İnşaat Projesi
İnşaat Projesi

İnşaat projesi başlarken hangi aşamalar uygulanır?

İşveren inşaat projesi için değerlendirmeler yapabilmek ve projenin de kim tarafından çizileceğini belirlemek amacı ile proje firmaları ile görüşmeler düzenler. Bu görüşmeler de proje firmalarından avan proje çizmesini ve kabaca bir tahmini maliyet çıkarmasını isterler. Bu aşamada proje mimarları işverenin fikirlerinin ne olduğunu bilmelidirler. Ayrıca arsanın imar durumu da projenin sınırlarını belirlemek için olmazsa olmazdır. Proje mimarları yaptıkları hesaplar sonucunda en iyi proje çözümleri ve en uygun maliyet esasında ön proje hazırlar. İşveren de proje firmaları ile yaptığı görüşmeler sonucunda hem projenin nasıl olacağına hem de projenin hangi firma tarafından yapılacağına karar verir.

İşverenin kararı ile proje firması yapılacak işler için tüm projeleri yapmaya başlar. Satın alma şartlarına göre bu bazen işi yapacak firma ile aynı firma olacaktır fakat buradaki amaç sürecin nasıl olduğudur. Proje firması yerinde uygulanacak tüm projeleri yapmak ve kontrol birimlerine kontrol ettirmek sorumluluğundadır. Firma; mimari projeleri, statik projeleri, elektrik tesisatı, mekanik tesisat, telefon, yalıtım, altyapı projeleri gibi gerekli tüm projeleri yapar. İdari birim isterse çed (çevresel etki değerlendirmesi) raporu da hazırlar. Ayrıca yapı için teknik şartname de firma tarafından hazırlanır. Proje müellifi tüm hazırladığı projeleri ilgili birimlere kontrol ettirip yerel yönetim biriminden ruhsat (inşaata başlama izni) alır. Proje firmaları bilgisayar kullanarak hazırladığı projeler tüm inşaat süreci için kolaylık sağlamaktadır.

İnşaat projesi şantiye kurulması ve hafriyat işleri

Ruhsat alınması, müteahhidin belirlenmesi ve yer teslimi yapılması ile şantiyede yapılacak işlere başlanır. Şantiyenin kurulması önemli bir husustur. Şantiye yönetim binası, işçi yemekhanesi, işçi yatakhanesi, ekipman deposu, kazı nakliye edilmeyecek ise hafriyat toplanacak alanın belirlenmesi, malzemelerin depolanması ve işlenmesi için kullanılacak alanların, giriş çıkış için yolların bu noktada belirlenmesi gerekir. Bunlar yapı inşaası sırasında düzenin bozulmaması, bir işin diğerini beklemesi gibi durumların ortaya çıkmaması için gereklidir.

Şantiye organizasyonunun kurulması ile hafriyat ve diğer işler başlar. Kazıda çıkan malzeme eğer taşınacak ise bunun için de nakliye izinleri alınmalıdır. Dolgu yapılacak ise de bu malzemenin temini de sağlanmalıdır. Temelde grobeton dökülerek bina imalatına başladır. Kalıp çakılması, demir hazırlanması ve montajı ile beton dökülerek temel işleri yapılır. Şartname gereklerince gelen malzemin laboratuar testleri yapılmalı ve işlere öyle devam edilmelidir. Aynı zamanda beton dökülme işlemlerinde de konrol firmaları numuneleri alarak testleri yaparlar.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *