Hafif şap betonu
Hafif şap betonu

Hafif şap betonu üretmek

Hafif şap betonları çimento hamurunun genleştirilmesi, beton bileşiminde genel olarak kullanılan agrega yerine hafif agregalar kullanılması ile üretilmektedir. Hafif şap beton, eski çağlardan beri bilinmekte ve pomza gibi volkanik esaslı doğal agregalar kullanılarak yapılmış çok sayıda yapı örneklerine rastlanmaktadır.

Örneğin, Sümerler, Babil’in inşasında, Yunanlılar ve Romalılar da pek çok inşaatta pomza agregasını yaygın olarak kullanmışlardır. 21. yüzyılın ilk yıllarında hafif beton üretimine başlanılmıştır. Son yıllarda hafif beton kullanımı başta ABD olmak üzere birçok ülkede artış göstermiştir. Günümüzde taşıyıcı olarak kullanılan hafif betonlar yapıların ağırlığının azaltılmasında kullanılır. Betonda birim ağırlığının azaltılmasıyla ısı iletkenlik katsayısı da küçülmektedir.

Taşıyıcı hafif betonların üretiminde hafif agrega kullanılmaktadır. Hafif beton üretiminde kullanılan hafif agregalar, malzemelerin kaynaklarına göre ve agregaların birim ağırlıklarına göre sınıflandırılırlar.

Hafif agregalar, üretildikleri malzeme kaynaklarına göre dört sınıfta toplanabilir.

Doğal Hafif Agregalar: Pomza taşı, volkanik curuf, volkanik tüf ve ağaç parçacıkları gibi organik malzemeler. Ülkemizde en yaygın olarak bulunan doğal agrega Pomza taşı’dır. Boşluk miktarı %70 kadardır.

Yapay Olarak Üretilen Hafif Agregalar

Endüstriyel Atıklar ile Üretilebilen Hafif Agregalar: Yüksek fırın cürufu, uçucu kül.

Atık Ürünlerin İşlenmesiyle Üretilen Hafif Agregalar: Genleştirilmiş yüksek fırın cürufu ve kızdırılmış uçucu kül.

Hafif betonlar, kullanım amaçlarına göre 3’e ayrılmaktadır. Bunlar, yalıtım betonu, yarı taşıyıcı hafif beton ve taşıyıcı hafif beton olarak sınıflandırılmaktadır. Taşıyıcı hafif beton olarak kullanılan betonlarını sınıflandırırken özgül kütle ile karakteristik basınç dayanımı kullanılmaktadır.

Hafif şap betonu üretiminde EPS tercihi

Dünyada bulunan en iyi ve en yaygın ısı yalıtımı sağlayan malzeme olan Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük (EPS-Expanded Polystyren Foam), ülkemizde ise kullanılan diğer ısı yalıtım malzemelerinden daha ekonomik olan tek malzeme durumundadır. (Malzeme petrolden elde edildiği için fiyat değişiklikleri bu ön görüyü zamanla çürütebilir). EPS, tamamı geri dönüşümlü bir malzeme olması sebebiyle atmosfere ve ozon tabakasına zarar vermemektedir ve insan sağlığına zararı bulunmamaktadır. Son yıllarda inşaat sektöründe kullanımı yaygınlaşmıştır. EPS tanecikli yapay hafif agregalar, maliyeti açısından yüksek olsada, sağladıkları faydalar çoğunun ambalaj malzemesi olarak kullanılması ekonomik açıdan değerlidir. Günümüz koşullarında, ısı izalasyonu gereken yerlerde şap malzemesi olarak kullanılmaktadır.

1 thought on “Hafif şap betonu üretmek”

  1. Merhaba,
    Sayfanızdaki görselde şap yerden ısıtma sistemi üzerine dökülüyor, ancak yazınızda “birim ağırlığının azaltılmasıyla ısı iletkenlik katsayısı da küçülmektedir.” demişsiniz. Yerden ısıtma üzerine bu şekilde hafif şap betonu atmak mantıklı mıdır? Yerden ısıtma sistemi yaptırmayı düşünüyorum, son konuştuğum usta üstüne starfor köpüğündeki köpük taneleri ile karıştırılmış şap döktüklerini söyledi. araştırdığımda ürünün hafif beton isimli ürün olduğunu gördüm. Ancak gördüğüm kadarı ile bu ürünün amacı ısıyı iletmek değil ısı iletimini düşürmek yani bir nevi yalıtım malzemesi. Yani özetle eğer tespitlerim doğru ise yerden ısıtma için , üzerine bu şekilde bir şap atılmaması gerekiyor. Sizin düşünceniz nedir? Bu konuda yardımcı olabilir misiniz?

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *