Latexler
Latexler

Latexler ve Polimer portland çimento betonları

İlk olarak latex hidrolik çimento sistemi 1923 yılında Cresson tarafından takdim ediliyor. Bu patent doğal kauçuk latexler filler olarak çimentoda kullanılmasını kapsıyordu. Daha sonra 1920-30 yıllarında Lefebure ve Kirckpatrick gelişmiş bir şekilde polimer modifiyeli çimento betonlarını tanımlamışlardır. 1953 yılında Geistet polivinilasetat takviyeli harçlar ve latex takviyeli sistemler hakkındaki çalışmaları ile önemli araştırma kaynaklan sağlamıştır. Yüksek molekül ağırlıklı polimerlerin su içinde çözünmeyen, büyük küresel partiküller halinde ve çapı 0,05’den 1 mm olan polimerlerdir.

Latexler genellikle monomerin emülsiyon polimerizasyonu ile şekillendirilir ve ağırlıkça %50’sine tekabül eder. Latexler; plastikleştiriciler ve diğer takviye edici elemanlar ile en az iki veya daha çok monomere sahip kopolimer sistemlerdir. Bazı Latexler şöyledir; styrenbutadien, polivinil asetat, akrilikler ve doğal kauçuklardır. Polimer portland çimento betonları ile ilgili ilginç bir çalışma da Japon Moriyoshi tarafından yapıldı. Suda sertleşen esnek ve su geçirmez asfalt emülsiyonlu bu malzeme tünel, baraj inşaatlarında kullanılmaktadır.

Polimer Portland çimento tanımı ile Latexler

Polimer Portland çimento betonlarında lateks veya emülsiyon dağılım şeklindeki polimer malzeme normal çimento harcı veya betonuna taze halinde karışım sırasında ilave edilir, betonun prizi sırasında polimerde polimerize olarak istenilen süneklikte ve geçirimsizlikte beton elde edilmektedir. Polimer portland çimento betonların’da beton malzemenin tokluğu, sünekliği ve betonun aderansı artmaktadır.

Özellikle Japonya’da polimerle geliştirilmiş harçlar, bitirme ve tamir işleri için yapı malzemesi olarak kullanılır. Amerika’da polimerle geliştirilmiş beton köprü donatılarının kaplanmasında ve onarım işlerinde yaygın olarak kullanılır.

Yapılan araştırmalara göre her yıl 1,2 milyon m² kadar köprü donatısı polimerle geliştirilmiş betonla kaplanıyor. Polimer portland çimento betonları ve harç üretiminde polimer miktarı çimento ağırlığının %5-20 ‘si oranındadır. Polimer portland çimento betonları, betonarme yapıların karbonatlaşmaya, klor iyonu ve oksijen difüzyonuna maruz kalması sonucu oluşan hasarlara karşıda kullanılır. Ayıca son zamanlarda, yüksek polimer/çimento oranı polimerle geliştirilmiş tutkal veya sulu çimento su yalıtımını sağlamak amacıyla kullanılır.

Polimer portland çimento betonları bütün kullanım durumlarında geleneksel beton ve harç malzemeleri ile karşılaştırılabilir. Yalnız kür şartları farklıdır. Geleneksel beton kür şartları uygulandıktan bir gün sonra 60’dan 80F (15’den 20°C) gibi bir kür uygulanması gerekir. Polimer yapısının ve Portland çimento matris mukavemetinin gelişmesi için zaman önemli bir faktördür. Yaygın Polimer portland çimento betonları teknolojisinde birçok polimer yaydın olarak kullanılmaktadır.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *