facebook twitter

Los Angeles Deneyi

07.11.2018

Taş ocaklarından üretilen agregaların dış etkilerden kaynaklanan aşınmaya karşı dayanıklılık derecelerini belirlemek için kullanılan deneydir. Los Angeles tamburu içerisinde belirli süre, hız ve devirde birbiriyle çarpışarak yaşayacağı kütle kaybına karşı verdiği direnci ifade etmektedir.

Kısaca deney özeti:

5000 g deney numunesinin bilya yüküyle birlikte içine konularak 31–33 devir/dakika arası sabit bir hızla 500 devir döndürülerek malzemeyi aşındırma işleminde uygulanır ve agreganın aşınmaya karşı direnci belirlenir. Direnç tayini metotları, yapı ve inşaat mühendisliğinde kullanılan yapay ve tabii agregalara uygulanır. Kütlesi bilinen agrega numunesi, tamburda çelik bilyalar ile birlikte döndürülür. Döndürme işleminden sonra 1,6 mm açıklıklı elekte kalan malzemenin miktarı belirlenir.

Deney araç ve gereçleri:

Terazi: Deney kısmının kütlesini % 0,1 doğrulukla tartabilmelidir.

Hava dolaşımlı etüv: (110±5) °C sıcaklığı sağlayabilmelidir.

Deney elekleri: 1,6-10-11,2-14 mm göz açıklıklarına sahip olmalıdır.

Los Angeles deney cihazı: 31 ile 33 devir/dakika arasında dönme hızına sahip aşındırma yapabilmelidir.

Bilyeler: Her biri 45 mm ile 49 mm arasında çapa sahip 11 adet küresel çelikten oluşur. Ağırlıkları 400 g ile 445 g kütleye sahip ve toplam yük 4690 g ile 4860 g arasındadır.

Tepsi: Tamburun genişliğinde, tamburun altında, deneyden sonra malzeme ve bilya yükünü toplamalıdır.

Deneyin yapılışı:

Araziden alınan örnek içinden 5000 g alınmalı, 10 mm, 11,2 mm ve 14mm açıklıklı eleklerle elenmelidir. Ayrı kaplara konularak yıkanmalı, sabit kütleye kurutulmalı ve karıştırılmalıdır. Bu işlemlerden sonra azaltılarak deney numunesi oluşturulur. Deney, 14 mm deney eleğinden geçen ve 10 mm deney eleğinde kalan agregalara uygulanabilir. Deney kısmının dane büyüklüğü dağılımı; 11,2 mm deney eleğinden geçen agrega miktarı, % 30 ile % 40 arasında olmalıdır.

10-14 mm arasındaki 5000 g deney numunesi için 11 adet bilye yükü kullanılır. Numuneyi yüklemeden önce tamburun temiz olup olmadığı kontrol edilir. Makineye önce dikkatlice bilyeler, sonra agrega yerleştirilir. Makine devri, 31 ile 33 devir/dakika arasında olacak şekilde ayarlanır ve sabit hızda 500 devir döndürülür.

Tamburun kapağını kapatıp vidalarını sıktıktan sonra Numaratör 500 devire ayarlanır. Agrega kaybını önlemek için tamburun kapak kısmını aşağıya doğru çevirerek açıklık tepsinin tam üstüne getirilmiş ve agregaları bilyelerle birlikte tepsiye dökülmüş olmalıdır. Deney numunesi bir kaba yerleştirilir ve üzeri ötülünceye kadar su ilave edilir. Yeterli şiddette çalkalanarak ince danelerin tamamen ayrılmasını sağlanır. Islanan numuneyi 1,6 mm göz açıklıklı (12 no‟lu) elek üzerine dökülür. Deney eleğinden geçen su tamamen berraklaşıncaya kadar yıkanır. 1,6 mm‟lik eleğin üzerinde kalan agregayı 1‟er saatlik aralıklarla tartarak kütle farkı ± 0,1 toleransla sabit oluncaya kadar (110±5) °C‟da etüvde kurutulur.

Genellikle yassı ve uzun daneli agregaların kayıp yüzdesi, yuvarlak daneli agregalarınkinden daha büyük olur. Los Angeles deneyinde 500 devir sonunda en fazla kayıp % 40‟ı geçmemelidir. Bu sonuç agreganın aşınmaya karşı dayanımlı olduğunu gösterir.

Los Angeles katsayısı aşağıdaki eşitlikten hesaplanır:

LA = (5000 - m) / 50

m: 1,6 mm‟lik elek üzerinde kalan fraksiyonun gram cinsinden kütlesidir. Sonuç, en yakın tamsayıya yuvarlatılarak verilir.


:

:

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benz...

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaş...

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10...

Günümüzde, enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının kullan...

Yüksek yapı elemanlarını Kolon, Perde, Kiriş, Döşe...