Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı

Peyzaj Mimarlığı New York Central Park tasarımı yapılırken F. L. Olmsted ve C. Vaux ortak çalışması sırasında 1963 yılında ilk kez ortaya çıkmıştır. O günden sonra hızlı gelişen bu sektör ve meslek, mimar ve mühendislerle iş birliği içinde çeşitli çevre bilimlerine paralel olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Genel bir tanımdan özele indirgemek gerekirse Peyzaj mimarları arazi planlama işi ve çevresel güzellikleri yönetme sanatını icra ederken doğal ve kültür kaynaklarını korumayı amaç edinirler. Bu işleri yaparken bilimsel yöntemleri ve geçmişten gelen birikimleri kullanırlar.

Peyzaj Mimarlığı, biyolojik temele dayalı alan kullanım ilkelerini ortaya koyan yararlı, işlevsel ve güzel bir çevre yaratma yani dış mekan yaratma sanatıdır. Görevi insan ile onu çevreleyen alan arasında mümkün olan en uygun fiziki ilişkiyi kurmaktır. Bu bakımdan, Peyzaj Mimarlığı’nın sadece peyzajın fiziki potansiyelini değil aynı zamanda insanların, psikolojik ve fizyolojik olay ve durumlarını da bilmek durumundadır. Bunun yanı sıra diğer dış mekan düzenleme sanatı veya planlaması ilgili disiplinler arasında, tüm peyzajın devamlılığı yönünden bağlayıcı ve koordineyi sağlayan bir işleve sahiptir. Bu meslek dalı park, bahçe ve yollar gibi ortak alanların korunması ve tasarımı gibi noktalarda görev alır. Yol, baraj, mezarlık, anıt, turistik bölge ve ticari alan gibi bölgelerin yapımı, tasarımı, korunması ve yönetilmesinde kilit rol oynarlar.

Peyzaj Mimarlığı 24 üniversitede bulunuyor.

Peyzaj mimarları için görsel politikaların oluşturulması ve uygulanması çok önemlidir. Peyzaj mimarlarının büyük oranda işleri toprakla ilgili olsa da yer altı suları ve drenaj gibi konularda analizler ve raporlar sunarlar. Diğer mimarlık gruplarında olduğu gibi peyzajda da keşif ve metraj gibi proje öncesi çalışmalar yer alır. 2019 yılı itibariyle tam 24 üniversite bünyesinde bu bölüm yer almakta ve her yıl mezun vermektedir. Yönetici kademesindeki bu meslek dalı sektörde çoğunlukla danışmanlık rolü üslenmektedir. Gri olarak üretilen bir çok inşaat projesinin renklendirilmesi ve görsel anlam kazandırılması botanik yönden çalışmalar yapılması bu meslek dalının etkileridir. Büyük inşaat inşaat işlerinde toplu konut projelerinde ortak alan olan bahçelerin son dokunuşları ve çevre düzenlemesi peyzaj mimarlarına emanet edilir.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *