Isı Yalıtımı
Isı Yalıtımı

Isı Yalıtımı Nedir?

Yapılarda ve tesisatlar da ısı kayıp ve kazançlarının azaltılabilmesi ve istenmeyen enerji geçişlerinin önlenebilmesi için yapılan işlemlerin geneline ısı yalıtımı denir. Sıcaklık etkilerinden yeterli koruma, sağlıklı bir iç iklim ortamının oluşmasını sağlamak, ısıtma binalarında kullanılan enerji miktarını sınırlamak ve enerji tasarrufunu arttırmak la mümkündür. Sıcaklık etkilerinden yeterli koruma, hacmi çevreleyen bina bileşenlerinin yüzeylerinde su buharının yoğunlaşmasını önler. Bileşenlerdeki sıcaklık değişikliklerini azaltır ve bu nedenle yapıdaki hasarı önleyerek yakıt maliyetlerini azaltır, ayrıca binanın bakım ve onarım maliyetlerini de azaltır. Duvarın iç ve dış yüzeylerindeki ısı farklılıklarını en aza indirerek, terleme sonucu oluşan küflenme ve siyah lekelerin oluşmasına engel olur, böylece sıva, boya ve duvar kaplamaları korunmuş olur.

Türk Standartları TS 825’e göre; ısı iletkenlik değeri (λ) 0,060 kcal değerinin altında olan malzemelere ısı yalıtım malzemesi, bu değerin üstünde kalan malzemelerin tamamına ise yapı malzemesi denmektedir.

Bu etkileri göz önünde bulundurarak, ısı yalıtımının gerekçeleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Isı Yalıtımı Neden Yapılır? Isı Yalıtımının Önemi

– Yaz aylarında aşırı sıcaktan, kış aylarında ise aşırı soğuktan korumak.

– Bina içerisinde ve duvar yüzeyinde soğuk noktaları önlemek, homojen bir sıcaklık elde etmek.

– Binaların dışını ve yapı elemanlarını büyük ısısal gerilimlerin ve rutubetin tahribinden korumak.

– Yoğuşmayı önleyen ve teras gibi noktalarda su yalıtımını ısısal tahribata karşı koymak.

– Hava kirliliğini azaltmak.

– Gerek ısıtmada gerekse soğutmada (klimada) yakıt ve enerji ve işletim masraflarından tasarruf sağlamak.

– Isı yalıtımı ile ısı kaybı ve kazancı azalacağından ilk yatırım maliyetini azaltmak için gereklidir.

Isı yalıtım malzemeleri çoğunlukla heterojen yapılı malzemelerin bir karışımı olarak; ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında kullanılan ve sadece minimum kalınlıkta yalıtım sağlamak amacıyla üretilmiş yüksek ısıl dirence sahip ürünlerdir. Genel olarak bu ürünlerin yalıtma özelliğini ısı iletim katsayıları belirler. Isı iletim katsayısı ne kadar düşükse, o ürünün yalıtım özelliği o kadar artmaktadır. Isı iletkenlik katsayısını belirleyen en önemli özellik ise malzemelerin gözeneklilik yapısı ve gözenek sayısıdır. Bununla beraber gözeneklerin çok artması ısı direnci değerini arttırmasına rağmen basınç dayanımını azaltmaktadır. Bu nedenle, ısı yalıtım malzemelerinden beklenen düşük ısı iletkenlik değerinin yanı sıra, yapıda kullanmak için gerekli bir takım niteliklere de sahip olması gerekmektedir.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *