cm. kalınlığında tahtalar ile koruma düzeni yapılmalıdır. Şantiye alanındaki geçici yollar veya rampaların kenarlarına düşmeyi önlemek ve tutunmak için parmaklıklar yapılmalıdır.

Şantiye alanında kullanılan bütün yollar işin kapasitesine göre uygun genişlikte yapılmalıdır. Bu yollar üzerinde yer alan virajlar görüş mesafesinin yarısı kadar mesafede durabilmeyi sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Şantiyelerde yapılan yollar üzerinde su birikmeyecek şekilde ve suyun tahliye edilebileceği düzenek kurulmalıdır. Çalışma alanından yüksekte bulunan yollarda araçların yolların dışına çıkmasına engel olmak için uygun bariyer ve banketler kullanılmalıdır. Yol sınırları belirli olacak şekilde açıkça işaretlenmelidir. Araçlar şantiyelerde uygun yere düzgün ve belirtilen şekilde bırakılmalıdır. Malzeme taşıyan araçlar malzemelerini kendilerine belirtilen noktalara güvenli bir şekilde ve yolu kapatmayacak biçimde indirmelidir. Şantiye alanında güvenliği tam olan araçlar kurallara uyularak kullanılmalıdır. İş makinelerinin ve bütün araçların yanında veya altında dinlenme yapılmamalı, belirtilen yaklaşma mesafelerine uyulmalıdır. Toz tehlikeleri doğurduğu için yollarda toz olmamasına dikkat edilmelidir.

Hasara uğramış kullanılacak durumda olmayan merdivenler kesinlikle kullanılmamalıdır. Elektrikli çalışmalarda metalden yapılmış veya elektriği ileten malzemelerden yapılmış türdeki merdivenler kabloların temasında tehlike oluşturacağından dolayı bu tür merdivenler kullanılmamalıdır. Dayama şeklinde kullanılan merdivenler kullanılırken hareket etmesini engellemek için alttan, üstten ve orta kısmından sabitlenmelidir. Merdivenlerin üzerinde durduğu zemin sağa sola hareketini engelleyecek şekilde ve merdiveni taşıyacak kapasitede olmalıdır. 6 metre ve daha yüksek yapılarda kullanılan merdivenler sabit merdivenler olmalıdır. Merdivenlerde yer alan boşluklar düşme riski oluşturduğu için kapatılarak kullanılmalıdır. Yüksekteki çalışmalarda ve merdiven üzerindeki çalışmalarda takım, alet vb. düşme tehlikesi olan malzemeler bulundurulmamalıdır. Merdivenler kayma ve düşmeye engel olmak amacıyla sürekli olarak temiz tutulmalıdır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *