Keşif
Keşif

Keşif nedir?

Yapı maliyetinin belirlenmesi için yapılan faaliyetlerin tümüne keşif çıkartılması denilmektedir. Ön ve kesin keşif olmak üzere ikiye ayrılır.

Ön keşif; inşaata başlamadan önce eldeki bilgiler kullanılarak yapının yaklaşık maliyetinin hesaplanmasıdır. Kendi içinde tahmini ve metraja dayalı olmak üzere ikiye ayrılır.

Metraja dayalı ön keşif; yapıya ait proje üzerinden yapıyı oluşturan bütün elemanların her birinin metrajı çıkartılır ve bulunan sonuçlar o yapı elemanına ait birim fiyatlarla çarpılarak her bir elemanın maliyeti belirlenmiş olur. Metraj çıkartılırken inşaat kalemlerine ek olarak tesisatlar için de ilgili teknik eleman tarafından projesi üzerinden metraj çıkartılarak inşaat kalemlerine eklenmesi gerekmektedir. Yapılan bu hesaplamalara İSG ve nakliye gibi diğer maliyet kalemlerinin de eklenmesi gerekmektedir. Özellikle bina yapılarında uygulamada inşaat maliyeti diğer tesisat maliyetlerine göre çok fazla olduğundan önce inşaat maliyeti çıkartılır ve zaman kazanmak için inşaat maliyetinin belirli yüzdeleri kadar tesisat bedelleri keşfe dahil edilir. Maliyet sapmalarının en aza indirgenebilmesi için en ideal uygulama, tüm maliyet grupları için metraja dayalı maliyet tahmini yapılmasıdır.

Tahmini ön keşif; yapıya ait projelerin henüz tam hazır olmadığı veya ön proje aşamasında olduğu yapım işlerinde kullanılan türüdür. Ön keşfi belirlemek için geçmişte yapılan benzer işlere ait verilerin güncellenmesi yöntemi kullanılır veya benzer yapılara ait istatistiki verilerden yararlanılır. Benzer yapılara ait yayınlanan güncel birim hacim maliyeti, birim hizmet maliyeti veya ülkemizde en yaygın kullanılan yöntem olan birim alan maliyeti gibi istatistiksel verilerden yararlanılarak yaklaşık ön keşif bedeli hazırlanır.

Kesin keşif; İnşaat bittikten sonra yapının ne kadara mal olduğunu belirlemek amacıyla yapılan türüdür. İki farklı yöntemle yapılır. Birinci yöntemde, yapının yapımına başlanan ilk tarihten itibaren yapılan ve muhasebe tekniği ile kaydedilen tüm harcamaların inşaat bitiminde ulaştığı değer yapının maliyet bedeli olarak kabul edilir. İkinci yöntemde ise, inşaat süresince imalatı yapılan iş miktarları belirlenir ve bu miktarlar o imalata ait birim fiyatlar ile çarpılarak kesin keşif bedeli hesaplanır. Yapı maliyeti çıkarılması ve birim fiyat analizleri gibi konuları farklı bir yazımızda tekrar ele alacağız. Şuan böyle bir ön giriş bilgisi eklemeyi uygun gördüm.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *