Duvarlar kaba sıva ince sıva
Duvarlar kaba sıva ince sıva

Duvarlar, Kaba Sıva ve İnce Sıva

Duvarlar işlevlerine göre yapı içi bölücü duvarlar ve dış kabuk olarak da adlandırabileceğimiz dış duvarlar olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır. Kabuk olarak da adlandırdığımız dış duvarlar; yapının çevreyle arasındaki ilişkiyi kurgulamaktadır. Yapılardaki dış duvarların bitiş elemanı olmadığı durumlarda da dış cephe kaplamaları kabuk görevini üstlenir. Bu durumlarda dış cephe kaplamaları ile duvar arasında bütüncül bir ilişki gerekmektedir.

Günümüzde dış duvar malzeme seçimi olarak genellikle; taş, tuğla, kerpiç, briket, gaz beton, ahşap, cam, plastik vb. materyaller tercih edilmektedir. Bu materyaller dış cephe duvarlarında taşıyıcı-bölücü ya da bölücü duvar olarak malzeme özelliklerine göre kullanılabilmektedir. Malzemelerden beklenen ortak özellikler ise; ses yalıtımı, ısı yalıtımı, hava etkilerine karşı koruyuculuk, dış cephe kaplamaları ile bütünlük ya da estetik, yangına karşı dayanıklılık gibi sınıflandırılabilir. Duvarlar, dış cephe kaplamaları ile ortak hareket ettiklerinden yalıtım ve koruyuculuk gereksinimlerinde bir bütün olarak algılanır. Dış cephe duvar ve kaplamalarında malzeme seçimi, projelendirme aşamasında hesaplanmalı ve tasarım ile bütünleşmelidir.

Duvarlar ve Dış Cephe Sıvaları

Sıvalar dış cephe duvarları üzerinde uygulanan çimento, kireç, alçı vb. bağlayıcılar ile ince kum, agrega ve su kullanılarak oluşturulan, makine veya mala gibi el araçları kullanılarak dış cephede kabuk görevi gören malzemelerdir. Dış cephelerde uygulanan sıvalar; kaba sıva, astar ve ince sıva olmak üzere üç farklı katmanda uygulanmaktadır. Ülkemiz genelinde uygulanan sıva örneklerinde Kaba ve ince sıva katmanlarını sık sık görmek mümkün olsa da astar katmanı tercih edilmemektedir.

Kaba Sıva Uygulaması

Dış duvar üzerine uygulanan ilk katmana kaba sıva adı verilir. Kaba sıva üzerine uygulanan ve yüzeysel bozuklukların azaltılması amacıyla kullanılan astar katmanının gereksinimi, kaba sıva uygulamasından sonra yüzeyin ince sıvaya uygunluğuyla alakalıdır. Kaba sıva uygulama sonrası yüzey ince sıva uygulamasına uygun görülürse astar katmanı uygulanmadan ince sıva uygulaması gerçekleştirilir.

Kaba Sıva Kullanılan harç malzemelerine göre Kaba Sıva çeşitlerini; kireçli kaba sıva harcı, Takviyeli kaba sıva harcı, Çimentolu kaba sıva harcı ve perlitli kaba sıva harcı sınıflandırılır.

Kireçli kaba sıva harcı: Kireç kum ve su karıştırılarak elde edilen harçtır. Çimentonun yaygın olarak elde edilemediği dönemlerde piyasa şartlarında en çok tercih edilen harç durumundaydı. Priz zamanı çimentoya nazaran daha uzun olmasıyla birlikte, çimentolu kaba sıva harcına göre ses ve ısı geçirgenliği fazladır.

Çimentolu kaba sıva harcı: içerisinde kum, çimento ve su bulunan sıva harcıdır. Priz zamanı kısa olan bir karışım olup hızlı uygulanması gerekmektedir. Kireç takviyeli çimentolu kaba sıva harcı: çimentolu kaba sıva harcına kireç eklenerek elde edilen sıva harcıdır. Çimentolu sıva harcındaki priz süresinin kısa olma sorunu kireç eklenerek daha uzun bir sürede uygulama yapılmasına olanak sağlar.

Perlitli kaba sıva harcı: içerisinde çimento, su ve perlit bulunan sıva harcıdır. Diğer harçlardan farklı olduğu unsur içerisinde kum yerine perlitin bulunmasıdır. İçerisinde bulunan perlit daha hafif bir malzeme olma özelliği ile yapıdaki yük miktarını azaltmakta ve ısı ve ses yalıtımında diğer harçlara göre daha az geçirgen bir harçtır.

İnce Sıva Uygulaması

İnce Sıva Sıva uygulamasındaki son katman olan ince sıva; Daha pürüzsüz ve temiz bir yüzey oluşturmak amacıyla uygulanan katmandır. Uygulanan kaba sıva karışımına bağlı olarak karışımı hazırlanarak daha ince kum gibi farklılıklar içermektedir.

Kireç ile hazırlanacak ince sıva harcı için uygun görülen karışım miktarı ortalama: 1 m³ ince sıva kumu, 1/3 kireç hamuru ve 110 lt Su’dur.

Çimento ile hazırlanacak ince sıva için uygun görülen karışım miktarı ortalama: 1 m³ ince sıva kumu, 400 kg Çimento ve 150 lt Su’dur. Kireç takviyeli çimento ile hazırlanacak ince sıva için uygun görülen karışım miktarı ortalama: 1 m³ ince sıva kumu, 250 kg çimento, 0.1 m³ kireç hamuru ve 135 lt Su’dur.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *