CITIC Tower
CITIC Tower

CITIC Tower – Tasarımıyla beğeni kazanan mega yapı

CITIC Tower toplam 437.000 metrekarelik inşaat alanına ve toplam 528 metre yüksekliğe sahiptir. Pekin’de bulunan en yüksek yapıdır. CITIC Tower projesi mühendisleri Pekin’de yeşil ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli olmayı hedeflemiştir. Düşük karbon salınımı ve çevreyi koruma kavramı tasarım aşamasında uygulanmıştır. Proje mimarı binanın yüksekliğini ve yönünü ayarlayarak, enerji bağımlılığını azaltmak için kış güneşi ve doğal rüzgarın akışından faydalanmayı amaçlamıştır. CITIC Tower projesinin perde duvar sisteminde cam kaplama, çinko levha kaplama ve taş perde duvar sistemi kullanılmıştır. Perde duvarı ısı yalıtımı ve yangından korunma performansını artırmak için, taş yünü sistemi, proje tasarımının gerektirdiği özelliklere uygun olarak tercih edilmiştir. Kullanılan yangına dayanıklı taş yünü ürünleri, dört saatlik yangına dayanıklılık sınırıyla, 1200 santigrat derece üzerindeki sıcaklıklara dayanabilir.

CITIC Tower (Zun Tower)
CITIC Tower (Zun Tower)

CITIC Tower taşıyıcı sistem hakkında teknik bilgiler

CITIC Tower tasarımı bir vazoyu andırıyor tabandan 78 metre olarak başlayan yapı gövdenin en ince yerinde 54 metre en üst noktada ise 69 metre genişlik olarak sonlanıyor. Projede C70 ve C50 arasında değişen beton sınıfları tercih edilmiştir. Gökdelen 9 ayrı bölgeden oluşmakta olup 8 adet bilezik çelik kiriş sistemi ile 8 çapraz payanda kullanılmış ve bu sistemi ayakta tutmak için orta betonarme çekirdeğe bağlanmıştır. Orta betonarme çekirdek etrafına 4 adet mega kolon yerleştirilmiş fakat bu kolonlar çatal şeklinde ikiye ayrılarak en üst noktaya uzanıyor. Çekirdek duvarları C60 beton ile inşa edilmiş, çekirdek etrafındaki mega kolonlarda C70 ve döşemelerde ise C40 beton sınıfı tercih edilmiştir.

Mega yapının orta kısmında yer alan betonarme taşıyıcı çekirdek 39m x 39m ölçülerinde tasarlanmıştır. Ve yapıyı ayakta tutan taşıyıcı sistemde bu çekirdektir. Çekirdek duvarı kalınlığı, kulenin tabanında 1200 mm’den, en üstte 400 mm’ye, çekirdeğin içindeki duvar ise 500 mm’den 400 mm’ye kadar azalır. Çelik plaka alt kısımda 60 mm kalınlıktaki tek plakadır ve 41. kattaki 30 mm kalınlığa indirgenmiştir. Çelik direkler neredeyse tüm katlar için duvarların köşelerine veya uçlarına yerleştirilmiştir. Bu çelikler olası gerilime kuvvetlerine karşı direnir ve sünekliği de iyileştirir.

Ana döşeme kalınlıkları 3 metre olarak üretilmiş ve 120 mm çelik kirişlerle desteklenmiştir. Çekirdek ve dış çerçeve ile ana yapı ve temeller arasında kayma kuvvetlerinin güvenilir transferini sağlamak için döşeme kalınlığı güçlendirilmiş zeminlerde (transfer kirişinin üst ve alt akorunun zemini) 200 mm’dir. Döşemeler, üst ve alt iki yönlü donatıya sahip, C40 sınıfı betonarme döşeme ile üretilmiş ve levhaların altındaki yatay çelik desteklerle daha da güçlendirilmiştir. Bodrum katları bu sınırlı alana bağlı olarak, derinlemesine 38 metreye kadar 6 kat bulunmaktadır. Temelde yapı yükünün eşit dağıtılması amacıyla kazıklar çakılmıştır. Kazıkların çapı 1.0 / 1.2 metre olup, tek kazık karakteristik kapasite değeri kazık şaftında ve uç noktasında 1450/1600 ton’dur. Kazıklarda ve yanal duvarlarda C50 sınıfı beton tercih edilmiştir.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *