Kazık Temeller
Kazık Temeller

Kazık temeller ve yapıldıkları malzemeye göre sınıfları

Kazık temeller projelendirilmesinde göçmeye karşı güvenliğin bulunduğu; oturmaların kabul edilebilir bir sınırı aşmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Kazıklar, yapı yüklerinin zeminin derin tabakalarına taşıtılması için kullanılırlar. Zemin özelliklerinin yeterli bir derinliğe kadar bilinmiş olması, cinslerinin belirlenmesi, tabakaların mukavemet, kıvam, konsolidasyon gibi özelliklerinin iyi tayin edilmesi gerekir. İmal edildikleri malzemeye göre ahşap, çelik ve betonarme kazıklar olarak gruplandırılabilir. Ayrıca bu grupların birlikte kullanımı ile kombine kazıklar karşımıza çıkar.

İmal edildikleri malzemeye göre Kazık Temeller

Ahşap Çakma Kazıklar: İğne yapraklı veya çam ağacından yapılır. Kolay isçilik, istenilen uzunlukta kolaylıkla kesim, uygun çevre koşulları altında dayanım, kolay nakledilmeleri avantajlarıdır. Su ve rutubete karşı dayanıksızdırlar. Kazıkların uçları sivriltilir. Boyları 6 m, çapları ise 25 cm olup, 6 m’den fazla olursa her 1 m için çapı 1 cm artırılır. Birbirlerine eklenerek 25 m’ye kadar uzatılabilir. Baş tarafına çelikten başlık geçirilir. Ahşap kazıkların tasıma gücü yüksek değildir. Yaklaşık olarak 20-25 cm ahşap kazığın taşıyacağı yük 20- 30 ton civarında düşünülebilir. Ahşap malzemeden yapılan kazığın çürüme riskine karşı basınçlı kreozot liflerin içerisine iyice sızdırılacak şekilde basınçla uygulanır.

Çelik Çakma Kazıklar: Çekme ve basınç dayanımları yüksektir. Ucu sivriltilir, baş kısmına başlık takılır. Bu kazıklar yüksek yük tasıma kapasitesine sahip uç kazıkları olarak kullanılabilirler. Sulu zeminlerde paslanarak korozyona uğrar. Dış etkilere karsı korumak için bitümlü maddelerle kaplanabilir, katodik koruma yapılabilir ve beton gömlek içine alınabilir.

Betonarme Kazıklar : En çok kullanılan kazık tipi olarak karşımıza betonarme kazılar çıkmakta. Yer altı suyundan etkilenmedikleri için ve istenilen boyda yapılabilmeleri diğer kazıklara göre üstünlük kazandırır. En fazla tercih edilen yerinde dökülen ve önce dökülen kazılardır.

Önceden Dökme ( Prefabrike) Kazıklar: Genellikle sabit kesitli imal edilip uç kısımları sivridir. Genelde çelik çarıklarla korunur. Kazık başlarına da çelik yastıklar konulabilir. Kazıklarda boyuna ve enine donatı yerleştirilir. Bu donatı oranı %1–4 arasındadır. Daire, kare veya sekizgen kesitli olabilir.

Yerinde Dökme Kazıklar: Zeminde çeşitli delme teknikleri kullanılır veya zemine boş bir boru çakılır. Deliğe yeterli donatıda konularak betonla doldurulması yolu ile imal edilir.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *