İnşaatta iş kazası
İnşaatta iş kazası

İnşaatta yaşanan 5 iş kazası

İnşaatta yaşanmış iş kazası; ani olarak meydana gelen, önceden tahmin edilemeyen, gerekli önlem alındığında çoğunlukla önlenebilen, ölüm, yaralanma ve maddi hasarla sonuçlanan olaylar olarak tanımlanabilmektedir. Aşağıda verdiğimiz örnekler sektör çalışanlarının bilgi edinmesi ve önlem alması için derlenmiştir. 18 yaşından küçük çocukların okumasını tavsiye etmiyoruz.

İnşaatta yaşanan iş kazaları (+18)

İş Kazası 1

Çok katlı bir bina inşaatında asansör binanın 32. katından aşağıya düşmüş kazada 11 çalışan hayatını kaybetmiştir. Asansör operatörü göreve yeni başlamış, asansör rayının üst tarafındaki durdurma sisteminin çalışmadığını ve asansörün kaçıncı katta bittiğini bilmemektedir. Asansör rayın en üstüne kadar çıkmış, operatör asansörü durdurmamış bu sebepten dolayı asansör raydan çıkarak 33. kattan aşağıya içindeki 11 işçi ile birlikte düşmüştür. Görevli İSG uzmanı asansördeki arızayı yönetime mail atarak bildirmiş fakat gereken önlem alınmamıştır.

Kazanın sebepleri: Asansörü durdurması gereken switch bozuk olması. Asansör operatörünün işe yeni başlamış olması. Asansör kontrollerinin düzenli olarak yapılmaması. Asansörün arızalı bir biçimde çalışmaya devam ettirilmesi. Asansöre haddinden fazla çalışanın binmesi.

Alınması gereken önlemler: Asansörün kontrolleri düzenli olarak yapılmalıydı. Asansörün switchleri onarılmadan çalışmasına müsaade edilmemeliydi. Asansörün operatörü işe yeni başlayan operatöre asansör hakkında bilgi vermeliydi. Katlarda kat numaraları yazmalıydı.

İş Kazası 2

2 Adet hiyap olarak tabir edilen lastik tekerlekli, üzerinde insan taşıma sepeti bulunan vinç ile çelik konstrüksiyon kiriş bağlaması yapılırken vinçlerden birinin operatörü öğle yemeğine gitmiştir. 2 adet çalışan operatörü beklemek yerine çelik kiriş üzerinden diğer vincin sepetine geçmeye çalışırken yaklaşık 7 metre yükseklikten aşağıya düşmüşler ve hayatlarını kaybetmişlerdir.

Kazanın sebepleri: Vinçlerden birinin operatörünün çalışma bölgesinden ayrılması. Çalışanların çelik kalas üzerinde yaşam hattı ve emniyet kemeri olmadan çalışması. Çalışanların operatörü beklemeden diğer sepete geçmeye çalışması

Alınması gereken önlemler: Çalışma bitene kadar operatör yerinden ayrılmamalıydı. Çalışanlar kiriş üzerinde çalışırken emniyet kemeri takmalı ve kendilerini bağlamalıydı. Çalışanlar yerinden ayrılan operatörü beklemeli ve üzerinde bulundukları sepet ile aşağıya inmeliydi.

İş Kazası 3

Yüksek katlı bir binanın 23. katında döşeme kenarlarında karot makinası ile şaft boşluğu açılırken, çalışanlardan biri kesilen döşeme parçasını halat ile en yakındaki kolona bağlamıştır, halatı da eline dolamıştır. Döşeme parçasının ayrıldığını fark etmeyen çalışan döşemenin aşağıya düşmesi ve halatın da eline dolanmış olması sebebiyle dengesini kaybederek 23. kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetmiştir.

Kazanın sebepleri: Çalışanın halatı eline dolaması. Döşeme kenarlarında korkuluk bulunmaması. Çalışanın tek başına çalışması yanında kendisine yardım edecek başka birinin bulunmaması .

Alınması gereken önlemler: Döşeme kenarlarında korkuluk bulunmalıydı. Döşemenin ortasından önce bir delik delinip buradan halat ile bağlanarak sabitlenmeliydi. Çalışan tek başına çalışmamalıydı. Çalışan döşeme kenarında çalışırken uygun bir noktadan yaşam hattı çekerek kendini emniyet kemeri ile bağlamalıydı.

İş Kazası 4

Çok katlı bir binanın 12. katında dış cephede yapılacak bir çalışma için döşeme kenarındaki korkulukların kesilmesi gerekmektedir. Korkulukların kesimi sırasında spiral tabir edilen makinanın kesici taşı bitmiş, yarım kesilen korkuluğu elleri ile bükerek ayırmaya çalışırken dengelerini kaybetmiş ve aşağıya düşmüşlerdir. Çalışanlardan biri bir alt katta bulunan iskelenin üzerine düşerek ağır yaralanmış diğeri ise zemine düşerek hayatını kaybetmiştir.

Kazanın sepebleri: Çalışanların döşeme kenarında hiç bir önlem almadan çalışması. Çalışanların korkuluğu elleri ile bükerek kırmaya çalışmaları.

Alınması gereken önlemler: Çalışanlar döşeme kenarında çalışırken yaşam hattı çekerek kendilerini emniyet kemeri ile bağlamalıydı. Çalışanlar korkulukları bükerek kırmamalıydı. Spirale yeni taş takılarak işlem bitirilmeliydi. Binanın etrafında düşmeye engelleyecek ağ bulunmalıydı.

İş Kazası 5

Yüksek katlı bir inşaatta sıfır kotundan aşağıda -1. katının demirleri bağlanırken gönyeli demir lazım olmuş demir tezgâhından gönyeli (ucu 90 derece bükülmüş) demir istenmiştir. Demir tezgâhından çalışan işçi demiri hazırlamış aşağıda çalışılan yere ulaştırmak için kule vinci beklemek yerine kendisi kenarda bulunan korkulukların dışına çıkarak demiri aşağıya atmak istemiştir. Demiri aşağıya attığı sırada demirin bükülmüş olan kısmı işçiye takılmış işçi dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre aşağıda bulunan perde imalatı için yapılmış 3 metre boyundaki dik inşat demirlerinin üzerine düşmüştür. Demirlerden ikisi işçinin vücuduna girerek boyun bölgesinden çıkmıştır. Bu sırada olayı gören kalfa işçinin yardımına koşmuş işçiyi demirlerden çıkarmaya çalışmıştır. Kalfa işçiyi kıpırdatarak durumu daha da kötüleştirmiş işçi olay yerinde kan kaybından ölerek hayatını kaybetmiştir.

Kazanın sebepleri: İşçinin kule vinci beklemeden demiri kendisi aşağıya atmaya çalışması. İşçinin acele ettirilmesi. İşçinin korkulukların dışına çıkması. İşçinin demiri aşağıya atmaya çalışması.

Alınması gereken önlemler: İşçi acele ettirilmemeliydi. İşçi kule vinci bekleyerek demiri vinç ile aşağıya yollamalıydı. İşçi korkulukların dışına çıkmamalıydı. Çalışanlara kurtarma tatbikatı yaptırılmalıydı.

Ekstra Bilgi: İş Kazası 6

Yüksek katlı bir bina inşaatında şaft boşluğunun yanına istif edilen gaz beton adı verilen bir palet tuğla şafttan aşağıya düşmüştür. Operatörün kısa süreli forkliftin başından ayrılmasıyla işçilerden biri forklifti kullanmış şaftın yanına depolanan gaz beton paletlerinden birini alırken paleti şafttan 3 kat aşağıya düşürmüştür. Aşağıda çalışan personel olmadığı için kazada yaralanan veya ölen olmamıştır.

Kazanın sebepleri: Paletlerin şaftın yanına istif edilmesi. Operatörün forkliftin anahtarını üzerinde bırakarak çalışma alanından ayrılması-Operatör olmayan işçinin forklifti kullanması. Zemin kat olduğu için şaftın üzerinin kapanmaması.

Alınması gerek Önlemler: Forkliftin operatörlük belgesi olmayan kişilerce kullanılmamalı. Şaft, asansör boşluğu gibi yerlerin yanına istif yapılmamalı. Forklift operatörünün anahtarı forkliftin üzerinde bırakmamalı. Şaft kenarında yapılan çalışmalarda şafttan aşağısı boşaltılmalı ve en az 1 gözlemci çalışma bitene kadar bölgeyi kontrol etmeli ve bölgeye yaklaşılmasını önlemeli.

İnşaatta yaşanan iş kazaları önlenebilir ve tedbirlerin mutlaka alınması gereklidir.

İş kazası örnekleri devamı: https://volkanatabey.com.tr/yasanmis-is-kazasi-ornekleri

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *