inşaat maliyet endeksi
inşaat maliyet endeksi

İnşaat Maliyet Endeksi TÜİK

İnşaat Maliyet Endeksi kavramına değinmeden önce bilinmesi gereken bazı tanımlar var. Bunlar enflasyon ve endeks gibi genel terimlerdir. Enflasyon, fiyatlardaki genel düzeyin sürekli bir biçimde yükselmesi ve bu sebeple milli paraların değer kaybetmesi, alım gücünün yitirilmesi olarak tanımlanabilir. Buradan da anlaşılacağı gibi enflasyon tek bir üründeki fiyat artışı değil, fiyatların genel olarak yükselmesidir. Enflasyon sadece fiyatı yükselen mallara göre hesaplanmaz. Fiyatı düşen mallarla birlikte artanların bir fiyat karması oluşturulur ve bu karmanın ortalaması alınarak genel enflasyon oranı belirlenmiş olur. Ülkemizdeki enflasyon oranları farklı istatistiki ve endeks verileri ile gayri-resmi ölçülse de ülkemizde ki resmi enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aylık-yıllık olarak açıklanır.

Endeks, belli olan bir istatistiki olayın verilerindeki belirli bir süre zarfında meydana gelen değişimi ölçen oransal değişim olarak tanımlanmaktadır. Endeks, temel dönem olarak 100’e eşit olarak başlar ve sonraki dönemlerde 100’e oranla değer değişimleri gösterir. Bu oransal değişimler zaman boyutunda veya mekan boyutunda da gerçekleşebilmektedir. Bu değişim hesaplanırken kıyaslanan değer paya, temel değer ise paydaya yazılarak hesaplama yapılır. Günümüzde en sık kullanılan fiyat endeksleri olarak tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi örnek gösterilebilir. Bu endeksler fiyatların izlendiği piyasaya göre tanımlanmaktadırlar.

İnşaat maliyet endeksi ise TÜİK’in 2015 yılına kadar üç ayda bir, 2015 yılından sonra ayda bir yayımladığı, inşaat maliyetlerindeki ortalama artışı veya azalışı gösteren endekstir. Malzeme ve işçilikler ile birlikte inşaatın yapım aşamalarındaki tüm genel giderleri içerine alarak hesaplayan inşaat maliyet endeksi, güncel inşaat maliyetlerini en bariz ortaya koyan TÜİK istatistik verisidir.

Üç aylık veya aylık belirlenen endeksler ait oldukları dönem bittikten sonra geçmişe dönük olarak çıkarıldıkları için bir yılın endeksini çıkarabilmek için aralık ayının endeksini önceki yılın aralık ayı endeksine bölmemiz gerekmektedir.

2014 yılında İnşaat Maliyetlerinin %9,43, 2015 yılında İnşaat Maliyetlerinin %3,57, 2016 yılında İnşaat Maliyetlerinin %18,19, 2017 yılında İnşaat Maliyetlerinin %16,18, 2018 yılında İnşaat Maliyetlerinin %25,64, 2019 yılında İnşaat Maliyetlerinin %10.76  Artış gösterdiği söylenebilir.

Örnek bir hesaplama yapmak gerekirse:

2014 yılı başı ile 2018 yılı sonu arasındaki 100 liralık inşaat maliyetindeki genel artış ise; 100*1,0943*1,0357*1,1819*1,1618*1,2564 =195,52 ile hesaplanabilir. Buna göre 2014 yılı başı ile 2018 yılı sonu arasında TÜİK İnşaat Maliyetlerindeki artış oranı yüzdesel olarak %95,52’dir.

İnşaat maliyet hesabı: https://volkanatabey.com.tr/insaat-maliyeti-ve-yapi-yaklasik-birim-maliyeti

1 thought on “İnşaat Maliyet Endeksi TÜİK”

  1. hiç bir yerde bu endeksi neye göre hesaplıyorlar bulamıyorum lütfen yardım edin. ne tüik ne başka bir yerde hesabı yok mudur bunun ? bir formül verin Allah rızası için yorumunu biz yaparız hepimiz mühendisiz.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *