Mikro-Deval Cihazı
Mikro-Deval Cihazı

Mikro-Deval Aşınma Dayanımı

Mikro-Deval aşınma deneyi TS EN 1097-1 (2011) standardına uygun olarak agreganın aşınma dayanımını belirlemek için yapılır. Bu deneyde, merdanelerle kırma işlemi esnasında 1,6 mm’den daha küçük bir dane büyüklüğüne getirilen orijinal numunelerin yüzdesini ifade eden Mikro-Deval katsayısı tayin edilir. Deney, döner bir tambur içerisinde bulunan agregalar ile aşındırıcı malzeme arasındaki sürtünme nedeniyle ortaya çıkan aşınmanın ölçülmesinden ibarettir. Merdanelerle kırma işlemi tamamlandığında, 1,6 mm göz açıklığına sahip elek üzerinde kalan agrega miktarı, Mikro-Deval katsayısının hesaplanmasında kullanılır. Deney örneği hazırlama aşamasında, laboratuvara gönderilecek olan numunenin kütlesi, 10-14 mm aralığındaki dane büyüklüğünde olmalı ve en az 2 kg agregadan oluşmalıdır.

Ayrıca, deney kısmı aşağıda belirtilen iki sınıf malzemeden birine uygun olmalıdır:

a) Danelerin %30-%40’ı, 11,2 mm göz açıklıklı elekten geçmeli.

b) Danelerin %60-%70’i, 12,5 mm göz açıklıklı elekten geçmeli.

Laboratuvar numunesi, 10-11,2 mm (veya 12,5 mm) ve 11,2 (veya 12,5 mm)-14 mm aralıklarında ayrı bölüngüler elde etmek amacıyla 10 mm, 11,2 (veya 12,5 mm) ve 14,0 mm göz açıklıklı eleklerle elenir. Her bir fraksiyon, TS EN 933-1’e uygun olarak ayrı ayrı yıkanır ve etüvde 110±5°C’de sabit kütleye kadar kurutulur. Fraksiyonlar, ortam sıcaklığına gelene kadar soğutulur. İki bölümün karıştırılması ile elde edilen yeni laboratuvar numunesi, TS EN 932-2 (1999)’ye uygun olarak deney kısmı büyüklüğüne kadar azaltılır.

Mikro-Deval
Mikro-Deval Deneyi

Deney kısmı, her bir kütlesi 500±2 gr olan deney numunelerinden olmalıdır. Deney numuneleri ayrı ayrı farklı tamburların içine yerleştirilir. Her bir tambura, 5000±5 gr’lık bir yük oluşturması için yeterli gelecek şekilde çelik bilye ilave edilir ve her bir tambura 2,5±0,05 lt su ilave edilir. Kapak sistemi kapatılan tambur, iki adet mil üzerine özenle oturtulur. Tamburlar, 100±5 devir/dak hızda 12000±10 devir oluncaya kadar eksiksiz döndürülür. Deneyden sonra, ortaya çıkabilecek agrega kaybının oluşmamasına dikkat edilerek, agrega ve çelik bilyeler bir kapta toplanır.

Tamburun içi ve kapağı özenle bir yıkama şişesi kullanılarak yıkanır ve yıkanan malzeme toplanır. Malzemeler ve yıkamada kullanılan su olmak üzere hepsi 8 mm elek ile korunmakta olan 1.6 mm açıklığa sahip elek üzerine dökülür. Dökülen malzeme, temiz su ile yıkanır. Herhangi bir dane kaybı oluşmadan, 8 mm göz açıklıklı koruyucu elekte tutulan agrega daneleri özenle çelik bilyelerden ayırılır. Agrega daneleri elle veya elek üzerindeki bilyeler mıknatıs kullanılarak agregadan ayıklanır. 8 mm göz açıklıklı koruyucu elekte bulundurulan agrega daneleri, bir tepsi içerisine alınır. 1,6 mm göz açıklıklı elekte bulundurulan agrega daneleri de aynı tepsi içerisine alınır.

Tepsi ve içerisindeki malzeme etüvde 110±5°C’de kurumaya bırakılır. 1,6 mm göz açıklıklı elekte bulundurulan agrega kütlesinin tayini, TS EN 933-1 (2012)’e uygun olarak yapılır. 1,6 mm göz açıklıklı elekte bulundurulan kütle miktarı (m), en yakın gr’a yuvarlanarak not edilir. Tüm deney numuneleri için hesap yapılırken Mikro-Deval katsayısı (MDE) 0,1 birim yaklaşımla aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır:

MDE = (500-m) / 5

Burada;

MDE : Mikro-Deval katsayısı (ıslak şartlarda),

m : 1,6 mm göz açıklıklı elek üzerinde tutulan fraksiyonun kütlesi, gr’dır.

İki deney numunesinden bulunan değerler kullanılarak, Mikro-Deval katsayısının ortalama değeri hesaplanır. Bulunan ortalama değer, Mikro-Deval katsayısı olarak not edilir. Ortalama değer, en yakın tam sayı değeridir.

Agrega gevşek yığın yoğunluğu: https://volkanatabey.com.tr/agrega-gevsek-yigin-yogunlugu

2 thoughts on “Mikro-Deval Aşınma Dayanımı”

  1. Volkan bey merhabalar, kıymetli bilgiler için teşekkürler, benim kafama takılan Micro Deval ile Los Angeles Deneyi arasındaki fark nedir? Hangi durumlarda Los Angeles Deneyini Hangi durumlarda Micro Devali kullanmamız gerekir? Teşekkürler…

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *