Konsol Kiriş
Konsol Kiriş

Konsol Kiriş Nedir?

Kiriş esas olarak üzerine uygulanan yükü moment etkisi ile taşıyan yapısal bir elemandır. Konsol kiriş hava araçlarında ankastre kanat şeklinde kullanılmaktadır. Bu kirişler mikro-elektromekanik sistemlerde en yaygın olarak bulunmaktadır. Bu konsollar genellikle silikon nitrik, silikon veya polimerlerden imal edilirler. Atomsal kuvvet mikroskopi konsol güç çeviriciler olmadan mümkün olamamaktadır. Bunun haricinde, konsol elemanlar yapı endüstrisinde özellikle ankastre balkon ve köprülerde sıklıkla bulunmaktadır. Konsol köprülerde, bunlar genellikle çiftler halinde bulunmaktadır. Her bir konsol merkezi kesite destek olmaktadır. Aynı zamanda basit kiriş dünya üzerindeki köprüler için temel bir modeldir.

konsol kiriş köprü

Farklı şekillerdeki kirişler Malzeme Tahmil Tahliye Teçhizatı, Endüstriyel Robotik ve Havacılık Mühendisliğinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda PC ve laptoplardaki sürücü yazma/okuma kafaları konsoldan oluşmaktadır. Bunların dışında birkaç mühendislik yapısı örneğin petrol platform desteği, açık deniz yapı kazığı, petrol yükleme terminalleri, hareket eden kollar ve kule yapıları konsol kirişlerden oluşmaktadır. Bu tür yapıların hepsinde, kirişler ya prizmatik ya da konik halde bulunmaktadır. Buradan anlaşılmaktadır ki konsol kiriş elemanları çok küçük cihazlarda ya da çok büyük yapılarda sıklıkla kullanılmaktadır.

Düzgün olmayan kirişler yani en kesiti ekseni boyunca sürekli değişken (konik) veya süreksiz olarak değişken (kademeli) elemanlar birçok yapısal uygulamada daha düzgün bir dayanım veya ağırlık dağılımı elde etmek ve bazen de mimari ya da fonksiyonel gereksinimleri karşılamak amacıyla kullanılmaktadır. Değişken en kesitli kiriş içeren birçok inşaat mühendisliği yapısında, örneğin basit ya da karmaşık çerçeve sistemler, basit ya da sürekli kirişler, kiriş en kesitinin genişliği sabit kalırken yüksekliği lineer veya lineer olmayan (bazı durumlarda parabolik olarak) bir şekilde boyca değişmektedirler.

Kiriş elemanlarındaki oluşan gerilmeleri modellemek için bir kaç yöntem bulunmaktadır. Bunlardan en çok bilinenleri Euler-Bernoulli ve Timoshenko kiriş teorilerdir. Kısa olarak bahsetmek gerekirse, Euler-Bernoulli kiriş teorisi kesme gerilmelerinin toplam deformasyona olan katkısını ihmal etmektedir, bu yüzden kiriş ekseninin dönme miktarı en kesitin dönme miktarının (θ) aynısı olmaktadır. Timoshenko kiriş teorisi ise kayma gerilmelerinin etkilerini ihmal etmemektedir. Gerilme analizi için kullanılan diğer bir yöntem olan sonlu elemanlar metodu çok etkin bir yöntemdir. Etkinliğini söz konusu alanı sonlu parçalara ayırma yani discretization olayından almaktadır.

Sonlu elemanlar ile statik bir problemin analizinde olayın mihenk taşını elemanın rijitlik matrisi oluşturmaktadır. Bunu belirlemek için elemanın elastisite modülünün (E), uzunluğunun (L), en kesit alanının (A), atalet momentinin (I) ve düğüm noktalarındaki serbestlik dereceleri sayısının bilinmesine gerek vardır. Dinamik analiz için kütle matrisi, elemana etkiyen kuvvetler, sönüm özellikleri ve geometrik matrisin bilinmesi gerekmektedir.

Kirişler hakkında bilgiler: https://volkanatabey.com.tr/kiris-binanin-onemli-tasiyici-elemani

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *