rolove
rolove

Röperli kroki, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekreasyon Nedir?

3194 sayılı İmar Kanununda; ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu kroki olarak geçen Röperli Kroki; parsel kenarlarının, parseldeki yapıların, varsa tecavüzlerin ölçüleriyle gösterildiği belgedir. 2011 yılına kadar parselin bulunduğu İlçe Kadastro Müdürlükleri’nden alınan 2011 yılı başlarından itibaren LİHKAB Bürolarından alınan “Röperli Kroki” (tercihen koordinatlı) yardımıyla parsel sınırları tespit edilir. Parsel sınırları ile birlikte varsa parseldeki veya parselin tecavüzleri de miktarları ile gösterilmektedir.

Röperli kroki
Röperli Kroki Örneği

Mimari projede bulunan bina ve parselin gösterildiği “vaziyet planı” da “röperli kroki” esas alınarak çizilir. Bu nokta da röperli krokilerin doğrulu oldukça önemlidir. Aynı zamanda röperli kroki eski eser yapılarda “inşaat istikamet” (binanın yapılacağı yer ve binanın ölçülerinin bulunduğu belge) belgesine de alıtlık teşkil etmektedir.

Harita plan örneği; ilgili ilçenin Kadastro Müdürlüklerinden parselin tescilli haritasından aynen alınan örneğidir, komşu parsellerle birlikte yollarda gösterilir, çaplar aynı zamanda ölçeklidir. Çaplarda her zaman olmamakla birlikte parselde bulunan kadastral binaların parsel kenarına oturan bina cepheleri gösterilir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu tarafından belirlenen taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarından eski eser olarak tanımlanan binaların restorasyon çalışmalarında rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri hazırlanmaktadır.

Rölöve; yapının şuan ki halinin ölçekli çizimlerle (plan, kesit ve görünüşler) anlatılması durumudur. Rölöve çalışmalarında her türlü yıpranma, bozulma, eksilme gösterilir. Tarihi yapıların rölöve çalışmalarında hassasiyet çok büyük önem taşımaktadır. Rölöve alım ekniklerinde klasik rölöve, fotogrametrik rölöve ve lazer tarayıcılar ile rölöve alım teknikleri gibi bir çok teknik yer alır.

Rölöve
Rölöve Örneği

Zaman içerisinde değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış veya yok olmuş yapıların ilk durumlarının veya belirli bir tarihteki durumlarının, arşiv kayıtlarından, eski haritalardan, yapı üzerindeki izlerden, yapıya ait fotoğraf gibi belgelerden yararlanılarak plan, kesit, görünüşlerle anlatımına “restitüsyon” denir.

Restorasyon Kelime anlamı olarak aslının bozmadan onarma denilmektedir. Restorasyon projeleri “uygulama projesi” olarak tanımlanabilir.

Rekreasyonu; bireyin serbest zaman içinde yaptığı, bedenen veya ruhen yenileme hedefli, toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel özelliğine bağlı yapılan etkinlikler olarak tanımlamak mümkündür. Serbest zaman ile ilgili, farklı bir tanımlamada rekreasyon; bireylerin ev işleri, çalışmaları, ikinci veya ek iş gibi yapmak zorunda oldukları işlerin dışında kalan serbest zamanları süresince gerçekleştirebilecekleri bir uğraş olduğu belirtilmiştir. Boş zaman ile ilgili bir tanımlamada; bireylerin ortaya çıkan boş zamanlarını rutinlerden uzaklaşmak, dinlenmek, yenilenmek, hava değişimi, gezme-görme-inceleme, sağlıklı olmak, sosyalleşmek, farklı yaşantılar elde etmek gibi pek çok amaçlarla değerlendirdikleri belirtilmiştir. Dolayısıyla boş zaman kavramı, bu amaçlar kapsamında, ev içinde/ev dışında, açık/kapalı alanlarda, aktif/pasif katılım şeklinde, kent içinde veya kent dışındaki kırsal alanlarda katıldıkları tüm bu etkinlikleri ifade eden bir kavramdır.

2 thoughts on “Röperli kroki, Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon ve Rekreasyon Nedir?”

  1. Merhaba Volkan bey.
    Benim aile apartmanı olarak çift daire üstü yaptığım binam 4 katlı. Binamız kirişli. Dış taraftaki kirişlerin altına duvar gelmiş ve iç taraftakiler boşta saplantılı kiriştir. Boşta olan kirişlerin çoğunda tam ortasında çok zor görülebilir kılcal çatlak var. Ve bu beni çok tedirgin ediyor. Uygulaması Demir’i ve betonu projedeki gibi yapıldı. Bununla ilgili beni bilgilendirirmisiniz. Çok teşekkür ederim.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *