facebook twitter

Likit Limit Deneyi

12.10.2018

Casagrande cihazı kullanılarak zeminlerin likit limitinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Açıkta kuturulmuş zeminin likit limitinin bulunması ile ilgili olup, doğal durumlarındaki numunelere de uygulanabilir.

Deneyde kullanılacak araçlar:

Elek ve Tavası: 0,425 mm (No.40) göz açıklıklı elek, Palet Bıçağı, Likit Limit Cihazı, Oluk Açma Bıçağı, Porselen Pota, Nemli Bez, Plastik Piset: Damıtık su dolu, Kap: Hava geçirmez, yaklaşık 50 mm çapında ve 25 mm yüksekliğinde cam veya paslanmaz metal bir kutu, Etüv: Sürekli olarak 105 ± 5 ºC sıcaklık sağlayabilen, Terazi: 0,001 g doğrulukla tartma yapabilen

Likit limit cihazının, her deneyden önce temiz, kuru ve iyi çalışır durumda olup olmadığı denetlenmeli, pirinç kabın serbestçe düşebilmesine ve menteşede yan oynamaların gereğinden çok olmamasına özen gösterilmelidir. Oluk açma bıçağı da temiz ve kuru olmalıdır. Deney sırasında likit limit cihazı kabının kaldırılacağı yükseklik; kap en yüksek durumuna getirildiği zaman, 1 cm kalınlığındaki kontrol plakasının kap ile taban arasından kılı kılına geçebileceği biçimde ayarlanmalıdır.

Deneyin Yapılışı

40 No’lu elekten geçirilen yaklaşık 200 g numune alınır. Numune porselen potaya konur; damıtık su katılarak, homojen bir hamur durumuna gelene kadar, palet bıçağıyla iyice karıştırılır. Sonra bu karışım, suyun numunenin her yanına yayılmasını sağlamak amacıyla, hava geçirmez bir kap içerisine konularak, 24 saat süreyle oda sıcaklığında desikatörde bekletilir. Başlangıç su muhtevasının likit limitten düşük olması gerekir.

Numune kaptan çıkarılır ve en az 10 dakika süreyle yeniden karıştırılır. Elde edilen zemin-su karışımından bir miktar alınarak likit limit cihazının kabı içine konur, yüzeyi tabana paralel olarak düzlenir. Oluk açma bıçağı, menteşenin ortasından geçen çap boyunca kap içinde hareket ettirilerek, numune ikiye bölünür. Böylece numunenin ortasında “ V ” kesitli bir oluk açılmış olur.

Krank kolu saniyede 2 devirlik bir hızla çevrilerek, iki yanda kalan zemin, oluğun dip kısmında 13 mm boyunca birbirine değene kadar, kap kaldırılıp düşürülür. Değmenin sağlandığı kesimin uzunluğu, bir cetvelle ölçülür. Oluktaki bu kapanmayı sağlayan düşüş sayısı kaydedilir.

Oluğun kapanmış olan kesiminin çevresinden, palet bıçağıyla alınan yaklaşık 30 g numune deney kabına konur ve su muhtevası ölçülür. Aynı numune kullanılarak ve su muhtevası gittikçe arttırılarak yukarıda yapılan işlemler, toplam olarak en az beş defa uygulanır. Başlangıçta seçilen su ve deney sırasında eklenen su miktarları, elde edilen düşüş sayılarının 10 ile 50 arasında eşit aralıklarla dağılması sağlanacak biçimde ayarlanmalıdır.

Deney, numunenin su muhtevası arttırılarak yürütülmelidir. Numunenin, su eklemek amacıyla likit limit kabından her çıkarılışında, kap ve oluk açma bıçağı yıkanıp kurutulmalıdır.

Yukarıdaki işlemler sırasında, çabuk kurumayı önlemek amacıyla porselen pota içindeki numune nemli bir bezle örtülmelidir.

Deneyde elde edilen düşüş sayısı ve buna karşılık gelen su muhtevası değerleri, yarı logaritmik bir grafik kağıdı üzerine işaretlenir. Bu işlem için su muhtevası değerleri aritmetik düşey eksende, düşüş sayısı ise logaritmik olarak yatay eksene işaretlenmelidir. Elde edilen noktalardan geçen en iyi doğru çizilir. Elde edilen “akış doğrusu” üzerinde 25 düşüş karşısındaki su muhtevası zeminin likit limitini verir.


:

:

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benz...

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaş...

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10...

Günümüzde, enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının kullan...

Yüksek yapı elemanlarını Kolon, Perde, Kiriş, Döşe...