Şantiye Kurulumu
Şantiye Kurulumu

Şantiye kurulumu için temel prensipler

İmalat yönteminin ve programının belirlenmesi için, yüklenici şantiye planı üzerinde çalışır. Bu aşamada, ana firmanın, yüklenici firmaya sunduğu proje çizimlerinin ve arazinin yerinde incelenmesi gerekir. Projenin uygulanacağı yerleşkenin detaylı incelenmesinden sonra, aşağıda sıralanan adımların birbirleriyle olan ilişkileri göz önüne alınarak tespiti yapılır. Çok katlı betonarme yapıların şantiye kurulumunda dikkat edilecek hususlar şunlardır.

Kule vinç seçimi, sistemi ve konumunun belirlenmesi

Beton pompalama sistemi ve konumunun belirlenmesi

Kalıp sistemi montaj, demontaj ve Stok alanı konumunun belirlenmesi

Demir tezgâhı ve demir stok alanlarının konumunun belirlenmesi

İşçi kamp alanı konumunun belirlenmesi

Yönetim ofislerinin konumunun belirlenmesi

Destek tesislerinin (WC, yemekhane, depo) konumunun belirlenmesi
Sırası ile incelendiğimizde öncelik kule vinç adedini ve yerleşimini belirlenmesindedir. Kule vinçlerin, kaba yapı betonarme imalatlarının tümünün tesisinde önemli bir rolü vardır. Şantiyedeki malzeme ve ekipmanların, yatay ve düşey yönlerde faaliyet alanlarına taşınmasında kullanılır. İmalatların uygulama sahasının yüksekliği ve genişliği dikkate alınarak, tüm sahayı tarayacak şekilde kule vinç sayısı ve konumlanacağı yerler belirlenir. Bu planlamalarda, kule vinçlerin kapasiteleri, tarama alanları, yükseklikleri, çevre binalar ile ilişkisi, projede yapılacak bina ile ilişkisi (kaç kez ve hangi kotlarda bina ile bağlantı yapılacağı vb.) ve demontaj prosedürü gibi detaylar çözülür.

Daha sonra, şantiyedeki beton imalatları için, beton döküm yöntemlerine bağlı olarak sabit pompanın yeri ve beton boru hattı güzergâhı belirlenir. Bu aşamada, temel betonlarının nasıl döküleceğine ve yayılı/kule blok beton imalatlarının nasıl yapılacağına ayrı ayrı çözümler getirilir. Temel ve yayılı bloklarda, genellikle, mobil pompalar yardımı ile yapılır.

Mobil pompaların şantiye içindeki ulaşımlarında, şantiye giriş çıkışları ve hafriyat rampalarına dikkat ederek planlar yapılır. Kule beton imalatlarında ise, sabit pompa kullanılacağı için dağıtıcının yeri ve tarama alanı belirlenir. Şantiyeye gelecek beton mikserlerinin, konuşlandırılacak sabit pompaya ulaşım güzergâhı belirlenir. Kulede beton boru hattının geçebilmesi için kullanılacak şaft boşlukları ve döşemelerdeki rezervasyonu önceden planlanır.

Bu iki önemli sistemin tespit edilmesinde sonra, kalıp/demir montaj/tezgâh ve stok alanları belirlenir. Bu alanlar belirlenirken şantiyedeki imalatlara engel olmaması için gayret gösterilir. Ayrıca tezgâh ve stok alanlarının kule vinçler ile ilişkisi detaylıca çözümlenmelidir.

Şantiye işçilerin yaşam tesisleri kurulumu

Son olarak, imalat alanları dışında kalan sektörlerde, şantiyede faaliyet gösteren personel için koğuşlar ve yönetim ofislerinin yerleri belirlenir. Ayrıca, WC, yemekhane ve depo gibi destek tesisleri de bu boş alanlara konuşlandırılır. Şantiye çalışmasında her türlü detay önceden görülmeli, çözülmeli ve muallakta hiçbir soru bırakılmamalıdır. Gelişen ve değişen şartlara göre öngörülebilen alternatif planlar da şirket yetkililerince ayrı bir dosya haline getirilmeli ve saklanmalıdır. Şantiye planlarının, projenin tüm ömrünü kapsayacak şekilde hazırlanması ile ileride çıkabilecek zaman ve maliyet kayıplarının önü alınmış olur. Şantiye kurulum çalışmaları tamamlandıktan sonra akış şemasına uygun olarak yapım metodunun belirlenmesine ve malzeme miktarının tespitine geçilir.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *