Marsh hunisi deneyi
Marsh hunisi deneyi

Marsh hunisi deneyi

Marsh hunisi deneyi çimento pastaları ve harçlarının özellikleri ve kalite kontrolü için kullanılan bir işlenebilirlik testidir. V-hunisi olarak orifis testler ailesine aittir. Belli bir miktar malzemenin huniden dışarı akması için gereken zaman kaydedilir. Bu ölçülen akış süresi, test edilen malzemenin akışkanlığı ile bağlantılıdır. Akış süresi ne kadar uzun olursa, akışkanlık o kadar düşük olur. Akış süresi test edilen akışkana bağlıdır fakat aynı zamanda huni geometrisinden de etkilenir. Test edilen akışkanın viskozitesi çok düşükse, viskozite ve akış süresi arasında doğrusal bir ilişki yoktur. Bu nedenle, düşük viskoziteli akışkanlar için akış süresi değeri, reolojik bakış açısından anlamlı bir ölçüm değildir. Diğer yandan, test edilen sıvının bir akma gerilmesi varsa, akış meydana gelmeyebilir. Nozulun üstündeki akışkan ağırlığı tarafından yaratılan basınç gradyanı, kesme gerilmesinin, nozul içindeki akma gerilmesinin üstesinden gelmesi için yeterli olmayabilir. Bu durumda marsh hunisi testi olumlu sonuç vermez.

Marsh hunisi deneyi çimento hamuru ve harçların özellikleri ve kalite kontrolü için bir işlenebilirlik deneyidir. Çimento harç viskozitesinin zaman cinsinden ölçülmesinde kullanılan, basitliği ve kolay kullanımı nedeniyle sahada kalite kontrolü için çeşitli harç karışımlarının viskozite değerleri ile ilişkili olan en basit cihazdır.

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünme nedeni ile akışkan malzemenin akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Newton kanununa göre viskozite sıvının kayma direncinin (τ), hız eğimine (dv/dz) oranı olarak tanımlanır.

Çimento, silis dumanı yüzdesi, su/bağlayıcı oranı, sıcaklık ve akışkanlaştırıcı gibi bir çok faktör viskozite değerini etkilemektedir. Marsh Hunisi, enjeksiyon harcının reolojik özelliklerini belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Marsh hunisi üst çapı 152.4 mm ve alt çapı 4.76 mm, 304.8 mm yüksekliğinde bir koniden oluşmaktadır. Enjeksiyonun çıkış borusu ise 55 mm yüksekliğinde ve 4.76 mm çapında koninin alt kısmını oluşturmaktadır. Mars hunisi deneyi, enjeksiyonunun zaman (saniye cinsinden) içindeki viskozitesinin ölçülmesi için kullanılmaktadır.

Marsh hunisi
Marsh Hunisi boyutları

Deneyin yapılışı; Test 23,0±2°C ortam sıcaklığında yapılır. Marsh hunisi nemlendirilir, harç örneğini kullanmadan önce huniye su doldurulur ve 1 dk suyun huniden süzülmesine izin verilir. Karışım miktarı 1725 mL’yi aşmış olmalı ve karıştırıcıdaki harcı temsil etmelidir. Huninin çıkışı parmak veya bir tapa ile kapatılır ve karışım harcı huniye doldurulur. Karışımın akması için huni ucu açık bırakılır ve kronometre çalıştırılır. Karışımın hazneden 1000 ml’lik kaba akması için gereken süre kronometre tarafından ölçülür.

Beton laboratuvarı deney raporları: https://volkanatabey.com.tr/beton-laboratuvari-deney-raporlari

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *