Lotte World Tower
Lotte World Tower

Lotte World Tower – Ağır, Teknolojik ve Oldukça Güvenli

Lotte World Tower tasarımı itibariyle ağırlığından dolayı yer çekimine dayanıklı bir sistemden ve yanal bir kuvvet direnç sisteminden yapılmıştır. Yer çekimine dayanıklı sistem, çekirdek kirişler, mega kolonlar ve çelik kirişli güverte döşeme yapısı içermektedir. İç çekirdek sistem duvarları 123. kata kadar yükselen kulenin merkezinde, kulenin çevresinde ise 8 mega kolon yer alıyor. Çekirdek sistem kule yükünün % 60’ını tutarken, kalan% 40’lık yük mega kolonlar tarafından taşınıyor. Yanal kuvvet direnci sistemi; 39 ve 44, 72 ve 76, 104 ve 107 numaralı katlar üzerine inşa edilmiş payandalar ve kayış makaslarından oluşmaktadır. Temel sisteminin hazır betonu dökülürken 5 bin 300 mikser kamyon kullanılarak 30 saat boyunca tek sefer beton yerleştirme işlemi gerçekleştirilmiştir. Genel betonarme yapı ve mega kolonlar ile taşıyıcı duvarları ve döşemeleri dökmek için 50MPa-80MPa dayanımında yüksek mukavemetli beton kullanılmıştır.

Lotte World Tower
Lotte World Tower

Lotte World Tower LEED Gold standardının sürdürülebilir özelliklerini içerir. Kule, geleneksel klima yerine bir doğal havalandırma ve radyan zemin soğutma / ısıtma sistemine sahiptir. Dış hava üniteleri, filtreleme ve karbon salınımını toplamak için enerji geri kazanım sistemiyle donatılmıştır. Bu sayede bina çevreye en az kirli havayı verecektir. Tesisin güç ihtiyaçlarını karşılamak için jeotermal, fotovoltaik ve rüzgar türbini gibi bir dizi yenilenebilir kaynak kurulmuştur. HVAC ekipmanının daha verimli kullanılmasını sağlamak için değişken frekanslı sürücüler kurulmuştur. Binadaki güç kullanımını izlemek ve kontrol etmek için bir SCADA sistemi de kurulmuştur. Düşük akışlı armatürler ve suyu yeniden kullanma tesisleri gibi su tasarrufu sağlayan özellikler,% 30 tasarruf sağlamak için dahil edilmiştir.

Tamamlanan Lotte World Tower’ın ağırlığı 750.000 tondur ve bir yetişkinin 75kg ağırlığında olduğu varsayılarak yaklaşık 10 milyon insanın toplam ağırlığına eşittir. Böyle devasa bir yapıyı desteklemek için, 72m (G) x 72m (L) x 6.5m (H) büyüklüğünde temel, zeminin 38m derinliğe kazılması, 1m çapında ve 30m uzunluğundaki 108 çelik kolonun yerleştirilmesi ile yapılmıştır. Sert ana kaya tabakası ana kayayı güçlendirmek ve daha sonra 4.200 tonluk takviye çubukları yerleştirmek ve 60.000 tonluk yüksek dayanımlı beton dökmek gibi bir çok çözümde binanın güçlü olmasında etkendir. Yeraltı suyunun içeri girmesini engellemek için tüm binanın etrafına 1 m kalınlığında ve 27 m derinliğinde bir beton istinat yapılmıştır. Bu mega yapı 9 şiddetindeki depremlere dayanabilecek seviyede güçlüdür.

Lotte World Tower Afet Durumları İçin Teknolojik Önlemlere Sahip.

Lotte World Tower’ın yapısal güvenliğini yönetmek için Yapısal Sağlık İzleme Sistemi, tayfun, deprem ve terörden kaynaklanan yapısal güvenliği ve riski izler. 600’den fazla sensör ve binada bulunan son teknoloji ölçüm sistemi, entegre izleme sistemini kullanarak gerçek zamanlı olarak yapının anlık durumu kontrol eder ve olası bir tehlikede teknik ekibe bilgi verir.

Yangın anında, yangına dayanıklı beton en az 3 saat dayanabilir ve 19 yüksek hızlı asansör, insanları her kattan beş güvenlik bölgesine 15 dakika içinde tahliye etmek için hemen tahliye asansörüne dönüştür. 15.000 sakin, 63 dakika içinde tahliye edilebilir. Mega yapı içerisinde oluşturulmuş 4 güvenli yangın bölgesine tüm insanların ulaşması sadece 80 dakika sürmektedir. Lotte World Tower’da 160.000’den fazla yay soğutucusu ve 30.000 yangın sensörü kurulmuştur. Beş yangın söndürme suyu kaynağı, suyu 300 dakikaya kadar bitmez ve acil durum elektrik jeneratörü, elektrik kesintisi sırasında devreye girerek binaya enerji sağlar.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *