Hafif şap betonu
Hafif şap betonu

Hafif şap betonu üretmek

Hafif şap betonları çimento hamurunun genleştirilmesi, beton bileşiminde genel olarak kullanılan agrega yerine hafif agregalar kullanılması ile üretilmektedir. Hafif şap beton, eski çağlardan beri bilinmekte ve pomza gibi volkanik esaslı doğal agregalar kullanılarak yapılmış çok sayıda yapı örneklerine rastlanmaktadır.

Örneğin, Sümerler, Babil’in inşasında, Yunanlılar ve Romalılar da pek çok inşaatta pomza agregasını yaygın olarak kullanmışlardır. 21. yüzyılın ilk yıllarında hafif beton üretimine başlanılmıştır. Son yıllarda hafif beton kullanımı başta ABD olmak üzere birçok ülkede artış göstermiştir. Günümüzde taşıyıcı olarak kullanılan hafif betonlar yapıların ağırlığının azaltılmasında kullanılır. Betonda birim ağırlığının azaltılmasıyla ısı iletkenlik katsayısı da küçülmektedir.

Taşıyıcı hafif betonların üretiminde hafif agrega kullanılmaktadır. Hafif beton üretiminde kullanılan hafif agregalar, malzemelerin kaynaklarına göre ve agregaların birim ağırlıklarına göre sınıflandırılırlar.

Hafif agregalar, üretildikleri malzeme kaynaklarına göre dört sınıfta toplanabilir.

Doğal Hafif Agregalar: Pomza taşı, volkanik curuf, volkanik tüf ve ağaç parçacıkları gibi organik malzemeler. Ülkemizde en yaygın olarak bulunan doğal agrega Pomza taşı’dır. Boşluk miktarı %70 kadardır.

Yapay Olarak Üretilen Hafif Agregalar

Endüstriyel Atıklar ile Üretilebilen Hafif Agregalar: Yüksek fırın cürufu, uçucu kül.

Atık Ürünlerin İşlenmesiyle Üretilen Hafif Agregalar: Genleştirilmiş yüksek fırın cürufu ve kızdırılmış uçucu kül.

Hafif betonlar, kullanım amaçlarına göre 3’e ayrılmaktadır. Bunlar, yalıtım betonu, yarı taşıyıcı hafif beton ve taşıyıcı hafif beton olarak sınıflandırılmaktadır. Taşıyıcı hafif beton olarak kullanılan betonlarını sınıflandırırken özgül kütle ile karakteristik basınç dayanımı kullanılmaktadır.

Hafif şap betonu üretiminde EPS tercihi

Dünyada bulunan en iyi ve en yaygın ısı yalıtımı sağlayan malzeme olan Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük (EPS-Expanded Polystyren Foam), ülkemizde ise kullanılan diğer ısı yalıtım malzemelerinden daha ekonomik olan tek malzeme durumundadır. (Malzeme petrolden elde edildiği için fiyat değişiklikleri bu ön görüyü zamanla çürütebilir). EPS, tamamı geri dönüşümlü bir malzeme olması sebebiyle atmosfere ve ozon tabakasına zarar vermemektedir ve insan sağlığına zararı bulunmamaktadır. Son yıllarda inşaat sektöründe kullanımı yaygınlaşmıştır. EPS tanecikli yapay hafif agregalar, maliyeti açısından yüksek olsada, sağladıkları faydalar çoğunun ambalaj malzemesi olarak kullanılması ekonomik açıdan değerlidir. Günümüz koşullarında, ısı izalasyonu gereken yerlerde şap malzemesi olarak kullanılmaktadır.

Yazar

Volkan Atabey

431 Yazı

Yüksek İnşaat Mühendisi ve B sınıfı iş güvenliği uzmanıdır. 2014 yılında Yapı Öğretmenliği bölümünü bitirdi. Çift anadal olmak üzere İnşaat Mühendisliği ve İş Güvenliği yüksek lisans programlarından 2018 yılında mezun oldu. 2019'da B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine hak kazandı. 2020 yılında İnşaat mühendisliği lisans tamamlama ile mühendis ünvanını aldı.
Tüm yazılar

Yorum Yap / Soru Sor

E-posta adresiniz sadece editör ile paylaşılıyor. Ziyaretçiler göremez. Zorunlu alanlar işaretlendi. * İşareti olan yerleri boş bırakmayın.