Beton karışım suyu
Beton karışım suyu

Beton Karışım Suyu Nasıl Olmalıdır?

Beton karışım suyu beton üretimi için iki önemli görevi üstlenir. Bu görevlerden birincisi kuru durumdaki agrega ve çimentoyu işlenebilir, plastik ve rijit bir madde haline dönüştürmek. İkincisi ise çimentoyla kimyasal reaksiyona girerek plastik kütlenin katılaşmasını hedefler. Kıvamı metreküpe giren su miktarı belirler. Betonun dayanımı su/çimento miktarına bağlı olarak değişir.

Beton karışım suyu oranlarının değişimi mukavemet değerlerini değiştirir.

Şantiyeye teslimi edilen taze betona daha fazla kıvam kazandırmak için ilaveten su eklemek betonun dayanımını kaybettirir. Genelde içilebilir nitelikte olan sular beton için daha uygun olur. Fakat, betonda kullanılan suyun içilebilir nitelikte olması kesin kural olmamaktadır. Kaynak suları, endüstriyel atık sular, betondan geri kazanılmış sular, doğal yüzey suları gerekli bazı ön deneyler yapılması şartıyla beton yapımı için uygun nitelik taşıyabilirler. Acı göl suyu ve deniz suları, içerisinde donatı bulunduran betonarme yapılar için uygun değildir. Kanalizasyon suları uygun nitelikte değildir. Beton için kullanılan karışım suyu TS EN-1008’ e uygun nitelikte olması gerekir.

Betondaki suyun kaliteli olması için gereken şartlar; Temiz, İçilebilir, Berrak, Kokusuz olması istenir. Karışım suyunda bulunabilecek asit, tuz, şeker, yağ, endüstriyel atıklar ve lağım gibi bazı maddeler beton için istenmeyen etkilere neden olabilir. Karışım suyu analizlerle tespit edilmesi ve kalitelerinin belirli sürelerde denetlenilmesi gerekir. Beton üretiminde kullanılacak karışım suyunun niteliği betonun mukavemet kazanım hızını, donatının korozyona karşın korunmasını ve betonun priz süresini etkileyebilir.

Kalitesi belirli olmayan bir suyun, beton için karışım suyu olarak uygun olup olmaması tayininde su bileşimi ve imal edilen beton kullanım yerine göre incelenmelidir. Beton bünyesinde çimentoyla etkileşime girmeyen fazla suyun buharlaştığında oluşturan boşluklar yalnızca mukavemeti düşürmekle kalmamakta. Boşluklardan içerisine giren zararlı etkenler (sülfat, klor vb. zararlı etkenler) donatı ve betona zarar vermekteyken ve betonun ömrünü de azaltmaktadır.

Beton agrega olarak adlandırdığımız çakıl, kum, taneli mineral malzeme, mıcırla onları birleştiren su ve çimentodan oluşan, belli bir sürede sertleşerek mukavemet kazanan kompozite bir birleşimdir.

Beton içerisinde; kum iri agrega taneleri arasında olan boşluklar dolduran, çimento ise iri agregaları birbirine bağlayan taneciklerdir. Kırma taş ile çakıl tanecikleri betonda taşıyıcı iskelet görevinde, dış kuvvetlere karşı koymaktadır. Beton; su, çimento, agrega ve mineral ve kimyasal katkı maddelerinin homojen bir şekilde karıştırılmasından meydana gelen, ilk başta plastik kıvamda olarak, şekil verilebilen, belli zaman sonra sertleşip katılaşarak dayanım kazanmış bir yapı malzemesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden beton bünyesinde kullanılan karışım suyu son derece önem arz eder.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *