Dış yapı iskelesi
Dış yapı iskelesi

Dış cephe iskelesi ve etkiyen yükler

Dış cephe iskelesi, güvenli kullanımı sağlayacak, kazayla hareket etmeyecek veya yıkılmayacak şekilde tasarlanmış ve kurulmuş olmalıdır. Dış cephe iskelesinin hangi amaçla kullanılacağı belirlenip iskele üzerinde çalışanlara ve çevresine herhangi bir zarar vermeyecek şekilde tasarımı yapılmalıdır. Dış cephe iskelesinin kurulacağı zemin yumuşak ise yumuşaklığı giderilip zemin sağlamlaştırılmalıdır. İskelenin çevresinde yapılacak herhangi bir kazı çalışması sonrasında meydana gelebilecek çökmelere karşı tedbirler alınmalıdır.

Dış cephe iskelesi, devrilmeye, kaymaya, dönmeye, yukarı doğru hareketlere karşı tahkik edilmelidir. Rüzgâr yüküne karşı iskelenin yatay hareketliliği kısıtlanmalıdır. İskele yatay ve dikey yükleri zemine güvenle aktarabilecek şekilde yatayda ve dikeyde yeteri kadar bileşen kullanılmalıdır. İskele üzerinde en elverişsiz duruma göre yüklemeler tespit edilmelidir. İskele, kullanım amacına göre tasarlanıp farklı bir amaç için kullanılmamalıdır. İskele kurulduğu yapıya yeterli sayıda sabitleme elamanı ile ankrajlanmalıdır. Kullanılacak her bir ankraja gelecek yük hesabı yapılmalı ve uygun boyutlarda sabitleme elemanı kullanılmalıdır.

“TS EN 12811-1 Standardına göre iskele üzerinde göz önünde bulundurulması gereken üç ana yükleme tipi vardır.

Kalıcı yükler Dış cephe iskelesinde kullanılan asansör gibi yardımcı yapılar, çalışma alanları, yan korumalar, topuk tahtası, çaprazlar, dikmeler vb. bütün bileşenlerin dâhil olduğu iskelenin kendi ağırlığı.

Değişken yükler çalışma alanı(platform) üzerindeki ve yan koruma üzerindeki servis yükleri, rüzgâr yükleri ve dış cephe iskelesinin kullanıldığı bölgenin mevsimsel şartları dikkate alındığında varsa kar ve buz yükleridir. Kar ve buz yükleri için ulusal mevzuatlar var ise bu mevzuatlara uyulmalıdır.

Kazara oluşan yükler iskelede kullanılan ana veya ara korkuluklardan her biri sabitlenme şekline bakılmaksızın 1,25 kN noktasal bir yüke karşı mukavemetli olmalıdır. 50 mm olan ızgara korkuluklarının ana veya ara korkuluk olarak kullanılması durumunda da bu şart geçerlidir. Bu noktasal yük kazara olabilecek bir yükleme olarak düşünülmeli ve düşey doğrultuda düşeyden ± 10°’lik sapma sınırları içinde kalacak şekilde uygulanmalıdır.

İskele tasarımında göz önünde bulundurulması gereken dinamik etkiler; platform üzerinde bulunan inşaat malzemesi ve inşaat ekipman ağırlığı, platform üzerinde güç kaynağı ile çalıştırılan makine ve cihazlardan meydana gelen etkiler, platform üzerinde el ile yatay doğrultuda çalıştırılan araç ve cihazlardan oluşan etkilerdir. Dış cephe iskelesi üzerinde çalışan kişilerin dışında, dış bir güç kaynağı ile çalıştırılan cihazlardan kaynaklanan dinamik yükler, güç kaynağı ile çalıştırılan cihazın ağırlığı % 20 kadar artırılarak etkitilebilir. Dış cephe iskelesi üzerinde çalışan kişilerin dışında, el ile yatay doğrultuda çalıştırılan cihazlardan kaynaklanan dinamik yükleme, el ile çalıştırılan cihazın ağırlığının %10’una karşılık gelen statik bir kuvvet ile karşılanabilir.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *