Taze Beton Numune Almak
Taze Beton Numune Almak

Taze betondan numune alma işlemleri

Taze betondan numune alma işlemi iki yolla sağlıklı bir şekilde yapılabilmektedir. Karma ve Spot numune alma yöntemlerinde en önemli nokta kullanılacak miktarın 2 katı oranında miktar tercihinde bulunmaktır. Mümkün olduğunca numunenin ortam koşullarından etkilenmesini engellemek gerekir. Çünkü ortam koşullarının etkisinde kalan bir deney numunesi sonuçlarda bizleri yanıltabilir. Farklı ortamlarda farklı sonuçlar çıkabileceği gerçeği çoğu kez tecrübe edilmiştir. Bu yüzden her numune alma işleminden sonra beton sıcaklığı ölçülmelidir. Betonun su kaybetmesine ve ortam tozlarından kirlenmesine müsaade edilmeden muhafaza edilmelidir. Betondan Numune alma işlemi kadar alınan örneği sağlıklı koşullarda laboratuvar ortamına götürmek veya şantiye ortamında testlerini yapmakta önemlidir. Numune alımı sırasında son derece titiz davranılması gerekir.

Karma numune alınması: Yeterli miktarda beton karışımı harmanın her tarafından düzgün şekilde kepçe ile alınır. Hareketli karıştırıcı veya hazır beton transmikserinden boşaltılan betondan numune alınmasında ilk veya en son boşaltılan kısımlardan numune alınmaz. Beton harmanının yığın veya yığınlar halinde toplanması durumunda numune bu beton yığınının en az beş farklı yerinden olmak üzere parçalar halinde alınır. Akış halindeki betondan alınacak numune bölümleri, akan taze beton kütlesinin tüm genişlik ve kalınlığını temsil edecek şekilde alınır ve bir kap içerisinde toplanır. Numune alma tarihi ve saati kaydedilir. Beton sıcaklığı ölçülür.

Spot numune alınması: Numune, beton harmanın veya beton kütlesinin herhangi bir kısmından kepçe ile alınır. Alınan numuneler dökülen betonların tamamını temsil etmelidir. Betoniyer ağzından betonun yarısı boşaltıldıktan sonra, beton pompası ağzından, 5 m3 beton döküldükten sonra yeteri kadar numune alınır. Mukavemet tayini için alınmış olan numuneler bir kap içerisinde toplanıp kürekle üniform hale getirilinceye kadar karıştırılır. Numune alma tarih ve zamanı kaydedilir. Beton sıcaklığı ölçülür.

Taze Betondan Numune Alma İşleri
Taze Betondan Numune Alma İşleri

Betondan Numune Alma, Taşınma ve bakım işleri bir bütündür.

Numune alınması, taşınması ve bakımı sırasında  beton kirlenmeye, su kaybetmeye karşı ve sıcaklık değişimlerine karşı korunmalıdır. Taze betonun özellikleri, çevre koşullarına bağlı olarak karışımın hazırlanmasından sonraki kısa süre içinde değişir. Bu değişim, özellikle şantiyelerde taze beton deneylerinin yapılması halinde dikkate alınmalıdır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *