İş Kazası Örnekleri

22.05.2018
İş Kazası Örnekleri

İş Kazası konusunda önlem almak ilk olarak bilgi ve eğitimle mümkündür. Konu üzerine eğitimli kişiler iş kazalarına aldıkları tedbirlerle engel olabilir. İş güvenliği konusundaki bilgi birikimleri, öncelikli olarak tecrübe edinilmiş örnek kazalar sonucunda ortaya çıkar. Bu yüzden sizlere yaşanmış olayların tecrübe olması için yapılmış bir çalışmadan birkaç iş kazası örneği sunmak istiyorum. Bilirkişi raporları niteliğindeki bu örnekler meslek hayatınızda oldukça faydalı olacaktır.

Kaza Örneği 1

Tarih: 2.10.2012

Yer: Sarıyer/İSTANBUL

Açıklama: 2.10.2012 Salı günü saat 10.30 da H. E. K. Ait sosyal tesislerin kaba inşaat yapım işleri esnasında 60*30 cm ebatlarında 7 m uzunluğundaki kirişin betonunun dökümü esnasında, kalıba beton dökümü sırasında kalıbın çökmesi şeklinde meydana gelmiştir.

Kazanın Sebepleri:

- Olayın meydana geldiği şantiyede çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği hususunda eğitim almamaları

- Olaya sebep olan kalıbı kuran işçilerden Ö. G.’ nün mesleki yeterlilik belgesinin bulunmaması - Kalıbı kuran ve kazada hayatını kaybetmiş olan işçinin ise mesleki yeterlilik belgesinin bulunmaması

- Olay sebebiyle işçilerin hayatlarını kaybetmiş oldukları kalıpta, beton dökümünden önce statik olarak kalıbın uygunluğunu gösteren hesabın yapılmaması

- İşçilerin, malzemelerin yüksekten düşmesini önlemek amacıyla toplu koruma yoluna gidilerek uygun güvenlik ağı sisteminin kurulmaması

- Yüksekte çalışan işçilerde uygun emniyet kemerinin bulunmaması ve işçilerin emniyet kemerlerini bağlayacakları yaşam hatlarının oluşturulmaması

- Şantiyede, işveren veya alt işverenlerin faaliyetleri sırasında sağlık ve güvenlik proje koordinatörü atanmaması, sağlık ve güvenlik planı oluşturulmamış olması

Sonuç: 2 ölü, 1 yaralı Asıl işveren ve alt işveren asli kusurlu, müteveffa işçiler kazazede tali kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır.

Kaza Örneği 2

Tarih: 09.04.2014

Yer: Gaziosmanpaşa /İSTANBUL

Açıklama: Kaza 09.04.2014 Çarşamba günü, saat 12.20 sıralarında dış cephe işlerinde kullanılacak çalışma sepetinin kurulması esnasında, sepetin bağlı olduğu yerden kopması ve çalışan KAZALI’nın sepeti aşağıya indirmek için sepete binmesiyle sepetle birlikte düşerek hayatını kaybetmesi ile sonuçlanmıştır.

Kazanın Sebepleri:

- Kazaya sebebiyet veren monoray iskele sisteminin kurulumdan sonra gerekli testlerinin yapılmaması

- Testleri yapılmamış monoray iskele sistem sepetinin olası tehlikelerine karşı bağlantı sorunlarından kaynaklı düşme, montaj ve test işlemleri tamamlanmadan sepete insan çıkması

- KAZALI’nın olay esnasında emniyet kemerinin üzerinde olduğu fakat bağlantı yapabileceği dikey bir yaşam hattının olmaması

- Monoray iskele sisteminin kurulum ve montajını sağlayan şirketin yapılan çalışmaya ilişkin risk değerlendirmesi yapmaması

- Kurulumu yapılan monoray iskele sisteminde oluşabilecek olası aksaklıklar için işçilerin yüksekten düşmesini önleyecek bir dikey yaşam hattı oluşturulmaması

- KAZALI’ a ait mesleki eğitim belgesi olmaması

- Monoray iskele sisteminin kurulumu ile ilgili çalışmalar yetkili birisinin gözetimi altında yapılmaması - Asıl işveren tarafından (oluşturulması gereken) sağlık ve güvenlik planında, giydirme cephe sistemlerinin inşa edilebilmesi için kurularak kullanılması gereken asma iskelelerin kurulum ve kullanım süreçlerinde ortaya çıkabilecek risklerin dikkate alınmaması Sonuç: 1 ölü

Kaza Örneği 3

Tarih: 24.10.2014

Yer: Kozyatağı Mahallesi/İSTANBUL

Açıklama: “A. Yapı Tic.Ltd.Şti.” unvanlı firmalarının yaptığı, Kozyatağı Mahallesinde faaliyet gösteren şantiyede, 24/10/2014 tarihinde Saat: 08.45 sıralarında meydana gelen ve A Tipi Masa çıkarma konsolunun (Malzeme çıkarma platformu) çökmesi sonucu 1 (bir) çalışanın da düşerek vefat etmesi ile sonuçlanmıştır. Kazalı S. K.(Kalıpçı), A blok 13.katta (kazanın meydana geldiği kat) sökülen kalıp malzemelerinin (10*10 luk kalasların) kule vinç tarafından 15. kata taşınması için platforma yerleştirmesi sırasında, platformun çökmesi nedeniyle platformla birlikte düşerek hayatını kaybetmiştir.

Kazanın Sebepleri:

- Olaya sebep olan platformunu kuran O. Ş.’nın ve müteveffa S. K.’nın mesleki yeterlilik belgelerinin bulunmaması

- Yük alma platformlarında, platformun çökmesi veya çalışanların düşmesi durumlarında, çalışanları askıda tutacak özellikte yaşam hat sistemi bulunmaması

- Platformun bağlantı yerleri ve bağlantı noktaları yeterli sağlamlıkta olmaması - Platformun doğru kurulduğuna dair kontrollerin yapılmaması

- Müteveffa S. K.’nın platforma döşeme kalıp parçalarının taşıdığı esnada paraşüt tipi emniyet kemeri kullanmaması

- Kazazedenin emniyet kemerini takabileceği bir yaşam hattı veya bağlantı noktasının olmaması

- Şantiyede, işveren veya alt işverenlerin faaliyetleri sırasında sağlık ve güvenlik proje koordinatörünün atanmaması

Sonuç: 1 ölü “A. Yapı Tic.Ltd.Şti.” ünvanlı işveren hakkında Toplam 5600 TL idari para cezası uygulanması, “G. Yapı Grubu Müh. G.M. Yat. İnş. Taah. Oto.Pet.Ürün.San.Tic.Ltd. Şti.ve O. İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti. İş Ortaklığı” ünvanlı işveren hakkında 1120 TL idari para cezası uygulanması kanaatine varılmıştır.

Kaza Örneği 4

Tarih: 09.09.2013

Yer: Altındağ/ANKARA

Açıklama: 09.09.2013 tarihinde saat 09.30 civarında, Blok çatısında çalışan maktul H. A. 7. Kattan düşerek hayatını kaybetmiştir.

Kazanın Sebepleri:

- Maktule yeterli eğitimin özellikle kişisel koruyucu donanımların kullanımı eğitiminin verilmemesi,

- Olay günü iş değişimi olduğu halde yenileme eğitimi verilmemesi,

- Çalışanların yeterli eğitim verilmeden işe başlatılması

- İş alanında herhangi bir uyarı ve ikaz levhasının bulunmaması

- Kişisel koruyucuların kullanılmaması

- İşyerinde denetim ve gözetim görevinin yerine getirilmemesi

Sonuç: 1 ölü Şüphelilerden S. maktulün çalışmış olduğu şirketin sahibi olup alt işveren olarak çatı yapım işlerini yapmaktadır. Şüpheli olayda birinci derecede asli kusurlu Şüphelilerden U. maktulün çalıştığı iş yerinde saha sorumlusu olarak çalışmaktadır. Şüpheli olayda birinci derecede asli kusurlu Şüphelilerden S.’un maktulün çalışmış olduğu işyerinde İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmaktadır. Şüpheli olayda birinci derecede asli kusurlu Şüphelilerden C. işyerinde şantiye şefi olarak çalışmaktadır. Şüpheli olayda birinci derecede asli kusurlu Maktul H. A. olayda ikinci derecede tali kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır.

Kaza Örneği 5

Tarih: 05.04.2014

Yer: Beykoz / İSTANBUL

Açıklama: Kaza 5 Nisan akşamı Saat: 20:50 sıralarında Beykoz Çavuşbaşı mevkiindeki viyadük ayaklarına beton döküldüğü sırada iskelenin çökmesi ve iskeledeki 3 işçinin 24,5 metre yükseklikten zemine düşerek hayatlarını kaybetmesi ile sonuçlanmıştır.

Kazanın Sebepleri:

- İskele gerekli şartları taşımaması, yaşam halatının bulunmaması

- Çelik iskelenin ayaklarının yere sabitlenmemesi, montajının da teknik şartlara uygun yapılmaması

- İskele gelişigüzel ve denetimsiz bir şekilde duvara sabitlenmesi

- Ölen işçilerde emniyet kemerinin bulunmaması

- Sahada görevli personelin teknik yeterlik ve deneyime sahip olmaması

- Bakanlık müfettişlerinin, aynı sahada iş yapan başka bir taşeronu denetleyip; ancak kazanın olduğu şirketi denetlememesi

- Çöken iskelesinin kontrolünün yeterli olarak yapılmaması

- Gece çalışması da gündüz gibi aydınlatılması gerektiği ancak bunun sağlanmaması

Sonuç: 3 ölü

- Proje Koordinatörü: Denetim görevini yapmadı. İş güvenliğine öncelik vermedi. Asli kusurlu.

- U. Genel Müdürü: Uygun personel görevlendirmediği için asli kusurlu.

- U. çalışanı: Teknik şartlara uygun olmayan iskeleye onay verdiği için asli kusurlu.

- O. Yapı yetkilisi: Uygun şantiye şefi görevlendirmediği için asli kusurlu.

- O. Yapı'nın şantiye şefi: Üstlendiği görevin sorumluluğunu yerine getirmediği için asli kusurlu.

- O. Yapı'da çalışan iş güvenliği uzmanı: Emniyet kemerlerini taktırmadığı için asli kusurlu.

- İş Teftiş Kurulu Başkanı: Projenin etkin denetimini yapmadığı için tali kusurlu.

ÜLKÜ TAŞDÖKEN'e teşekkürler.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...